y:Ün:iv:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

t:ðøt:r

Go to line  25  50  75  100  125  150  175  200

    AaeK:r v:hi hØAa ej:s:ki AaS:øka T:i;  ej:s:ki ec:øt:a m:ðø G:r kð s:B:i l:aðg: ev:S:ð\:t:H )s:Üt:a p:_i hØI T:i. t:in: p:ØÀaðø kð p:Sc:at:Î kny:a ka j:nm: hØAa. m:at:a s:aòr m:ðø s:ÜK: g:y:i,  ep:t:a b:ahr Aaúg:n: m:ð s:ÜK: g:y:ð,  ep:t:a ki v:à¹a m:at:a s:aòr ¾ar p:r s:ÜK: g:y:iø. An:T:ü,  m:haAn:T:üB:g:v:an:Î hi kØS:l: krðø t:að hað ?   [5] y:h p:Ø*:i n:hiø rax:s:i hò. Es: AB:aeg:n:i kað Es:i G:r m:ðø Aan:a T:aAan:a hi T:a t:að kÙC edn: p:hl:ð Vy:aðø n: Aay:i. B:g:v:an:Î s:at:v:ðø S:*:Ø kñ G:r B:i t:ðøt:r ka j:nm: n: dðø.

    ep:t:a ka n:am: T:a p:øeRt: dam:aðdrd¶:
,  eS:ex:t: Aadm:i T:ð.  [10] eS:x:a- ev:B:ag: hi m:ðø n:aòkr B:i T:ð; m:g:r Es: s:öskar kað kòs:ð em:Xa dðt:ð,  j:að p:rmp:ra s:ð Ædy: m:ðø j:m:a hØAa T:a,  ek t:is:rð b:ðXð ki p:iY p:r haðn:ðv:al:i kny:a AB:aeg:en: haðt:i hò,  y:a ep:t:a kað l:ðt:i y:a m:at:a kað,  y:a Ap:n:ð kað. un:ki v:à¹a m:at:a l:g:i n:v:j:at: kny:a kað p:an:i p:i-p:ikr kaðs:n:ð,  kl:m:Øúhi hòkl:m:Øúhi n:-j:an:ð Vy:a krn:ð Aay:i hò y:haú. eks:i b:aúJ: kð G:r j:at:i t:að us:kð edn: ePr j:at:ð

    dam:aðdrd¶: edl: m:ðø t:að G:b:ray:ð hØO T:ð,  p:r m:at:a kað s:m:J:an:ð l:g:ð-Amm:aú,   t:ðøt:r-v:ðt:r kÙC n:hiø,  B:g:v:an:Î ki j:að EcCa haðt:i hò,  v:hi haðt:a hò.  [15] ISv:r c:ahðøg:ð t:að s:b: kÙS:l: hi haðg:a;  g:an:ðv:ael:y:aðø kað b:Øl:a l:að,  n:hiø l:aðg: khðøg:ð,  t:in: b:ðXð hØO t:að kòs:ð PÜl:i ePrt:i T:iø,  Ok b:ðXi hað g:y:i t:að G:r m:ðø kÙhram: m:c: g:y:a.

    m:at:aArð b:ðXa,  t:Øm: Vy:a j:an:að En: b:at:aðø kað,  m:ðrð es:r t:að b:it: c:Øki hò,  )aN: n:haðø m:ðø s:m:ay:a hØAa hò. t:ðøt:r hi kð j:nm: s:ð t:Ømharð dada ka dðhaøt: hØAa. t:B:i s:ð t:ðøt:r ka n:am: s:Øn:t:ð hi m:ðra kl:ðj:a kaúp: uYt:a hò.

    dam:aðdr
Es: k\X kð en:v:arN: ka B:i kaðI up:ay: haðg:a ?   [20]

    m:at:aup:ay: b:t:an:ð kað t:að b:hØt: hò,  p:øeRt:j:i s:ð p:ÜCað t:að kaðIn:kaðI up:ay: b:t:a dðøg:ðp:r Es:s:ð kÙC haðt:a n:hiø. m:òøn:ð kaòn:s:ð An:Ø\Yan: n:hiø eky:ð,  p:r p:øeRt:j:i ki t:að m:Øe­y:aú g:rm: hØIø,  y:haú j:að es:r p:r p:_n:a T:a,  v:h p:_ hi g:y:a. Ab: Xkð kð p:øeRt: rh g:y:ð hòø,  j:j:m:an: m:rð y:a ej:y:ð un:ki b:l:a s:ð,  un:ki dex:N:a em:l:n:i c:aehO. D:irð s:ðl:_ki dØb:l:ip:t:l:i B:i n:hiø hò. t:in:aðø l:_kaðø s:ð Æ\Xp:Ø\X hò.  [25] b:_ib:_i AaúK:ðø hòø,  p:t:l:ðp:t:l:ð l:al:l:al: AaðøY hòø,  j:òs:ð g:Øl:ab: ki p:¶:i. g:aðraec:¬a røg: hò,  l:mb:is:i n:ak. kl:m:Øúhi n:hl:at:ð s:m:y: raðy:i B:i n:hiø,  XÙkÙrXÙkÙr t:akt:i rhi,  y:h s:b: l:cCn: kÙC AcCð T:að_ð hi hòø.

    dam:aðdrd¶: kð t:in:aðø l:_kð s:aúv:l:ð T:ð,  kÙC ev:S:ð\: -p:v:an: B:i n: T:ð. l:_ki kð -p: ka b:K:an: s:Øn:kr un:ka ec:¶: kÙC )s:nn: hØAa.  [30] b:aðl:ðAmm:aú j:i,  t:Øm: B:g:v:an:Î ka n:am: l:ðkr g:an:ðv:ael:y:aðø kað b:Øl:a B:ðj:að,  g:an:ab:j:an:a haðn:ð dað. B:agy: m:ðø j:að kÙC hò,  v:h t:að haðg:a hi.

    m:at:aj:i t:að hØl:s:t:a n:hiø,  k-ú Vy:a

    dam:aðdrg:an:a n: haðn:ð s:ð k\X ka en:v:arN: t:að haðg:a n:hiø,  ek hað j:ay:g:aAg:r Et:n:ð s:st:ð j:an: CÜXð t:að n: kraAað g:an:a.  [35]

    m:at:ab:Øl:ay:ð l:ðt:i hÜú b:ðXa,  j:að kÙC haðn:a T:a v:h t:að hað g:y:a.

    Et:n:ð m:ðø daI n:ð s:aòr m:ðø s:ð p:Økarkr khab:hÜj:i kht:i hòø g:an:av:an:a kran:ð ka kam: n:hiø hò.

    m:at:aB:l:a un:s:ð khað c:Øp: b:òYi rhðø,  b:ahr en:kl:kr m:n:m:an:i krðøg:i,  b:arh hi edn: hòø,  b:hØt: edn: n:hiø hòøb:hØt: Et:rat:i ePrt:i T:iøy:h n: k-úg:i,  v:h n: k-úg:i,  dðv:i Vy:a hò,  dðv:t:a Vy:a hò,  m:rdaðø ki b:at:ðø s:Øn:kr v:hi rX l:g:an:ð l:g:t:i T:iø,  t:að Ab: c:Øp:kð s:ð b:òYt:iø Vy:aðø n:hiø. m:ðm:ðø t:að t:ðøt:r kað AS:ØB: n:hiø m:an:t:iø,  Aaòr s:b: b:at:aðø m:ðø m:ðm:aðø ki b:rab:r krt:i hòø t:að Es: b:at: m:ðø B:i krðø.

    y:h khkr m:at:aj:i n:ð n:aEn: kað B:ðj:a ek j:akr g:an:ðv:ael:y:aðø kað b:Øl:a l:a,  p:_aðs: m:ðø B:i kht:i j:an:a.  [40]

    s:b:ðra haðt:ð hi b:_a l:_ka s:aðkr uYa Aaòr AaúK:ðø m:l:t:a hØAa j:a kr didi s:ð p:ÜCn:ð l:g:ab:_i Amm:aú,  kl: Amm:aú kað Vy:a hØAa

    m:at:al:_ki t:að hØI hò.

    b:al:k K:ØS:i s:ð uCl:kr b:aðl:aAaðhaðhað,  p:òj:en:y:aú p:hn:p:hn:kr CØn:CØn: c:l:ðg:i,  j:ra m:ØJ:ð edK:a dað dadij:i

    m:at:aArð Vy:a s:aòr m:ðø j:ay:g:a,  p:ag:l: hað g:y:a hò Vy:a

    l:_kð ki uts:Økt:a n: m:an:i.  [45] s:aòr kð ¾ar p:r j:akr K:_a hað g:y:a Aaòr b:aðl:aAmm:aú,  j:ra b:cc:i kað m:ØJ:ð edK:a dað.

    daI n:ð kha-  b:cc:i AB:i s:aðt:i hò.

    b:al:k-  j:ra edK:a dað,  g:aðd m:ðø l:ðkr.

    daI n:ð kny:a us:ð edK:a di t:að v:haú s:ð daò_t:a hØAa Ap:n:ð CaðXð B:aEy:aðø kð p:as: p:hØúc:a Aaòr unhðø j:g:aj:g:akr K:ØS:K:b:ri s:Øn:ay:i.

    Ok b:aðl:an:nhiøs:i haðg:i.  [50]

    b:_aeb:l:kÙl: n:nhiøs:ib:s: j:òs:i b:_i g:Øe_y:aOðs:i g:aðri hò ek Vy:a eks:i s:ahb: ki l:_ki haðg:i. y:h l:_ki m:òø l:Üúg:a.

    s:b:s:ð CaðXa b:aðl:a
Am:kað B:i edka dað.  [55]

    t:in:aðø em:l:kr l:_ki kað dðK:n:ð Aay:ð Aaòr v:haú s:ð b:g:l:ðø b:j:at:ð uCl:t:ðkÜdt:ð b:ahr Aay:ð.

    b:_adðK:a kòs:i hò

    m:úJ:l:akòs:ð AaúK:ðø b:ød eky:ð p:_i T:i.

    CaðXaEs:ð hm:ðø t:að dðn:a.

    b:_aK:Üb: ¾ar p:r b:rat: Aay:ðg:i,  haT:i,  G:að_ð,  b:aj:ð,  Aat:S:b:aj:i.  [60]

    m:úJ:l:a Aaòr CaðXa Oðs:ð m:gn: hað rhð T:ð m:an:að v:h m:n:aðhr dàSy: AaúK:aðø kð s:am:n:ð hò,  un:kð s:rl: n:ð*: m:n:aðll:as: s:ð c:m:k rhð T:ð.

    m:úJ:l:a b:aðl:aPØl:v:aery:aú B:i haðøg:i.

    CaðXaAm: b:i p:Ül: l:ðøg:ð    C­i B:i hØI,  b:rhi B:i hØI,  g:an:ab:j:an:a,  K:an:aeK:l:an:a,  dðn:aedl:an:a s:b:kÙC hØAap:r rsm: p:Üri krn:ð kð el:O,  edl: s:ð n:hiø,  K:ØS:i s:ð n:hiø. l:_ki edn:edn: dØb:ül: Aaòr Asv:sT: haðt:i j:at:i T:i.  [65] m:aú us:ð daðn:aðø v:Vt: APim: eK:l:a dðt:i Aaòr b:ael:ka edn: Aaòr rat: n:S:ð m:ðø b:ðhaðS: p:_i rht:i. j:ra B:i n:S:a ut:rt:a t:að B:ÜK: s:ð ev:kl: haðkr raðn:ð l:g:t:im:aú kÙC Up:ri dÜD: ep:l:akr APim: eK:l:a dðt:i. AaSc:y:ü ki b:at: t:að y:h T:i ek Ab:ki us:ki Cat:i m:ðø dÜD: hi n:hiø ut:ra. y:aðø B:i us:ð dÜD: dðr s:ð ut:rt:a T:ap:r l:_kaðø ki b:ðr us:ð n:an:a )kar ki dÜD:v:¹ük Aaò\:eD:y:aú eK:l:ay:i j:at:iø,  b:arb:ar eS:S:Ø kað Cat:i s:ð l:g:ay:a j:at:a,  y:haú t:k ek dÜD: ut:r hi Aat:a T:ap:r Ab:ki y:h Aay:aðj:n:aOú n: ki g:y:iø.  [70] PÜl:s:i b:cc:i kØmhl:at:i j:at:i T:i. m:aú t:að kB:i us:ki Aaðr t:akt:i B:i n: T:i. haú,  n:aEn: kB:i c:ØXeky:aú b:j:akr c:Øm:kart:i t:að eS:S:Ø kð m:ØK: p:r Oðs:i dy:n:iy: Oðs:i k,N: v:ðdn:a Aøekt: edK:ay:i dðt:i ek v:h AaúK:ðø p:aðøCt:i hØI c:l:i j:at:i T:i. b:hÜ s:ð kÙC khn:ðs:Øn:n:ð ka s:ahs: n: p:_t:a. b:_a l:_ka es:¹Ü b:arb:ar kht:aAmm:aú,  b:cc:i kað dað b:ahr s:ð K:ðl:a l:aUú.  [75] p:r m:aú us:ð eJ:_k dðt:i T:i.

    t:in:
c:ar m:hin:ð hað g:y:ð. dam:aðdrd¶: rat: kað p:an:i p:in:ð uYð t:að dðK:a ek b:ael:ka j:ag: rhi hò. s:am:n:ð t:aK: p:r m:iYð t:ðl: ka dip:k j:l: rha T:a,  l:_ki XkXki b:aúD:ð us:i dip:k ki Aaðr dðK:t:i T:i,  Aaòr Ap:n:a Aúg:ÜYa c:Üs:n:ð m:ðø m:gn: T:i. c:ØB:c:ØB: ki Aav:aj: Aa rhi T:i.  [80] us:ka m:ØK: m:ØrJ:ay:a hØAa T:a,  p:r v:h n: raðt:i T:i n: haT:p:òr Pðøkt:i T:i,  b:s: Aúg:ÜYa p:in:ð m:ðø Oðs:i m:gn: T:i m:an:að us:m:ðø s:ØD:ars: B:ra hØAa hò. v:h m:at:a kñ st:n:aðø ki Aaðr m:Øúh B:i n:hi Pðrt:i T:i,  m:an:að us:ka un: p:r kaðI AeD:kar n:hiø,  us:kð el:O v:haú kaðI AaS:a n:hiø. b:ab:Ü s:ahb: kað us: p:r dy:a Aay:i. Es: b:ðc:ari ka m:ðrð G:r j:nm: l:ðn:ð m:ðø Vy:a dað\: hòm:ØJ: p:r y:a Es:ki m:at:a p:r j:að kÙC B:i p:_ð,  us:m:ðø Es:ka Vy:a Ap:raD: ?   [85] hm: ekt:n:i en:düy:t:a kr rhð hòø ek kÙC k¡lp:t: Aen:\X kñ karN: us:ka Et:n:a et:rskar kr rhð hòø. m:an:a ki kÙC Am:øg:l: hað B:i j:ay: t:að Vy:a us:kð B:y: s:ð Es:kð )aN: l:ð el:O j:ay:ðøg:ðAg:r Ap:raD:i hò t:að m:ðra )arbD: hò. Es: n:nhðs:ð b:cc:ð kð )et: hm:ari kYaðrt:a Vy:a ISv:r kað AcCi l:g:t:i haðg:iunhaðøn:ð us:ð g:aðd m:ðø uYa el:y:a Aaòr us:ka m:ØK: c:Üm:n:ð l:g:ð.  [90] l:_ki kað kdaec:t:Î p:hl:i b:ar s:cc:ð sn:ðh ka W:an: hØAa. v:h haT:p:òr uCal:kr 'g:Üg:Üú' krn:ð l:g:i Aaòr dip:k ki Aaðr haT: Pòl:an:ð l:g:i. us:ð j:iv:n:jy:aðet:s:i em:l: g:y:i.

    )at:kal: dam:aðdrd¶: n:ð l:_ki kað g:aðd m:ðø uYa el:y:a Aaòr b:ahr l:ay:ð. s*:i n:ð b:arb:ar khaus:ð p:_i rhn:ð dað,   Oðs:i kaòn:s:i b:_i s:Øndr hò,  AB:aeg:n: rat:edn: t:að )aN: K:at:i rht:i hò,  m:r B:i n:hiø j:at:i ek j:an: CÜX j:ay:ekøt:Ø dam:aðdrd¶: n:ð n: m:an:a.  [95] us:ð b:ahr l:ay:ð Aaòr Ap:n:ð b:cc:aðø kð s:aT: b:òYkr K:ðl:an:ð l:g:ð. un:kð m:kan: kð s:am:n:ð T:að_is:i j:m:in: p:_i hØI T:i. p:_aðs: kð eks:i Aadm:i ki Ok b:kri us:m:ðø Aakr c:ra krt:i T:i. Es: s:m:y: B:i v:h c:r rhi T:i. b:ab:Ü s:ahb: n:ð b:_ð l:_kð s:ð khaes:¹Ü,  j:ra us: b:kri kað p:k_að,  t:að Es:ð dÜD: ep:l:ay:ðø,  S:ay:d B:ÜK:i hò b:ðc:ari.  [100] dðK:að,  t:Ømhari n:nhis:i b:hn: hò n:Es:ð raðj: hv:a m:ðø K:ðl:ay:a krað.

    es:¹Ü kað edll:g:i haT: Aay:i. us:ka CaðXa B:aI B:i daò_a. daðn:aðø n:ð G:ðrkr b:kri kað p:k_a Aaòr us:ka kan: p:k_ð hØO s:am:n:ð l:ay:ð.  [105] ep:t:a n:ð eS:S:Ø ka m:Øúh b:kri kð T:n: m:ðø l:g:a edy:a. l:_ki c:Øb:l:an:ð l:g:i Aaòr Ok x:N: m:ðø dÜD: ki D:ar us:kð m:Øúh m:ðø j:an:ð l:g:i,  m:an:að eXm:eXm:at:ð dip:k m:ðø t:ðl: p:_ j:ay:. l:_ki ka m:Øúh eK:l: uYa. Aaj: S:ay:d p:hl:i b:ar us:ki x:ØD:a t:Üpt: hØI T:i. v:h ep:t:a ki g:aðd m:ðø hØm:khØm:kkr K:ðl:n:ð l:g:i.  [110] l:_kaðø n:ð B:i us:ð K:Üb: n:c:ay:akØday:a.

    us: edn: s:ð es:¹Ü kað m:n:aðrøj:n: ka Ok n:y:a ev:\:y: em:l: g:y:a. b:al:kaðø kað b:cc:aðø s:ð b:hØt: )ðm: haðt:a hò. Ag:r eks:i G:aðøs:l:ð m:ðø ec:e_y:a ka b:cc:a dðK: p:ay:ðø t:að b:arb:ar v:haú j:ay:ðøg:ð. dðK:ðøg:ð ek m:at:a b:cc:ð kað kòs:ð dan:a c:Øg:at:i hò.  [115] b:cc:a kòs:ð c:aðøc: K:aðl:t:a hò,  kòs:ð dan:a l:ðt:ð s:m:y: p:raðø kað P_P_akr c:ðøc:ðø krt:a hò. Aap:s: m:ðø b:_ð g:mB:ir B:av: s:ð us:ki c:rc:a krðøg:ð,  Ap:n:ð Any: s:aeT:y:aðø kað l:ð j:akr us:ð edK:ay:ðøg:ð. es:¹Ü t:ak m:ðø l:g:a rht:a,  jy:aðø hi m:at:a B:aðj:n: b:n:an:ð y:a sn:an: krn:ð j:at:i t:Ørøt: b:cc:i kað l:ðkr Aat:a Aaòr b:kri kað p:k_kr us:kð T:n: m:ðø eS:S:Ø ka m:Øúh l:g:a dðt:a,  kB:i edn: m:ðø daðdað t:in:t:in: b:ar ep:l:at:a. b:kri kað B:Üs:ic:aðkr eK:l:akr Oðs:a p:rc:a el:y:a ek v:h sv:y:ø c:aðkr kð l:aðB: s:ð c:l:i Aat:i Aaòr dÜD: dðkr c:l:i j:at:i. Es: B:aúet: kaðI Ok m:hin:a g:Øj:r g:y:a,  l:_ki ÆÄp:ØÄ hað g:y:i,  m:ØK: p:Ø,\: kð s:m:an: ev:kes:t: hað g:y:a.  [120] AaúK:ðø j:g: uYiø,  eS:S:Økal: ki s:rl: AaB:a m:n: kað hrn:ð l:g:i.

    m:at:a us:ð dðK:dðK:kr c:ekt: haðt:i T:i. eks:i s:ð kÙC kh t:að n: s:kt:ip:r edl: m:ðø us:ð AaS:øka haðt:i ek Ab: v:h m:rn:ð kað n:hiø,  hm:iø l:aðg:aðø kð es:r j:ay:ðg:i. kdaec:t:Î ISv:r Es:ki rx:a kr rhð hòø,  j:B:i t:að edn:edn: en:K:rt:i Aat:i hò,  n:hiø Ab: t:k ISv:r kð G:r p:hØúc: g:y:i haðt:i.    m:g:r dadi m:at:a s:ð khiø jy:ada ec:øet:t: T:i.  [125] us:ð B:Óm: haðn:ð l:g:a ek v:h b:cc:i kað K:Üb: dÜD: ep:l:a rhi hò,  s:aúp: kað p:al: rhi hò. eS:S:Ø ki Aaðr AaúK: uYa kr B:i n: dðK:t:i. y:haú t:k ek Ok edn: kh b:òYil:_ki ka b:_a Caðh krt:i haðhaú B:aI,  m:aú hað ek n:hiø,  t:Øm: n: Cað kraðg:i t:að krðg:a kaòn:

    Amm:aúj:i,  ISv:r j:an:t:ð hòø j:að m:òø Es:ð dÜD: ep:l:at:i haðUú? '   [130]

    Arð t:að m:òø m:n:a T:að_ð hi krt:i hÜú,  m:ØJ:ð Vy:a g:rj: p:_i hò ek m:ØFt: m:ðø Ap:n:ð Up:r p:ap: l:Üú,  kÙC m:ðrð es:r t:að j:ay:g:i n:hiø.

    Ab: Aap:kað ev:Sv:as: hi n: Aay:ð t:að kaðI Vy:a krð ? '

    m:ØJ:ð p:ag:l: s:m:J:t:i hað,  v:h hv:a p:ip:ikr Oðs:i hað rhi hò ?' 

    B:g:v:an:Î j:an:ð Amm:aú,  m:ØJ:ð t:að Aap: Ac:rj: haðt:a hò.'

    b:hÜ n:ð b:hØt: en:daðüe\:t:a j:t:ay:iekøt:Ø v:à¹a s:as: kað ev:Sv:as: n: Aay:a.  [135] us:n:ð s:m:J:a,  y:h m:ðri S:øka kað en:üm:Ül: s:m:J:t:i hò,  m:an:að m:ØJ:ð Es: b:cc:i s:ð kaðI b:òr hò. us:kð m:n: m:ðø y:h B:av: AøkÙert: haðn:ð l:g:a ek Es:ð kÙC hað j:ay: t:b: y:h s:m:J:ð ek m:òø J:ÜY n:hiø kht:i T:i. v:h ej:n: )aeN:y:aðø kað Ap:n:ð )aN:aðø s:ð B:i e)y: s:m:J:t:i T:i,  unhiø l:aðg:aðø ki Am:øg:l: kam:n:a krn:ð l:g:i,  kðv:l: Es:el:O ek m:ðri S:økaOú s:ty: hað j:ay:ú. v:h y:h t:að n:hiø c:aht:i T:i ek kaðI m:r j:ay:p:r Et:n:a Av:Sy: c:aht:i T:i ek eks:i b:han:ð s:ð m:òø c:ðt:a dÜú ek dðK:a,  t:Øm:n:ð m:ðra kha n: m:an:a,  y:h us:i ka Pl: hò. uD:r s:as: ki Aaðr s:ð jy:aðøjy:aðø y:h ¾ð\:B:av: )kX haðt:a T:a,  b:hÜ ka kny:a kð )et: sn:ðh b:`t:a T:a.  [140] ISv:r s:ð m:n:at:i rht:i T:i ek eks:i B:aúet: Ok s:al: kÙS:l: s:ð kX j:at:a t:að En:s:ð p:ÜCt:i. kÙC l:_ki ka B:aðl:aB:al:a c:ðhra,  kÙC Ap:n:ð p:t:i ka )ðm:v:ats:ly: dðK:kr B:i us:ð )aðts:ahn: em:l:t:a T:a. ev:ec:*: dS:a hað rhi T:i,  n: edl: K:aðl:kr py:ar hi kr s:kt:i T:i,  s:mp:ÜN:ü riet: s:ð en:düy: haðt:ð hi b:n:t:a T:a. n: hús:t:ð b:n:t:a T:a n: raðt:ð.

    Es: B:aúet: dað m:hin:ð g:Øj:r g:y:ð Aaòr kaðI Aen:Ä n: hØAa.
 [145] t:b: t:að v:à¹a s:as: kð p:ðX m:ðø c:Ühð daò_n:ð l:g:ð. b:hÜ kað daðc:ar edn: jv:r B:i n:hiø Aa j:at:a ek m:ðri S:øka ki m:y:aüda rh j:ay:,   p:Ø*: B:i eks:i edn: p:òrg:a_i p:r s:ð n:hiø eg:r p:_t:a,  n: b:hÜ kð m:òkð hi s:ð eks:i kð sv:g:üv:as: ki s:Øn:av:n:i Aat:i hò. Ok edn: dam:aðdrd¶: n:ð K:Øl:ð t:aòr p:r kh B:i edy:a ek Amm:aú,  y:h s:b: Zkaðs:l:a hò,  t:ðøt:r l:_eky:aú Vy:a dØen:y:a m:ðø haðt:iø n:hiø,  t:að s:b:s:b: m:aúb:ap: m:r hi j:at:ð hòøAøt: m:ðø us:n:ð Ap:n:i S:økaAaðø kað y:T:aT:ü es:¹ krn:ð ki Ok t:rkib: s:aðc: en:kal:i. Ok edn: dam:aðdrd¶: skÜl: s:ð Aay:ð t:að dðK:a ek Amm:aúj:i K:aX p:r Ac:ðt: p:_i hØI hòø,  s*:i Aúg:iYi m:ðø Aag: rK:ð un:ki Cat:i s:ðøk rhi hò Aaòr kaðYri kð ¾ar Aaòr eK:_eky:aú b:ød hòø.  [150] G:b:rakr khaAmm:aúj:i,  Vy:a dS:a hò

    s*:idaðp:hr hi s:ð kl:ðj:ð m:ðø Ok S:Ül: uY rha hò,  b:ðc:ari b:hØt: t:_p: rhi hòø.

    dam:aðdrm:òø j:akr RaôXr s:ahb: kað b:Øl:a l:aUú n:dðr krn:ð s:ð S:ay:d raðg: b:` j:ay:. Amm:aúj:i,  Amm:aúj:i,  kòs:i t:eb:y:t: hò ?   [155]

    m:at:a n:ð AaúK:ðø K:aðl:iø Aaòr kraht:ð hØO b:aðl:ib:ðXa,  t:Øm: Aa g:y:ðAb: n: b:c:Üúg:i,  hay: B:g:v:an:Î,  Ab: n: b:c:Üúg:i. j:òs:ð kaðI kl:ðj:ð m:ðø b:rCi c:ØB:a rha hað. Oðs:i p:i_a kB:i n: hØI T:i. Et:n:i um:Ò b:it: g:y:i,  Oðs:i p:i_a n:hiø hØI.  [160]

    s*:iy:h kl:m:Øúhi Caðkri n: j:an:ð eks: m:n:hÜs: G:_i m:ðø p:òda hØI.

    s:as:b:ðXa,  s:b: B:g:v:an:Î krt:ð hòø,  y:h b:ðc:ari Vy:a j:an:ðdðK:að m:òø m:r j:aUú t:að us:ð kÄ m:t: dðn:a. AcCa hØAa,  m:ðrð es:r Aay:i. eks:i kð es:r t:að j:at:i hi,  m:ðrð hi es:r s:hi.  [165] hay: B:g:v:an:Î,   Ab: n: b:c:Üúg:i.

    dam:aðdrj:akr RaôVXr b:Øl:a l:aUúAB:i l:aòXa Aat:a hÜú.

    m:at:aj:i kað kðv:l: Ap:n:i b:at: ki m:y:aüda en:B:an:i T:i,  ,p:y:ð n: K:c:ü kran:ð T:ð,  b:aðl:in:hiø b:ðXa,  RaôVXr kð p:as: j:akr Vy:a kraðg:ðArð,  v:h kaðI ISv:r hò.  [170] RaôVXr Am:Üt: ep:l:a dðg:a.  ds:b:is: v:h B:i l:ð j:ay:ðg:aRaôVXrv:òD: s:ð kÙC n: haðg:a. b:ðXa,  t:Øm: kp:_ð ut:arað,  m:ðrð p:as: b:òYkr B:ag:v:t: p:`að. Ab: n: b:c:Üúg:i,  hay: ram: !   [175]

    dam:aðdrt:ðøt:r b:Øri c:ij: hò,  m:òø s:m:J:t:a T:a ek Zkaðs:l:a hi Zkaðs:l:a hò.

    s*:iEs:i s:ð m:òø us:ð kB:i m:Øúh n:hiø l:g:at:i T:i.

    m:at:ab:ðXa,  b:cc:aðø kað Aaram: s:ð rK:n:a,  B:g:v:an:Î t:Øm: l:aðg:aðø kað s:ØK:i rK:ð. AcCa hØAa m:ðrð hi es:r g:y:i,  t:Øm: l:aðg:aðø kð s:am:n:ð m:ðra p:rl:aðk hað j:ay:g:a. khiø eks:i dÜs:rð kð es:r j:at:i t:að Vy:a haðt:a ram: !   [180] B:g:v:an:Î n:ð m:ðri ev:n:t:i s:Øn: l:i. hay:hay: !! 

    dam:aðdrd¶: kað en:Sc:y: hað g:y:a ek Ab: Amm:aú n: b:c:ðøg:i. b:_a dØHK: hØAa.  [185] un:kñ m:n: ki b:at: haðt:i t:að v:h m:aú kð b:dl:ð t:ðøt:r kað n: sv:ikar krt:ð. ej:s: j:n:n:i n:ð j:nm: edy:a,  n:an:a )kar kð kÄ J:ðl:kr un:ka p:al:n:p:að\:N: eky:a,  Akal: v:òD:vy: kað )apt: haðkr B:i un:ki eS:x:a ka )b:öD: eky:a,  us:kð s:am:n:ð Ok dØD:m:Øúhi b:cc:i ka Vy:a m:Üly: T:a,  ej:s:kð haT: ka Ok eg:l:as: p:an:i B:i v:h n: j:an:t:ð T:ð. S:aðkat:Ør hað kp:_ð ut:arð Aaòr m:aú kð es:rhan:ð b:òY kr B:ag:v:t: ki kT:a s:Øn:an:ð l:g:ð.

    rat: kað b:hÜ B:aðj:n: b:n:an:ð c:l:i t:að s:as: s:ð b:aðl:i
Amm:aúj:i,  t:Ømharð el:O T:að_as:a s:ab:Üdan:a Cað_ dÜú

    m:at:a n:ð vy:ögy: krkð khab:ðXi,  A*: eb:n:a n: m:arað,  B:l:a s:ab:Üdan:a m:ØJ:s:ð K:ay:a j:ay:g:aj:aAað,  T:að_i p:Üery:aú Can: l:að.  [190] p:_ðp:_ð j:að kÙC EcCa haðg:i,  K:a l:Üúg:i,  kc:aòery:aú B:i b:n:a l:ðn:a. m:rt:i hÜú t:að B:aðj:n: kað t:rs:t:rs: Vy:aðø m:-ú. T:að_i m:l:aI B:i m:úg:v:a l:ðn:a,  c:aòk ki hað. ePr T:að_ð K:an:ð AaUúg:i b:ðXi. T:að_ð s:ð kðl:ð m:úg:v:a l:ðn:a,  kl:ðj:ð kð ddü m:ðø kðl:ð K:an:ð s:ð Aaram: haðt:a hò.  [195]

    B:aðj:n: kð s:m:y: p:i_a S:aöt: hað g:y:il:ðekn: AaD: G:øXð kð b:ad ePr j:aðr s:ð haðn:ð l:g:i. AaD:i rat: kð s:m:y: khiø j:akr un:ki AaúK: l:g:i. Ok s:pt:ah t:k un:ki y:hi dS:a rhi,  edn:B:r p:_i kraha krt:iø,  b:s: B:aðj:n: kð s:m:y: j:ra v:ðdn:a km: hað j:at:i. dam:aðdr¶: es:rhan:ð b:òYð p:øK:a J:l:t:ð Aaòr m:at:àev:y:aðg: kð Aag:t: S:aðk s:ð raðt:ð. G:r ki m:hri n:ð m:hll:ðB:r m:ðø y:h K:b:r Pòl:a di,  p:_aðes:n:ðø dðK:n:ð Aay:iø t:að s:ara El:j:am: b:ael:ka kð es:r g:y:a.  [200]

    Ok n:ð khay:h t:að khað b:_i kÙS:l: hØI ek b:Øe`y:a kð es:r g:y:in:hiø t:að t:ðøt:r m:aúb:ap: dað m:ðø s:ð Ok kað l:ðkr t:B:i S:aöt: haðt:i hò. dòv: n: krð ek eks:i kð G:r t:ðøt:r ka j:nm: hað.

    dÜs:ri b:aðl:i
m:ðrð t:að t:ðøt:r ka n:am: s:Øn:t:ð hi raðy:ðø K:_ð hað j:at:ð hòø. B:g:v:an:Î b:aúJ: rK:ð p:r t:ðøt:r n: dð.

    Ok s:pt:ah kð b:ad v:à¹a ka kÄ en:v:arN: hØAa
,  m:rn:ðø m:ðø kaðI ks:r n: T:i,  v:h t:að khað p:Ø,K:aAaðø ka p:ØNy:)t:ap: T:a.  [205] b:ÒaÉN:aðø kað g:aðdan: edy:a g:y:a. dØg:aüp:aY hØAa,  t:b: khiø j:akð s:ökX kXa.

  (to be continued...)

To index of pre-Independence prose texts.

To index of  m:lhar.

Through211 coded by  ev:v:ðk Ag:rv:al:  in June-July 2004 and posted 19 Aug 2004.