Janet and Robert Wolfe Genealogy

Richard Betts

Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of Richard Betts

   ┌─Richard Betts 

 Richard Betts 

   │  ┌─Robert Chamberlayne 

   └─Joanna Chamberlayne 

      │     ┌─Francis Stoughton ⇒

      │  ┌─Thomas Stoughton 

      │  │  └─Agnes 

      └─Elizabeth Stoughton 

         └─Katherine