y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

)ðm:c:nd
YakÙr ka kÙAaú
       j:aðK:Ü n:ð l:aðXasmall metal vessel m:Øûh s:ð l:g:ay:a t:að p:an:i m:ðù s:Qt:extreme; harsh b:db:Übad smell AaI.  g:ùg:i s:ð b:aðl:a - y:h kòs:a p:an:i hò ?   m:arð b:as: kñ  ep:y:a n:hiø j:at:a.  g:l:athroat s:ÜK:a j:a rha hò Aaòr t:Ü s:_arotten p:an:i ep:l:aO dðt:i hò !
      g:øg:i )et:edn:every day S:am: kað p:an:i B:r el:y:a krt:i T:i.  kÙAaú dÜr T:a ; b:ar b:ar j:an:a m:ØeSkl: T:a . kl: v:h p:an:i l:ay:i, t:að us:m:ðù b:Üodor eb:l:kÙl: n: T:i; Aaj: p:an:i m:ðù b:db:Ü kòs:i !   l:aðXa n:ak s:ð l:g:ay:a, t:að s:c:m:Øc: b:db:Ü T:i.  z:-r kaðI j:an:v:ranimal kÙOú m:ðù eg:rkr m:r g:y:a haðg:a;   m:g:r dÜs:ra p:an:i Aav:ð khaú s:ð ?
      YakÙr kñ kÙOú p:r kaòn: c:`n:ðclimb dðg:a ?  dÜr s:ð l:aðg: RaúXscolding b:t:aOûg:ð. s:ahÝmoney-lender ka kØAaú g:aúv: kñ us: es:rðend p:r hò,  p:rnt:Ø v:haú B:i kaòn: p:an:i B:rn:ð dðg:a ?  kaðI kÙAaú g:aúv: m:ðù hò n:hiø.
      j:aðK:Ü kI edn: s:ð b:im:ar hò. kÙC dðr t:k t:að py:as: raðkñsuppressing c:Øp: p:_a rha, ePr b:aðl:a - Ab: t:að m:arð py:as: kñ rha n:hiø j:at:a. l:a, T:að_a p:an:i n:ak b:nd krkñ p:i l:Üû.
      g:ùg:i n:ð p:an:i n: edy:a. Q:rab: p:an:i p:in:ð s:ð b:im:ari b:` j:ay:g:i -- Et:n:a j:an:t:i T:i ; p:rùt:Ø y:h n: j:an:t:i T:i ek p:an:i kað ub:al:boil (v) dðn:ð s:ð us:ki Q:rab:i j:at:i rht:idisappears hò. b:aðl:i - y:h p:an:i kòs:ð ep:y:aðg:ð ?   n: j:an:ð kaòn: j:an:v:r m:ra hò .  kÙOú s:ð m:òù dÜs:ra p:an:i l:aO dðt:i hÝú.
      j:aðK:Ü n:ð AaSc:y:üsurprise s:ð us:ki Aaðr dðK:a - dÜs:ra p:an:i khaú s:ð l:aOg:i ?
      ' YakÙr Aaòr s:ahÝ kñ dað kÙOú t:að hòù. Vy:a Ok l:aðXa p:an:i n: B:rn:ð dðùg:ð ?'
      ' haT:- p:aúv: t:Ø_v:aget broken AaOg:i Aaòr kÙC n: haðg:a.  b:òY c:Øp:kñ s:ð. b:am:n:-dðv:t:a AaS:iv:aüdblessing dðùg:ð, YakÙr l:aYi m:arðùg:ð, s:ahÝj:i Ok kñ p:aúc:five for
 one l:ðùg:ð . g:rib:aðù ka ddüpain; sorrow kaòn: s:m:J:t:a hò !   hm: t:að m:r B:i j:at:ð hòù , t:að kaðI dØAardoor p:r J:aúkn:ðlook in; enquire n:hiø Aat:a, knD:a dðn:agive a 
hand, help out t:að b:_i b:at: hò. Oðs:ð l:aðg: kÙOú s:ð p:an:i B:rn:ð dðùg:ð? '
      En: S:bdaðù m:ðù k_v:abitter s:ty:truth T:a. g:ùg:i Vy:a j:v:ab: dðt:i; eknt:Øbut us:n:ð v:h b:db:Üdar p:an:i p:in:ð kað n: edy:a.
rat: kñ n:aò b:j:ð T:ð. T:kñm:aúdð exhausted m:z:dÜrlaborers t:að s:að c:Økñ T:ð,  YakØr kñ drv:az:ð p:r ds:-p:aúc: b:ðef#ð carefree (people) j:m:a T:ð m:òdan:i.  m:òdan:ihere: military b:hadØribravery; enterprise ka t:að n: Ab: z:m:an:atime; era rha hò,  n: m:aòqaopportunity.  qan:Ün:ilegal; litigational b:hadØri ki b:at:ðø hað rhi T:iø.  ekt:n:i haðeS:y:aricleverness,
shrewdness s:ð YakØr n:ð T:an:ðdarsub-inspector (police) kað Ok Q:as:special m:Øqdm:ðcase m:ðø erSv:t:bribe dð di Aaòr s:af en:kl: g:y:ðgot
off scot-free.  ekt:n:i A]l:m:ndiintelligence s:ð Ok m:akñýspecial; important kñ m:Øqdm:ðcase; record of a case ki n:ql:copy l:ð Aay:ð.  n:aez:rcourt-official Aaòr m:aðht:em:m:bailiff?,  s:B:i kht:ð T:ð,  n:ql: n:hiø em:l: s:kt:i.  kaðI p:c:as: m:aúg:t:a,  kaðI s:aò !  y:haú v:ð b:ðp:òs:ðkaò_ðw/o
spending a red cent n:ql: u_ahere: get ahold 
of di.  kam: krn:ð ka Zøg:the way (to
do things) c:aehO.
      Es:i s:m:y: g:øg:i kÙOú s:ð p:an:i l:ðn:ð p:hØúc:i.
      kØpp:ismall oil lamp ki D:ØúD:l:idim raðS:n:ilight kÙOú p:r Aa rhi T:i.  g:øg:i j:g:t:platform ki Aa_ m:ðø(hidden) behind b:òYi m:aòqðchance ka Ent:z:ar krn:ð l:g:i.  Es: kÙOú ka p:an:i s:ara g:aúv: p:it:a hò.  eks:i kñ el:O raðkbar,
restriction n:hiø
;  es:fü y:ð b:dn:s:ib:unfortunate (people) n:hiø B:r s:kt:ð.
      g:øg:i ka ev:dÓaðhirebellious edl: erv:aj:itraditional p:ab:endy:aðørules;
controls Aaòr m:j:b:Üery:aðøobligations p:r c:aðXðø krn:ðto chafe, bridle l:g:a  -  hm: Vy:aðø n:ic:low hòø Aaòr y:ð l:aðg: Vy:aðø Uúc:ð hòø ?  Es:el:O ek y:ð l:aðg: g:l:ðneck m:ðø t:ag:asacred thread
indicating membership in the Ral: l:ðt:ð hòø ?  y:haú t:að ej:t:n:ð hòø;  Oks:ðOkevery single one CúXðrascals hòø.  c:aðri y:ð krðø,  j:al:frðb:plotting and deception y:ð krðø,  J:ÜYðfalse m:Øqdm:ð y:ð krðø.  AB:i Es: YakÙrland-owner n:ð t:að us: edn: b:ðc:arð g:_ery:ðshepherd ki B:ð_sheep c:Ørasteal l:i T:i Aaòr b:ad kað m:arkr K:a g:y:a.  Enhiø p:eNRt:brahmin kñ G:r m:ðø t:að b:arhaðø m:as:all the year round j:ØAagambling haðt:a hò.  y:hi s:ahÜ j:ishopkeeper;
money-lender t:að G:i m:ðø t:ðl:oil em:l:akrmixing b:ðc:t:ð hòø.  kam: kra l:ðt:ð hòø,  m:j:Üriwages dðt:ð n:an:igrandmother m:rt:i hòThey go to any length to avoid paying..  eks:eks: b:at: m:ðø hòø hm:s:ð Uûc:ð?    haú,  m:Øúh s:ð hm:s:ð Uúc:ð hò,  hm: g:l:ig:l:ieach and every lane ec:ll:at:ðshout, yell n:hiø ek hm: Uûc:ð.  kB:i g:aúv: m:ðø Aa j:at:i hÜú,  t:að rs:B:rifilled with lust AaúK: s:ð dðK:n:ð l:g:t:ð hòø.  j:òs:ð s:b:ki Cat:ibreast p:r s:aúp:serpent l:aðXn:ðto writhe l:g:t:a hò,  p:rnt:Øbut G:m:NRarrogance y:h ek hm: Uûc:ð hò !
      kÙOú p:r eks:i kñ Aan:ð ki AahXsound of footsteps hØI.  g:øg:i ki Cat:i D:kD:k krn:ðto pound; to race l:g:i.  khiø dðK: l:ð t:að ^:z:b:disaster hað j:ay:.  Ok l:at:kick B:i t:að n:ic:ð n: p:_ðShe'd not be spared a single
blow..  us:n:ð G:_apitcher Aaòr rss:irope uYa l:i Aaòr J:Økkrbent down; crouching c:l:t:i hØI Ok v:àx:tree kñ AúD:ðrðdark s:ay:ðshadow m:ðø j:a K:_i hØI.  kb: En: l:aðg:aðø kað dy:apity Aat:i hò eks:i p:r !  b:ðc:arð m:húg:Ü kað Et:n:a m:ara ek m:hin:aðø l:hÜblood T:Ükt:a rhakept spitting.  Es:iel:O t:að ek us:n:ð b:ðg:arforced labor n: di T:i!    Es: p:r y:ð l:aðg: Uûc:ð b:n:t:ð hòø ?
      kÙOú p:r dað es*:y:aúwomen p:an:i B:rn:ð Aay:i T:iø.  En:m:ðø b:at:ðø hað rhi T:iø.  " K:an:a K:an:ð c:l:ð(subject is husband) Aaòr hØVm:order hØAa ek t:az:a p:an:i B:r l:aAað.  G:_ðpitcher kñ el:O p:òs:ð n:hiø hò. "
      " hm: l:aðg:aðø kað Aaram: s:ðcomfortably b:òYð dðK:kr j:òs:ð m:rdaðømales kað j:l:n:jealousy haðt:i hò. "
      " haú,  y:h t:að n: hØAa ek kl:es:y:ametal jug uYakr B:r l:at:ð.  b:s:,  hØkØm: c:l:a edy:a ek t:aj:afresh p:an:i l:aAað,  j:òs:ð hm: l:aòøeRy:aúslave-girls hi t:að hòø !"
      " l:aòøeRy:að n:hiø t:að Aaòr Vy:a hað t:Øm: ?  raðXikp:_a n:hiø p:at:iø ?  ds:p:aúc: ,p:y:ð B:i Cin:J:p:Xkrby snatching and grabbing l:ð hi l:ðt:i hað.  Aaòr l:aòøeRy:aú kós:i haðt:i hòø ! "
      " m:t: l:ð j:aAaðHere: Don't remind me!,  didiSister !  eCn:B:rfor just one moment Aaram: krn:ð kað j:i t:rs:kr rh j:at:a hò.  Et:n:a kam: eks:i dÜs:rð kñ G:r kr dðt:i,  t:að Es:s:ð khiømuch more Aaram: s:ð rht:i.  Up:r s:ðwhat's more v:h Ohs:an:gratitude m:an:t:aHere:
(they) would show.  y:haú kam: krt:ðkrt:ð m:r j:aAað,  p:r eks:i ka m:Øúhface; expression hi s:iD:astraight n:hiø haðt:a.No-one's face
softens (with sympathy). "
 daðn:aðø p:an:i B:r kr c:l:i g:y:iø,  t:að g:øg:i v:àx: ki Cay:ashadow s:ð en:kl:i Aaòr kÙOú kñ j:g:t:platform kñ p:as: Aay:i.  b:ðef#ðthe untroubled ones;
loiterers c:l:ð g:y:ð T:ð.  YakÙr B:i drv:az:a b:nd kr Andr Aaúg:n:courtyard m:ðø s:aðn:ð kñ el:O j:a rhð T:ð.  g:øg:i n:ð x:eN:kmomentary s:ØK:comfort; relief ki s:aús:breath l:i.  eks:i t:rh m:òdan: t:að s:af hØAa.The coast was clear.  Am:àt:nectar (of immortality?) c:Ørasteal l:an:ð kñ el:O j:að raj:kØm:arprince eks:i z:m:an:ðepoch; (ancient) times m:ðø g:y:a T:a,  v:h B:i S:ay:d Et:n:i s:av:D:an:icaution;
alertness kñ s:aT: Aaòr s:m:J:b:ÜJ:krwith care and
discretion n: g:y:a hð.  g:øg:i db:ð p:aúv:stealthily; (lit: with pressed foot) kÙOû kñ j:g:t: p:r c:`iclimbed.  ev:j:y:victory ka Oðs:a An:ØB:v:feeling, experience us:ð p:hl:ð kB:i n: hØAa.  us:n:ð rss:i ka Pødaloop G:_ð m:ðø Ral:a.She looped the
 rope around the neck of the pitcher.  daOú,  b:aOúright and left c:aòkÀi dáe\Xpiercing gaze s:ð dðK:a j:òs:ð kaðI es:p:ahiwarrior rat: kað S:*:Øenemy kñ eql:ðfortress m:ðø s:ØraQ:hole; tunnel under a wall kr rha hað.  Ag:r Es: s:m:y: v:h p:k_caught l:i g:y:i,  t:að ePr us:kñ el:O m:afiforgiveness y:a ery:ay:t:concession ki rtt:iB:rgrain; least little bit umm:idexpectation; hope of n:hiø.  Ant: m:ðøfinally dðv:t:aAaðøgods kað y:ad krkñremembering, thinking of us:n:ð kl:ðj:aliver m:z:b:Üt:strong, firm eky:aShe
 summoned up her courage. Aaòr G:_a kÙOú m:ðø Ral: edy:a.
      G:_ð n:ð p:an:i m:ðø ^:aðt:a l:g:ay:adipped down into the water
,  b:hØt: hi Aaehst:aslowly.  z:ra B:i Aav:az:sound n: hØI.  g:øg:i n:ð daðc:ar haT:here: pull of the hand j:ldij:ldi m:arð;  G:_a kÙOú kñ m:Øúh t:k Aa p:hØúc:a.  kaðI b:_a S:hz:aðrmighty p:hl:v:an:wrestler; athlete B:i Et:n:i t:ðz:ispeed s:ð us:ð n: K:iøc:pull s:kt:a T:a.
      g:øg:i J:Økibent
 down ek G:_ð kað p:k_krcatching
 hold of j:g:t: p:r rK:ð ek OkaOkall of a
sudden YakÙr s:ahb: ka drv:az:a K:Øl: g:y:a.  S:ðrlion ka m:Øúh Es:s:ð AeD:kmore B:y:an:kterrifying n: haðg:a
!
      g:øg:i kñ haT: s:ð rss:i CÜXslip g:y:i.  rss:i kñ s:aT: G:_a D:_am: s:ðwith a crash p:an:i m:ðø eg:ra Aaòr kI x:N:moments t:k p:an:i m:ðø hl:kaðrðgurgling ki Aav:az:ðø s:Øn:aI dðt:iwas 
audible rhiø.
      YakÙr
,  " kaòn: hò,  kaòn: hòp:Økart:ð hØOcalling out, shouting kÙOú ki t:rf j:a rhð T:ð Aaòr g:øg:i j:g:t: s:ð kÜdkrjumping down B:ag:irunning j:a rhi T:i.
      G:r p:hØúc:kr dðK:a ek j:aðK:Ü l:aðXadrinking vessel m:Øúh s:ð l:g:ay:ðhere:
holding v:hi m:òl:adirty g:ndafilthy p:an:i p:i rha hò.

To unglossed version.

Back to index of texts.

To index of  m:lhar.

Posted: 13 Aug 1999.
Updated: 16 Aug 1999, 17 Aug 1999, 3 Sept 1999, 18 Oct 1999.
Keying in completed (by  n:m:Òt:a kÙmB:X ): early March 2001. Posted 17 Mar 2001.

Glossed: 14 Mar, 28 Apr, 19 & 21 Sep 2001.