y:Üen:v:es:ýXi Aaôf ev:ej:üen:y:a

Key to exercise on reduplication and its uses.

 
 1.  v:h t:Ømharð el:y:ð n:rm:-n:rm: raðeXy:aú p:kaOg:i.

 2.  us:ð raðz:-raðz: v:haú j:an:a p:_t:a hò.

 3.  c:ay:-v:ay: p:ikr hm: v:ap:s: l:aòX AaO.

 4.  m:òø s:ty:-v:ty: n:hiø j:an:t:a hÜú.

 5.  t:Øm: p:Øran:i ekt:ab:ðø p:`-p:`kr AaúK:ðø Pað_ l:aðg:ð.

 6.  t:Øm: l:aðg: j:akr Ap:n:a-Ap:n:a kam: dðK:að.

 7a. m:òø Aap:ki Ok-Ok b:at: s:ð s:hm:t: hÜú.
 7b. m:òø Aap:ki b:at:-b:at: s:ð s:hm:t: hÜú.

 8.  un:kñ el:O Ok-Ok j:að_i s:a_i l:ð j:aOg:a.

 9.  Es: b:at: kað l:ðkr Ap:n:a-Ap:n:a Qy:al: haðt:a hò.

Back to exercise on reduplication.

To English => Hindi translation exercise on reduplication.

To notes on reduplication.

To index of grammatical notes.

To index of  m:lhar.

Drafted and posted 8-9 Nov 2002.  Checked by  Aan:nd e¾v:ðdi  12 Nov 2002.