Janet and Robert Wolfe Genealogy

Joanna Chamberlayne


Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of Joanna Chamberlayne

   ┌─Robert Chamberlayne 

 Joanna Chamberlayne 

   │        ┌─Edward Stoughton ⇒

   │     ┌─Francis Stoughton 

   │     │  └─Mary Exherst ⇒

   │  ┌─Thomas Stoughton 

   │  │  └─Agnes 

   └─Elizabeth Stoughton 

      └─Katherine 


Descendants of Joanna Chamberlayne