y:Üen:v:es:ýXi Aaôf ev:ej:üen:y:a

ev:Rmb:n:a

by Narendra K. Sinha

(with author's permission)

Go to line  25    50    75    100    125    150

        j:y:øt:i Aaòr j:y:dðv: daðn:aðø Ap:n:ð CaðXð-s:ð g:aúv: kñ em:eRl: skÝl: m:ðø p:`t:ð T:ð.  daðn:aðø s:at:v:iø kx:a m:ðø T:ð.  j:y:øt:i b:ar-b:ar fñl: haðt:ð rhn:ð kñ karN: c:aòdh s:al: ki um:r m:ðø B:i s:at:v:iø kx:a m:ðø hi T:i.  j:y:dðv: p:as:v:al:ð g:aúv: s:ð Aat:a T:a.  m:aú-b:ap: ki K:ðt:i-b:ari kñ kam: m:ðø m:dd krt:ð rhn:ð kñ karN: j:y:dðv: n:ð p:`aI dðr s:ð S:Ø- ki Aaòr p:ndÓh v:\:ü ki Av:sT:a hað j:an:ð kñ b:ad B:i s:at:v:iø kx:a t:k hi p:hØúc:a T:a.  [5]  eS:x:kaðø kað ev:Sv:as: T:a ek em:eRl: ki p:rix:a m:ðø j:y:dðv: ez:l:ð-B:r m:ðø )T:m: AaOg:a.  v:h b:hØt: m:ðD:av:i T:a.  g:eN:t: kñ keYn: s:ð keYn: )Sn: Vy:aðø n: hað,  s:r p:r s:rs:aðø t:ðl: c:Øp:_ð c:m:kt:ð b:al:aðø v:al:a j:y:dðv: eb:n:a us:ð s:Øl:J:aO Cað_t:a n: T:a.  Es:el:y:ð v:h Ap:n:i kx:a m:ðø s:B:i kñ ¾ara )S:øes:t: B:i T:a.  s:da hús:m:ØK: rhn:ðv:al:a,  B:aðl:ð-B:al:ð-s:ð c:ðhrðv:al:a j:y:dðv: s:B:i ka e)y:p:a*: b:n: g:y:a T:a.  [10]
        j:y:nt:i us: g:aúv: kñ CaðXð-s:ð Asp:t:al: kñ kmp:auøRr ki l:_ki T:i.  v:h Ap:n:ð m:at:a-ep:t:a kñ s:aT: Vv:aXür m:ðø rht:i T:i.  ep:t:a s:Øn:t:ð km: T:ð.  m:aú km: um:Ò m:ðø hi g:eYy:a s:ð p:ie_t: hað g:y:i T:i.  daðn:aðø b:_ð s:iD:ð-s:adð vy:eVt: T:ð.  [15]  Asp:t:al: Aaòr p:as: kñ Vv:aXür skÝl: s:ð p:aòn: m:il: ki dÜri p:r T:ð.  skÝl: s:ð c:l:n:ð p:r g:aúv: kñ kÙC em:XXi kñ G:r p:ar krn:ð kñ b:ad Aam: ka Ok b:^:ic:a em:l:t:a T:a.  b:^:ic:ð kñ b:ad Ok p:t:l:i-s:i b:rs:at:i n:di em:l:t:i T:i.  n:di kñ p:ar Uûc:ð-s:ð Xil: p:r Asp:t:al: T:a Aaòr Asp:t:al: kñ p:iCð dað l:g:ð-l:g:ð Vv:aXür T:ð.  Ok b:_a Vv:aXür RaVXr kñ el:O T:a Aaòr us:s:ð kÙC CaðXa kmp:auNRr kñ el:y:ð.  [20]   RaVXr AXYaIs:-t:is: ka Ok n:v:y:Øk T:a.  v:h Ap:n:i p:tn:i t:T:a dað b:cc:aðø kñ s:aT: Vv:aXür m:ðø rht:a T:a.  j:y:dðv: kñ g:aúv: ka rast:a Asp:t:al: ki b:aIú Aaðr s:ð c:l:kr kamp:auNRr kñ Vv:aXür ki b:g:l: s:ð en:kl:t:a T:a Aaòr v:haú s:ð m:il:-B:r ki dÜri p:r T:a.  j:y:dðv: Akñl:a hi us: rast:ð s:ð g:Øz:rt:a T:a.  j:y:øt:i Ap:n:ð Vv:aüXr s:ð en:kl:kr p:òdl: hi skÝl: Aat:i T:i.  [25]
       j:y:øt:i n:ð Ok b:ar skÝl: kñ )D:an:aDy:p:k s:ð eS:kay:t: ki ek g:aúv: kñ p:ar Aam: kñ b:^:ic:ð kñ p:as: Ok l:_ka Aakr us:ð Cð_n:ð ki kaðeSaSa krt:a hò,  Aaòr B:¸ð-B:¸ð eflm:i g:an:ð g:at:a hò.
       )D:an: n:ð p:ÜCa,  " Vy:a t:Øm: us: Cð_n:ðv:al:ð l:_kñ kað p:hc:an:t:i hað ?"
           j:y:øt:i b:aðl:i ,  " Ab: p:hc:an: g:I hÜú. "
           " hò kaòn: ?"
           " n:am: t:að n:hiø m:al:Üm:,  p:r l:mb:a dØb:l:a-p:t:l:a g:aðra-s:a hò Aaòr kal:a c:Sm:a l:g:at:a hò. "  [30]
        dÜs:rð m:asXr n:ð b:t:ay:a,  " v:hi c:endÓka haðg:a. s:at:v:iø kx:a m:ðø fñl: haðn:ð kñ b:ad s:ð Aav:arag:diü krt:a rht:a hò. "
       )D:an: n:ð c:endÓka kað b:Øl:v:akr s:B:i l:_kaðø Aaòr j:y:øt:i kñ s:am:n:ð us:ð RaúX l:g:aI Aaòr kan: p:k_v:aO.  j:y:døt:i Q:ØS: t:að hØI p:r Ab: us:ð Aaòr B:i Rr l:g:n:ð l:g:a.  us:n:ð s:aðc:a ek c:øedÓka Es: Ap:m:an: ka b:dl:a us:s:ð Av:Sy: l:ðg:a.  [35]  Es:p:r )D:an: n:ð s:ØJ:av: edy:a ek c:Üúek j:y:dðv: ka rast:a B:i v:hi hò j:að j:y:øt:i ka hò,  At:H Vy:aðø n:hiø j:y:dðv: hi Aat:ð s:m:y: us:ð Ap:n:ð s:aT: l:ðt:a AaO Aaòr j:at:ð s:m:y: s:aT: l:ðt:a j:aO.  y:h )b:nD: j:y:øt:i t:T:a j:y:dðv: daðn:aðø kað sv:ikar hað g:y:a.  dÜs:rð hi edn: s:ð y:h edn:c:y:üa AarmB: hað g:y:i.
       S:Ø- m:ðø rast:ð
-B:r daðn:aðø m:ðø kÙC p:ZaI-el:K:aI ki b:at: c:l:t:i rhi,  Ap:n:ð-Ap:n:ð p:erv:araðø ki eS:kay:t:ðø t:T:a g:aòrv:-g:aT:a B:i c:l:i.  p:r,  Ok edn: j:y:dðv: n:ð j:y:øt:i s:ð p:ÜC el:y:a, " c:endÓka kñ Cð_n:ð p:r t:Øm: Et:n:a Rr g:y:iø ek t:Ømhðø m:ðri s:hay:t:a ki z:-rt: p:_ g:I ?"  [40]
        j:y:nt:i n:ð m:Øúh b:n:at:ð hØO kha,  " eks:i kñ Cð_n:ð s:ð m:òø Rrn:ðv:al:i n:hiø hÜú j:y:dðv: ! p:r kaðI eks:i kam: ka B:i t:að hað !  v:h m:ðri hi um:Ò ka haðg:a.  Ab: j:òs:ð t:Øm: hað.  t:Ømharð s:aT: c:Ømm:i-c:aXi kñ Al:av:a Aaòr Vy:a eky:a j:a s:kt:a hò ?"  khkr v:h m:ØskÙra p:_i.  [45]
      j:y:dðv: Et:n:a s:Øn:kr s:nn: rh g:y:a.  j:y:ønt:i n:ð ekt:n:i )g:lB:t:a t:T:a b:ðSam:i ý s:ð j:v:ab: edy:a T:a !  v:h c:Øp:c:ap: Aag:ð b:`t:a g:y:a Aaòr us:kñ Vv:aXür kñ rast:ð Ap:n:ð g:aúv: c:l:a g:y:a.

  *                 *               *  

       j:y:dðv: kÙC edn:aðø t:k Any:m:n:sk b:n:a rha.  us:ki Ap:n:i B:i um:Ò km: T:i,  s:mB:v:t:H us:n:ð j:y:øt:i kñ s:B:i m:nt:vy: kað s:m:J:a B:i n: hað,  ePr B:i,  v:h Ok AaG:at: ki Av:sT:a m:ðø RÜb:a rha,  y:h s:aðc:t:a rha ek y:h kós:i l:_ki hò Aaòr us:ka s:aT: dðn:a c:aehO y:a n:hiø.  [50]   j:y:nt:i n:ð us:kñ m:n: ki uT:l:-p:ØT:l: kað AeD:k hi s:m:J: rK:a T:a.  us:ð l:g:a ek j:y:dðv: Es:iel:O A)s:nn: hò ek us:ð CaðXa y:a Ap:daT:ü Yhray:a g:y:a hò Aaòr j:y:nt:i kað p:an:ð kñ Ay:aðgy: m:an:a g:y:a hò.
       Ok edn: Ap:n:ð Vv:aXür kñ rast:ð v:h Aam: kñ b:g:an: kñ p:as: ,k g:I.  b:aðl:i
, " T:að_i dðr y:hiø p:r Vy:aðø n:hiø b:òY l:ðt:ð ? "
       j:y:dðv: Ok eJ:J:k kñ s:aT: b:aðl:a, " m:ØJ:ð dðr hað j:aOg:i,  j:y:øt:i.  [55]  m:ØJ:ð Aag:ð j:an:a haðt:a hò.  ePr AúD:ðrð m:ðø rast:a n:hiø edK:t:a. "
       j:y:nt:i hús:i, " Vy:aðø b:ðv:kÝf b:n:a rhð hað m:ØJ:ð !  Ab: t:að g:m:i ý Aa rhi hò Aaòr edn: b:_ð hað rhð hòø. "
       ePr YØn:kt:ð hØO b:aðl:i, " AaAað n: b:òYðø T:að_i dðr,  b:s: T:að_i dðr. "  [60]
          j:y:dðv: m:n: m:arkr Ok p:ð_ kñ t:n:ð p:r b:òY g:y:a.  j:y:øt:i Ac:an:k p:as: Aakr p:ÜC b:òYi, " j:y:dðv:,  t:Øm: Vy:a m:ØJ:ð py:ar krn:ð l:g:ð hað ? "
       j:y:dðv: c:aòøk p:_a Aaòr us:ki Aaðr t:ðz: n:z:r s:ð dðK:t:ð hØO b:aðl:a, " Vy:a kh rhi hað,  j:y:nt:i ?  y:h Qy:al: B:i t:Ømharð m:n: m:ðø kós:ð Aay:a ? "
            " Vy:aðø,  m:òø py:ar eky:ð j:an:ð l:ay:q n:hiø hÜú Vy:a ? "  [65]
       j:y:dðv: c:Øp: rha.  j:y:øt:i b:aðl:i, " us: edn: ka t:Øm: b:Øra m:an: g:O.  dðK:að j:y:dðv:,  RaVXr s:ahb: kht:ð hòø ek l:_ki kað Ap:n:ð s:ð Ry:að`i y:a dÜn:i Av:sT:a kñ Aadm:i s:ð py:ar krn:a c:aehO.  Vy:aðøek ,  Oðs:a hi Aadm:i py:ar ka AT:ü Yik-Yik s:m:J:t:a hò Aaòr l:_ki kað Q:ØS: rK: s:kt:a hò. "
       " Vy:a ? "  [70]   AaSc:y:ü s:ð m:Øúh Pa_kr t:T:a AaúK:aðø kað Pól:at:ð hØO j:y:dðv: n:ð p:ÜCa, " RaVXr s:ahb: Vy:a t:Øm:s:ð Oðs:i b:at:ðø eky:a krt:ð hòø ? "
       j:y:øt:i c:p:l:t:a s:ð m:ØskÙraI, " Ab: y:h m:t: p:ÜC b:òYn:a ek v:ð Aaòr Vy:a-Vy:a krt:ð hòø m:ðrð s:aT:.
      j:y:dðv: vy:øgy: s:ð b:aðl:a, " Es:iel:O t:Øm: Et:n:ð v:\:að ÿ s:ð s:at:v:iø kx:a m:ðø fñl: haðt:i rht:i hað. "
       j:y:øt:i hús:i, " j:y:dðv:,  As:l:i p:rix:a j:iv:n: ki haðt:i hò Aaòr m:òø us:m:ðø t:Øm:s:ð Aag:ð hÜú,  b:hØt: Aag:ð. "
       " j:y:øt:i,  t:b: t:Ømhðø p:`n:ð ki Aav:Sy:kt:a hi Vy:a hò ?  [75]  kl: s:ð m:òø t:Ømharð s:aT: Aan:a-j:an:a n:hiø k-úg:a.  )D:an: s:ð m:òø kh dÜúg:a. "
       j:y:øt:i eg:_eg:_an:ð l:g:i, " n:hiø-n:hiø,   káp:akr Oðs:a m:t: krað.  m:òø kÙC s:m:y: skÝl: m:ðø eb:t:an:a c:aht:i hÜú,  n:hiø t:að m:òø Ap:n:ð b:ØRZð m:aú-ep:t:a kñ s:aT: s:arð edn: G:r m:ðø rhkr p:ag:l: hað j:aUúg:i.  m:af krað,  Ab: m:òø t:Øm:s:ð kaðI Oðs:i b:at: n:hiø k-úg:i.  [80]  m:òø haT: j:að_t:i hÜú. "  Aaòr us:n:ð s:c:m:Øc: Ap:n:ð haT: j:að_ edy:ð.
      j:y:dðv: Et:n:a hi b:aðl:a, " Yik hò,  uYað. "

  *                 *               *  

       us:kñ b:ad s:ð j:y:dðv: s:da j:y:øt:i s:ð T:að_a Aag:ð rhkr c:l:n:ð l:g:a.  kB:i s:aT: qdm:-s:ð-qdm: em:l:akr c:l:n:ð ki n:aòb:t: hi n:hiø Aat:i.  [85]  j:y:dðv: Ap:n:a kt:üvy: en:b:ah rha T:a.  j:y:øt:i ki b:at:ðø s:Øn:kr us:ð j:að c:aðX p:hØúc:i T:i,  us:s:ð v:h ub:r n:hiø p:a rha T:a.  v:h RaVXr kñ s:aT: Vy:a krt:i hò y:h j:an:n:ð ki B:i uts:Økt:a b:n:i rhi.  p:r v:h j:y:øt:i kñ s:aT: Es: )kar ki kaðI G:en:\Yt:a ki b:at: n:hiø krn:a c:aht:a T:a.  us:ð y:h B:i Rr l:g:a ek y:h l:_ki us:ð b:dn:am: kr dðg:i.  [90]  Es:m:ðø eks:i b:at: ki S:m:ü t:að hò n:hiø !  Et:n:i km: um:Ò m:ðø Es:m:ðø Et:n:i )g:lB:t:a khaú s:ð Aa g:I ?  kmp:auøRr t:T:a us:ki p:tn:i t:að s:iD:ð-s:aD:ð l:aðg: hòø.
       c:Üúek g:rm:i p:_n:ð l:g:i T:i,  Vl:as: s:Øb:h kñ haðn:ð l:g:ð T:ð.  s:Øb:h skÝl: j:an:a t:að AcCa l:g:t:a T:a p:r l:aòXt:ð s:m:y: m:ØeSkl: p:_t:i T:i.  [95]  ds:-gy:arh b:j:ð edn: s:ð hi g:m:ü hv:a c:l:n:ð l:g:i T:i.  Cجi s:a`ð gy:arh b:j:ð edn: m:ðø haðt:i T:i,  j:y:dðv: kað G:r p:hØúc:n:ð m:ðø s:a`ð b:arh b:j: j:at:ð T:ð.  Es: g:m:i ý kñ s:m:y: j:y:nt:i ka Vv:aXür us:kñ el:O b:ic: ka p:_av: b:n: g:y:a T:a.  y:½ep: j:y:øt:i j:b:-t:b: Aam: kñ b:^:ic:ð m:ðø ,kn:a c:aht:i T:i j:haú v:h g:pp:ðø B:i m:ar s:kñ Aaòr kcc:ð Aam: eg:rakr K:a B:i s:kñ,  p:r j:y:dðv: us:ð Oðs:a krn:ð n:hiø dðt:a T:a.
       Ok edn: skÝl: s:ð c:l:kr j:y:nt:i kñ Vv:aXür t:k Aat:ð-Aat:ð j:y:dðv: kñ m:aT:ð p:r p:s:in:ð ki b:hØt: s:ari b:Üúd ñù J:l:kn:ð l:g:i T:iø.  [100]  km:rð m:ðø Aakr Ok sXÜl: p:r b:òYt:ð hi p:hl:ð us:n:ð j:y:øt:i s:ð p:an:i m:aúg:a.  us:kñ p:an:i p:it:ð hi j:y:øt:i us:kñ p:as: Aakr khn:ð l:g:i, " dðK:að t:að ekt:n:a p:s:in:a b:h rha hò,  l:aAað p:aðøC dÜú. "
       j:y:dðv: n:ð m:n:a eky:a,  ePr B:i v:h n:hiø m:an:i Aaòr us:kñ Aaòr B:i en:kX Aakr Ap:n:i c:Ønn:i s:ð us:ka p:s:in:a p:aðøCn:ð l:g:i.  Es:i b:ic: Aksm:at:Î kmp:auøRr s:ahb: km:rð m:ðø Aa g:O.  [105]  y:h dðK:t:ð hi j:y:øt:i eCXkkr Al:g: K:_i hað g:I,  Aaòr j:y:dðv: s:r J:Økakr K:_a hað g:y:a.
       kmp:auøRr s:ahb: n:ð j:y:dðv: kað ESaara eky:a,  " j:y:dðv:,  m:òø t:Øm:s:ð kÙC b:at: krn:a c:aht:a hÜú.  t:Øm: m:ðrð s:aT: AaAað. "
            Sam:ü t:T:a B:y: s:ð G:b:rat:ð hØO j:y:dðv: un:kñ p:iCð-p:iCð c:l:a Aaòr Okaøt: p:at:ð hi kaúp:t:i t:T:a x:m:aT:i ý Aav:az: m:ðø b:aðl: p:_a, " s:r,  m:ðri kaðI ^:l:t:i n:hiø T:i. "
       kmp:auøRr s:ahb: n:ð us:ð AaSv:st: krt:ð hØO kha, " m:òø j:an:t:a hÜú t:Ømhari kaðI ^:l:t:i n:hiø T:i.  [110]  m:òø y:h B:i j:an:t:a hÜú ek t:Øm: B:l:ð Aaòr m:ðD:av:i l:_kñ hað.  t:Øm: n:ð m:ðri b:ðXi kñ el:O Ab: t:k j:að B:i eky:a us:ka Ohs:as: m:ØJ:ð hò.  t:b: m:ðri )aT:ün:a hò ek t:Øm: m:ØJ:p:r Ok Aaòr Ohs:an: kr dað. "
          j:y:dðv: kað s:øt:Øe\X hØI.  b:_ð S:il: kñ s:aT: b:aðl:a, " s:r,  Vy:a hò b:t:aEy:ð !  [115]  m:òø Aap:ki Aawa Av:Sy: m:an:Üúg:a. "
      j:y:dðv: n:ð jy:aðø hi kmp:auøRr s:ahb: s:ð AaúK:ðø em:l:ao unhaðøn:ð sv:r m:ðø Aag:Òh l:at:ð hØO kha " j:y:dðv:,  j:y:øt:i j:að B:i c:aht:i hað t:Øm: us:ki EcCa p:Üri kr dað.  b:ðXð,  hm:p:r t:Ømhara b:_a Ohs:an: haðg:a.  m:òø j:an:t:a hÜú t:Øm: AB:i ev:v:ah kñ el:O t:òy:ar n:hiø haðg:ð Aaòr n: t:Ømharð m:at:a-ep:t:a hi t:òy:ar haðøg:ð.  S:ay:d j:aet: kñ B:ðd kñ karN: y:h b:ad m:ðø B:i s:øB:v: n:hiø hað.  [120]  p:r b:ðXð,  j:y:øt:i kñ S:rir ki kØC Aav:Sy:kt:aOú hòø.  v:h Ap:n:i um:Ò s:ð AeD:k b:_i hað g:I hò.  t:Øm: m:ðri )aT:ün:a m:an:kr us:ki Aav:Sy:kt:aAaðø ki p:Üet:ý kr dað. "
       j:y:dðv: G:b:ra g:y:a.  us:ð Ap:n:ð kan:aðø p:r ev:Sv:as: n:hiø hað rha T:a.  [125]  y:h kh Vy:a rhð hòø ?  S:rir ki Aav:Sy:kt:aAaðø ka t:atp:y:ü Vy:a hò ?  v:h ht:b:ع-s:a s:r J:Økakr K:_a rha.
       " t:Øm: Vy:a s:aðc: rhð hað,  b:ðXð ?  t:Øm: m:ØJ: p:r ev:Sv:as: krað.  [130]  m:òø t:Ømhðø eks:i p:rðS:an:i m:ðø n:hiø Ral:Üúg:a.  b:ðXð,  m:ðri )aT:ün:a m:an: l:að.  hm:ara b:_a up:kar haðg:a. "
       j:y:dðv: kñ edm:a^: m:ðø Ac:an:k s:b: kØC kaòøD: g:y:a.  y:h hað Vy:a rha hò ?  [135]  y:h kh Vy:a rhð hòø ?  Ab: us:kñ s:am:n:ð s:b: sp:\X hað g:y:a.  v:h haT: j:að_kr b:aðl:a, " s:r,   y:h Aap: Vy:a kh rhð hòø,   Vy:aðø kh rhð hòø -  m:ðri s:m:J: m:ðø kÙC n:hiø Aa rha. "
       kmp:auøRr s:ahb: s:r D:Øn:t:ð hØO B:raüI Aav:az: m:ðø b:aðl:ð, " j:y:dðv:,  m:òø t:Øm:s:ð Vy:a khÜú ?  [140]  Ap:n:ð G:r ki l:aj: c:l:i g:I.  y:h hm:ari b:ðXi Es: RaVXr kñ c:Vkr m:ðø p:_ g:I hò.  RaVXr n:ð us:ð p:Üri t:rh Paús: el:y:a hò.  y:h hm:arð en:y:ø*:N: m:ðø n:hiø rhi.  n:aòkri kñ kØC s:al: rh g:O hòø.  [145]  s:aðc:t:a T:a b:ðXi ki S:adi krkñ en:eSc:nt: hað j:at:a !  Ab: Vy:a haðg:a y:hi ec:nt:a K:aO j:a rhi hò.  RaVXr m:ØJ:ð s:B:i t:rh s:ð b:b:aüd krn:ð p:r t:Øl:a hØAa hò.  m:òø Vy:a khÜú,  eks:s:ð khÜú ?"
       Et:n:a kht:ð-kht:ð v:h eb:l:K:kr raðn:ð l:g:ð.  [150]  j:y:dðv: ki j:iB: j:òs:ð t:al:Ü s:ð ec:p:k g:I T:i.  v:h kÙC B:i kh s:kn:ð m:ðø Ap:n:ð kað As:m:T:ü p:a rha T:a.  kmp:auøRr s:ahb: Ap:n:i D:Øn: m:ðø b:aðl:t:ð g:O, " b:ðXð,  m:òøn:ð Ap:n:a t:b:adl:a kran:ð ki p:Üri kaðeSaSa ki,  p:r y:h RaVXr hr b:ar m:ðri kaðeSaSaaðø kað n:akam: kr dðt:a hò.  Ap:n:ð p:erv:ar kað eks:i-n:-eks:i b:han:ð l:g:at:ar s:s:Øral: m:ðø rK:ð hØO hò Aaòr m:ðri b:ðXi kað b:b:aüd kr rha hò.  D:m:ki dðt:a hò ek m:òøn:ð c:Üú B:i eky:a t:að m:ØJ:ð Aaòr m:ðri n:aòkri daðn:aðø kað b:b:aüd kr dðg:a.  [155]  t:Øm: káp:akr eks:i )kar j:y:nt:i kað Ap:n:ð AeD:kar m:ðø l:ð l:að,  m:òø t:Ømhari m:dd krÜúg:a.  kÙC Uûc:-n:ic: hað j:aOg:a t:að m:òø dðK: l:Üúg:a.  Es: RaVXr kñ c:øg:Øl: s:ð m:ØJ:ð m:ØeVt: edl:a dað,  b:ðXð !"
       ePr Ac:an:k j:òs:ð v:h b:aðl:t:ð-b:aðl:t:ð T:k g:y:ð Aaòr haúPn:ð l:g:ð.  j:y:dðv: kÙC B:i n: b:aðl:a.  [160]  v:h us: en:rih b:ap: kað dy:a ki dàe\X s:ð dðK: rha T:a,  us:ki ev:Rmb:n:a p:r ev:Sv:as: n:hiø kr p:a rha T:a.  us:n:ð kmp:auøRr s:ahb: kñ s:am:n:ð Ap:n:ð daðn:aðø haT: j:að_ edy:ð.
       un:kñ p:as: kÙC x:N: K:_ð rhkr j:y:dðv: ul:Xð p:aúv: b:ahr Aay:a.  km:rð s:ð b:ahr div:ar s:ð ec:p:ki hØI j:y:øt:i K:_i T:i.  j:y:dðv: n:ð j:l:t:i hØI G:àN:ap:ÜN:ü dàe\X s:ð j:y:nt:i ki Aaðr dðK:a Aaòr b:ahr p:g:RøRi p:r ut:r g:y:a.
 [165]
       us: s:m:y: Ok b:j:ð edn: ki ec:l:ec:l:at:i D:Üp: B:i us:ð AcCi l:g: rhi T:i.  Et:n:ð hi x:N:aðø m:ðø v:h Ap:n:ð kað ekt:n:a v:y:sk Aaòr )aò` m:hs:Üs: krn:ð l:g:a T:a.

  *                 *               *  

 j:y:dðv: kñ ep:t:a dÜs:rð edn: us:kñ skÝl: j:akr us:ka XÎÔaøs:fr s:eXüefkñX l:ð AaO.

To index of post-Independence literature.

To index of  m:lhar.