Bibliography


es, Kaduya, Kagonotori, Kokorose A., Ganosato K., Sougetu, Nakayama K., and Desuno. 2005. Photoshop de kaku moe irasuto: CG tekunikku o masutaa shiyou. Tokyo, Japan: Kohgakusha.

Furuoka, H. 2002. Photoshop 10ppunkan rogo dezain. Tokyo, Japan: MdN Corporation.

Hirota, M. 2003. Photoshop toreeningu bukku. Tokyo, Japan: Sotech-sha.

Kaizu, Y., Tabuki, M., Kaida, Y., d'Holbachie, Y. and Terakawa, M. 2005. Photoshop irasutoreeshon suupaatekunikku (revised edition). Tokyo, Japan: Sotechsha.

Noguchi, R., and Goutou, K. (Eds.). 2002. DTP & graphic design: DTP & gurafikku dezain no neta-chou. Tokyo, Japan: MdN Corporation.

Noguchi, R., Goutou, K., Komura, M., and Tsumura, T. (Eds.). 2003. The NETA-cho: Deluxe graphic & DTP. Tokyo, Japan: MdN Corporation. Noguchi, R., Komura, M., Murata, J., and Kagatani, Y. (Eds.). 2004. Aidea mansai! Dezain no waza: Gurafikku & DTP. Tokyo, Japan: MdN Corporation.

Sukigara, Y., Yasuda, S., Takeda, M., and Hishida, S. 2003. Sugu dekiru Photoshop + Illustrator shashin, kabegami, rogo dezain book. Tokyo, Japan: Seibido Shuppan.

Yamaguchi, Y., Okimoto, N., and Ishikawa, K. (Eds.). 2005. Puro-toshite hazukashikunai Photoshop no daigensoku. Tokyo, Japan: MdN Corporation.