y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

)ðm:c:nd
YakÙr ka kÙAaú
       j:aðK:Ü n:ð l:aðXa m:Øûh s:ð l:g:ay:a t:að p:an:i m:ðù s:Qt: b:db:Ü AaI.  g:ùg:i s:ð b:aðl:a - y:h kós:a p:an:i hò ?   m:arð b:as: kñ  ep:y:a n:hiø j:at:a.  g:l:a s:ÜK:a j:a rha hò Aaòr t:Ü s:_a p:an:i ep:l:aO dðt:i hò !
      g:ùg:i )et:edn: S:am: kað p:an:i B:r el:y:a krt:i T:i.  kÙAaú dÜr T:a;   b:ar b:ar j:an:a m:ØeSkl: T:a.  kl: v:h p:an:i l:ay:i,  t:að us:m:ðù b:Ü eb:l:kÙl: n: T:i;  Aaj: p:an:i m:ðù b:db:Ü kós:i !   l:aðXa n:ak s:ð l:g:ay:a,  t:að s:c:m:Øc: b:db:Ü T:i.  z:-r kaðI j:an:v:r kÙOú m:ðù eg:rkr m:r g:y:a haðg:a;   m:g:r dÜs:ra p:an:i Aav:ð khaú s:ð ?
      YakÙr kñ kÙOú p:r kaòn: c:`n:ð dðg:a ?  dÜr s:ð l:aðg: RaúX b:t:aOûg:ð.  s:ahÝ ka kÙAaú g:aúv: kñ us: es:rð p:r hò,  p:rnt:Ø v:haú B:i kaòn: p:an:i B:rn:ð dðg:a ?   kaðI kÙAaú g:aúv: m:ðù hò n:hiø.
      j:aðK:Ü kI edn: s:ð b:im:ar hò.  kÙC dðr t:k t:að py:as: raðkñ c:Øp: p:_a rha,  ePr b:aðl:a - Ab: t:að m:arð py:as: kñ rha n:hiø j:at:a.  l:a,   T:að_a p:an:i n:ak b:nd krkñ p:i l:Üû.
      g:ùg:i n:ð p:an:i n: edy:a.  Q:rab: p:an:i p:in:ð s:ð b:im:ari b:` j:ay:g:i -- Et:n:a j:an:t:i T:i ; p:rùt:Ø y:h n: j:an:t:i T:i ek p:an:i kað ub:al: dðn:ð s:ð us:ki Q:rab:i j:at:i rht:i hò.  b:aðl:i - y:h p:an:i kós:ð ep:y:aðg:ð ?  n: j:an:ð kaòn: j:an:v:r m:ra hò.  kÙOú s:ð m:òø dÜs:ra p:an:i l:aO dðt:i hÝú.
      j:aðK:Ü n:ð AaSc:y:ü s:ð us:ki Aaðr dðK:a - dÜs:ra p:an:i khaú s:ð l:aOg:i ?
      ' YakÙr Aaòr s:ahÝ kñ dað kÙOú t:að hòø.  Vy:a Ok l:aðXa p:an:i n: B:rn:ð dðùg:ð ? '
      ' haT:-p:aúv: t:Ø_v:a AaOg:i,  Aaòr kÙC n: haðg:a.  b:òY c:Øp:kñ s:ð.  b:am:n:-dðv:t:a AaS:iv:aüd dðùg:ð,   YakÙr l:aYi m:arðùg:ð,   s:ahÝj:i Ok kñ p:aúc: l:ðùg:ð.  ^:rib:aðù ka ddü kaòn: s:m:J:t:a hò !   hm: t:að m:r B:i j:at:ð hòø,  t:að kaðI dØAar p:r J:aúkn:ð n:hiø Aat:a,  knD:a dðn:a t:að b:_i b:at: hò.  Oðs:ð l:aðg: kÙOú s:ð p:an:i B:rn:ð dðùg:ð ? '
      En: S:bdaðù m:ðù k_v:a s:ty: T:a.  g:ùg:i Vy:a j:v:ab: dðt:i;  eknt:Ø us:n:ð v:h b:db:Üdar p:an:i p:in:ð kað n: edy:a.
      rat: kñ n:aò b:j:ð T:ð.  T:kñ
- m:aúdð m:z:dÜr t:að s:að c:Økñ T:ð,  YakØr kñ drv:az:ð p:r ds:p:aúc: b:ðef#ð j:m:a T:ð.  m:òdan:i b:hadØri ka t:að n: Ab: z:m:an:a rha hò,  n: m:aòqa.  qan:Ün:i b:hadØri ki b:at:ðø hað rhi T:iø.  ekt:n:i haðeS:y:ari s:ð YakØr n:ð T:an:ðdar kað Ok Q:as: m:Øqdm:ð m:ðø erSv:t: dð di Aaòr s:af en:kl: g:y:ð.  ekt:n:i A]l:m:ndi s:ð Ok m:akñý kñ m:Øqdm:ð ki n:ql: l:ð Aay:ð.  n:aez:r Aaòr m:aðet:em:m:,  s:B:i kht:ð T:ð,  n:ql: n:hiø em:l: s:kt:i.  kaðI p:c:as: m:aúg:t:a,  kaðI s:aò !  y:haú v:ð b:ðp:òs:ðkaò_ð n:ql: u_a di.  kam: krn:ð ka Zøg: c:aehO.
      Es:i s:m:y: g:øg:i kÙOú s:ð p:an:i l:ðn:ð p:hØúc:i.
      kØpp:i ki D:ØúD:l:i raðS:n:i kÙOú p:r Aa rhi T:i.  g:øg:i j:g:t: ki Aa_ m:ðø b:òYi m:aòqð ka Ent:z:ar krn:ð l:g:i.  Es: kÙOú ka p:an:i s:ara g:aúv: p:it:a hò.  eks:i kñ el:O raðk n:hiø
;  es:fü y:ð b:dn:s:ib: n:hiø B:r s:kt:ð.
      g:øg:i ka ev:dÓaðhi edl: erv:aj:i p:ab:endy:aðø Aaòr m:j:b:Üery:aðø p:r c:aðXðø krn:ð l:g:a  -  hm: Vy:aðø n:ic: hòø Aaòr y:ð l:aðg: Vy:aðø Uúc:ð hòø ?  Es:el:O ek y:ð l:aðg: g:l:ð m:ðø t:ag:a Ral: l:ðt:ð hòø ?  y:haú t:að ej:t:n:ð hòø;  Oks:ðOk CúXð hòø.  c:aðri y:ð krðø,  j:al:frðb: y:ð krðø,  J:ÜYð m:Øqdm:ð y:ð krðø.  AB:i Es: YakÙr n:ð t:að us: edn: b:ðc:arð g:_ery:ð ki B:ð_ c:Øra l:i T:i Aaòr b:ad kað m:arkr K:a g:y:a.  Enhiø p:eNRt: kñ G:r m:ðø t:að b:arhaðø m:as: j:ØAa haðt:a hò.  y:hi s:ahÜ j:i t:að G:i m:ðø t:ðl: em:l:akr b:ðc:t:ð hòø.  kam: kra l:ðt:ð hòø,  m:j:Üri dðt:ð n:an:i m:rt:i hò.  eks:eks: b:at: m:ðø hòø hm:s:ð Uúc:ð?  haú,  m:Øúh s:ð hm:s:ð Uúc:ð hò,  hm: g:l:ig:l:i ec:ll:at:ð n:hiø ek hm: Uúc:ð.  kB:i g:aúv: m:ðø Aa j:at:i hÜú,  t:að rs:B:ri AaúK: s:ð dðK:n:ð l:g:t:ð hòø.  j:òs:ð s:b:ki Cat:i p:r s:aúp: l:aðXn:ð l:g:t:a hò,  p:rnt:Ø G:m:NR y:h ek hm: Uúc:ð hòø !
      kÙOú p:r eks:i kñ Aan:ð ki AahX hØI.  g:øg:i ki Cat:i D:kD:k krn:ð l:g:i.  khiø dðK: l:ð t:að ^:z:b: hað j:ay:.  Ok l:at: B:i t:að n:ic:ð n: p:_ð.  us:n:ð G:_a Aaòr rss:i uYa l:i Aaòr J:Økkr c:l:t:i hØI Ok v:àx: kñ AúD:ðrð s:ay:ð m:ðø j:a K:_i hØI.  kb: En: l:aðg:aðø kað dy:a Aat:i hò eks:i p:r !  b:ðc:arð m:húg:Ü kað Et:n:a m:ara ek m:hin:aðø l:hÜ T:Ükt:a rha.  Es:iel:O t:að ek us:n:ð b:ðg:ar n: di T:i !    Es: p:r y:ð l:aðg: Uúc:ð b:n:t:ð hòø ?
      kÙOú p:r dað es*:y:aú p:an:i B:rn:ð Aay:i T:iø.  En:m:ðø b:at:ðø hað rhi T:iø.  " K:an:a K:an:ð c:l:ð Aaòr hØVm: hØAa ek t:az:a p:an:i B:r l:aAað.  G:_ð kñ el:O p:òs:ð n:hiø hò. "
      " hm: l:aðg:aðø kað Aaram: s:ð b:òYð dðK:kr j:òs:ð m:rdaðø kað j:l:n: haðt:i hò. "
      " haú,  y:h t:að n: hØAa ek kl:es:y:a uYakr B:r l:at:ð.  b:s:,  hØkØm: c:l:a edy:a ek t:aj:a p:an:i l:aAað,  j:òs:ð hm: l:aòøeRy:aú hi t:að hòø !"
      " l:aòøeRy:að n:hiø t:að Aaòr Vy:a hað t:Øm: ?  raðXikp:_a n:hiø p:at:iø ?  ds:p:aúc: ,p:y:ð B:i Cin:J:p:Xkr l:ð hi l:ðt:i hað.  Aaòr l:aòøeRy:aú kós:i haðt:i hòø ! "
      " m:t: l:ð j:aAað,  didi !  eCn:B:r Aaram: krn:ð kað j:i t:rs:kr rh j:at:a hò.  Et:n:a kam: eks:i dÜs:rð kñ G:r kr dðt:i,  t:að Es:s:ð khiø Aaram: s:ð rht:i.  Up:r s:ð v:h Ohs:an: m:an:t:a.  y:haú kam: krt:ðkrt:ð m:r j:aAað,  p:r eks:i ka m:Øúh hi s:iD:a n:hiø haðt:a. "
      daðn:aðø p:an:i B:r kr c:l:i g:y:iø,  t:að g:øg:i v:àx: ki Cay:a s:ð en:kl:i Aaòr kÙOú kñ j:g:t: kñ p:as: Aay:i.  b:ðef#ð c:l:ð g:y:ð T:ð.  YakÙr B:i drv:az:a b:nd kr Andr Aaúg:n: m:ðø s:aðn:ð kñ el:O j:a rhð T:ð.  g:øg:i n:ð x:eN:k s:ØK: ki s:aús: l:i.  eks:i t:rh m:òdan: t:að s:af hØAa.  Am:àt: c:Øra l:an:ð kñ el:O j:að raj:kØm:ar eks:i z:m:an:ð m:ðø g:y:a T:a,  v:h B:i S:ay:d Et:n:i s:av:D:an:i kñ s:aT: Aaòr s:m:J:b:ÜJ:kr n: g:y:a hð.  g:øg:i db:ð p:aúv: kÙOû kñ j:g:t: p:r c:`i.  ev:j:y: ka Oðs:a An:ØB:v: us:ð p:hl:ð kB:i n: hØAa.  us:n:ð rss:i ka Pùda G:_ð m:ðø Ral:a.  daOú,  b:aOú c:aòkÀi dáe\X s:ð dðK:a j:òs:ð kaðI es:p:ahi rat: kað S:*:Ø kñ eql:ð m:ðø s:ØraQ: kr rha hað.  Ag:r Es: s:m:y: v:h p:k_ l:i g:y:i,  t:að ePr us:kñ el:O m:afi y:a ery:ay:t: ki rtt:iB:r umm:id n:hiø.  Ant: m:ðø dðv:t:aAaðø kað y:ad krkñ us:n:ð kl:ðj:a m:z:b:Üt: eky:a Aaòr G:_a kÙOú m:ðø Ral: edy:a.
      G:_ð n:ð p:an:i m:ðø ^:aðt:a l:g:ay:a
,  b:hØt: hi Aaehst:a.  z:ra B:i Aav:az: n: hØI.  g:øg:i n:ð daðc:ar haT: j:ldij:ldi m:arð,  G:_a kÙOú kñ m:Øúh t:k Aa p:hØúc:a.  kaðI b:_a S:hz:aðr p:hl:v:an: B:i Et:n:i t:ðz:i s:ð us:ð n: K:iøc: s:kt:a T:a.
      g:øg:i J:Øki ek G:_ð kað p:k_kr j:g:t: p:r rK:ð ek OkaOk YakÙr s:ahb: ka drv:az:a K:Øl: g:y:a.  S:ðr ka m:Øúh Es:s:ð AeD:k B:y:an:k n: haðg:a
!
      g:øg:i kñ haT: s:ð rss:i CÜX g:y:i.  rss:i kñ s:aT: G:_a D:_am: s:ð p:an:i m:ðø eg:ra Aaòr kI x:N: t:k p:an:i m:ðø hl:kaðrð ki Aav:az:ðø s:Øn:aI dðt:i rhiø.
      YakÙr
,  " kaòn: hò,  kaòn: hòp:Økart:ð hØO kÙOú ki t:rf Aa rhð T:ð Aaòr g:øg:i j:g:t: s:ð kÜdkr B:ag:i j:a rhi T:i.
      G:r p:hØúc:kr dðK:a ek j:aðK:Ü l:aðXa m:Øúh s:ð l:g:ay:ð v:hi m:òl:a g:nda p:an:i p:i rha hò.

To glossed version.

Back to index of texts.

Back to Mellon Project Indexpage.

First section posted: 13 Aug 1999.
Updated: 16 Aug 1999, 17 Aug 1999, 3 Sept 1999, 18 Oct 1999.
Glossed version of first section posted: 14 Mar 2001.
Keying in completed (by  n:m:Òt:a kÙmB:X ): early March 2001. Posted 17 Mar 2001.
Corrected, paragraphed and respaced 18-20 Sep 2001.