y:Ün:iv:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Exercise on uses of -v:al:a.

(adapted from Chapter Two of  Hindi Structures, pp 16-17)

      Convert relative clauses into corresponding -v:al:a  phrases:

 Models:

 a.  v:h Oðs:i qm:iz: c:aht:i hò ej:s: m:ðø j:ðb:ðø haðø.     =>
         v:h j:ðb:aðø v:al:i qm:iz: c:aht:i hò.

 b.  j:að  ( l:aðg: )  rað rhð hòø v:h Vy:aðø rað rhð hòø ?     =>
         raðn:ðv:al:ð Vy:aðø rað rhð hòø ?

  1.  hm: us: m:kan: m:ðø rht:ð hòø j:að s:am:n:ð hò.       =>
  2.  Vy:a n:aery:l: us:  ( Aadm:i )  kñ p:as: em:l:t:ð hòø j:að Pl:  ( b:ðc:t:a hò  ) ?       =>
  3.  Aap: us: g:a_i s:ð j:aEy:ð j:að s:at: b:j:ð  ( CÜXt:i hò )  .      =>
  4.  m:aec:s: us: dØkan: m:ðø n:hiø em:l:ðg:i j:haú ekt:ab:ðø  ( b:ðc:t:ð hòø )  .      =>
  5.  hm:ara s:ahb: Ok Oðs:a Aadm:i hò ej:s:kñ p:as:  ( b:hØt: )  p:òs:a hò.      =>
  6.  Es: t:rh kñ eb:skÙX un:  ( Aadem:y:aðø )  kñ p:as: n:hiø em:l:ðøg:ð j:að c:ay:  ( b:ðc:t:ð hòø  )      =>
  7.  j:að t:s:v:ir b:aOû haT: p:r hò v:h m:ØJ:ð s:c:m:Øc: p:s:nd AaI.       =>
  8.  j:að  ( l:aðg: )  p:òs:ð m:aúg:t:ð hòø unhðø eB:K:ari kht:ð hòø.      =>
  9.  us:  ( Aadm:i )  s:ð Vy:a em:l:ðg:a ej:s:ki j:ðb:ðø  ( hm:ðS:a  )  Q:al:i ( rht:i hòø  ) ?       =>
10.  j:að G:að_ð t:aúg:ð  ( K:iøc:t:ð hòø )  v:h b:hØt: t:ðz: n:hiø B:ag: s:kt:ð.      =>

Key.

Return to review of some uses of  -v:al:a
To index of grammatical notes.

To index of m:lhar.

Keyed in and posted 10 Sept 2001.