y:Ün:iv:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

n:S:a

Go to line  25  50  75  100  125  150  175  200  225

ESv:ri Ok b:_ð j:m:iødar ka l:_ka T:a Aaòr m:òø Ok g:rib: Vl:ký ka,  ej:s:kñ p:as: m:ðhn:t:-m:j:Üri kñ es:v:a Aaòr kaðI j:ay:dad n: T:i. hm: daðn:aðø m:ðø p:rsp:r b:hs:ðø haðt:i rht:i T:iø. m:òø j:m:iødaraðø ki b:ØraI krt:a,  unhðø ehøs:k p:S:Ø Aaòr K:Ün: c:Üs:n:ðv:al:i j:aðøk Aaòr v:àx:aðø ki c:aðXi p:r PÝl:n:ðv:al:a b:øJ:a kht:a. v:h j:m:iødaraðø ka p:x: l:ðt:a;  p:r sv:B:av:t:H us:ka p:hl:Ü kÙC km:j:aðr haðt:a T:a,  Vy:aðøek us:kñ p:as: j:m:iødaraðø kñ An:ØkÝl: kaðI dl:il: n: T:i. y:h khn:a ek s:B:i m:n:Ø\y: b:rab:r n:hiø haðt:ð,  CaðXð-b:_ð hm:ðS:a haðt:ð rht:ð hòø Aaòr haðt:ð rhðøg:ð,  l:c:r dl:il: T:i.  [5] eks:i m:an:Ø\:iy: y:a n:òet:k en:y:m: s:ð Es: vy:v:sT:a ka Aaòec:ty: es:¹ krn:a keYn: T:a. m:òø Es: v:ad-ev:v:ad ki g:m:aü-g:m:iü m:ðø AVs:r t:ðj: hað j:at:a Aaòr l:g:n:ðv:al:i b:at:ðø kh j:at:a;  l:ðekn: ISv:ri harkr B:i m:Øskrat:a rht:a T:a. m:òøn:ð us:ð kB:i g:m:ü haðt:ð n:hiø dðK:a. S:ay:d Es:ka karN: y:h T:a ek v:h Ap:n:ð p:x: ki km:j:aðri s:m:J:t:a T:a. n:aòkraðø s:ð v:h s:iD:ð m:Øúh b:at: n: krt:a T:a.  [10] Am:iraðø m:ðø j:að Ok b:ðddiü Aaòr u¸NRt:a haðt:i hò,  Es:ka us:ð B:i )c:Ør B:ag: em:l:a T:a. n:aòkr n:ð eb:st:r l:g:an:ð m:ðø z:ra B:i dðr ki,  dÜD: j:-rt: s:ð jy:ada g:m:ü y:a YNRa hØAa,  s:aEekl: AcCi t:rh s:aP n:hiø hØI,  t:að v:h Aap:ð s:ð b:ahr hað j:at:a. s:Øst:i y:a b:dt:m:ij:i us:ð z:ra B:i b:daüSt: n: T:i,  p:r daðst:aðø s:ð Aaòr ev:S:ð\:kr m:ØJ:s:ð us:ka vy:v:har s:aòhadÎÔü Aaòr n:m:Òt:a s:ð B:ra haðT:a T:a. S:ay:d us:ki j:g:h m:òø haðt:a,  t:að m:ØJ:m:ðø B:i v:hi kYaðrt:aOú p:òda hað j:at:i;  j:að us:m:ðø T:i;  Vy:aðøek m:ðra l:aðk-)ðm: es:¹ant:aðø p:r n:hiø en:j:i dS:aAaðø p:r eXka hØAa T:a;  l:ðekn: v:h m:ðri j:g:h haðkr B:i S:ay:d Am:ir hi rht:a,  Vy:aðøek v:h )káet: s:ð hi ev:l:as:i Aaòr OðSv:y:ü-e)y: T:a.

    Ab:ki dS:hrð ki CØe¬y:aðø m:ðø m:òøn:ð en:Sc:y: eky:a ek G:r n: j:aUúg:a.  [15] m:ðrð p:as: ekray:ð kñ el:O ,p:y:ð n: T:ð Aaòr n: m:òø G:rv:al:aðø kað t:kl:if dðn:a c:aht:a T:a. m:òø j:an:t:a hÜú,  v:ð m:ØJ:ð j:að kÙC dðt:ð hòø v:h un:ki hòes:y:t: s:ð b:hØt: jy:ada hò. Es:kñ s:aT: hi p:rix:a ka B:i K:y:al: T:a. AB:i b:hØt:-kÙC p:`n:a b:aki T:a Aaòr G:r j:akr kaòn: p:`t:a hò. b:aðeRüøg: haus: m:ðø B:Üt: ki t:rh Akñl:ð p:_ð rhn:ð kað B:i j:i n: c:aht:a T:a.  [20] l:ðekn: j:b: ISv:ri n:ð m:ØJ:ð Ap:n:ð G:r c:l:n:ð ka n:ðv:t:a edy:a,  t:að m:òø eb:n:a Aag:Òh kñ raj:i hað g:y:a. ISv:ri kñ s:aT: p:rix:a ki t:òy:ari K:Üb: hað j:ay:ðg:i. v:h Am:ir haðkr B:i m:ðhn:t:i Aaòr j:hin: hò.

    us:n:ð Es:kñ s:aT: hi kha--  l:ðekn: B:aI Ok b:at: ka K:y:al: rK:n:a. v:haú Ag:r j:m:iødaraðø ki en:nda ki t:að m:ØAaem:l:a eb:g:_ j:ay:ðg:a Aaòr m:ðrð G:rv:al:aðø kað b:Øra l:g:ðg:a.  [25] v:h l:aðg: t:að As:aem:y:aðø p:r Es:i dav:ð s:ð S:as:n: krt:ð hòø ek ISv:r n:ð As:aem:y:aðø kað un:ki s:ðv:a kñ el:O hi p:òda eky:a hò. As:am:i B:i y:hi s:m:J:t:a hò. Ag:r us:ð s:ØJ:a edy:a j:ay: ek j:m:iødar Aaòr As:am:i m:ðø kaðI m:aòel:k B:ðd n:hiø hò,  t:að j:m:iødaraðø ka khiø p:t:a n: l:g:ð.

    m:òøn:ð kha--  t:að Vy:a t:Øm: s:m:J:t:ð hað ek m:òø v:haú j:akr kÙC Aaòr hað j:aUúg:a ?

    haú,  m:òø t:að y:hi s:m:J:t:a hÜú. '  [30]

    t:að t:Øm: g:l:t: s:m:J:t:ð hað. '

    ESv:ri n:ð Es:ka kaðI j:v:ab: n: edy:a. kdaec:t:Î us:n:ð Es: m:ØAam:l:ð kað m:ðrð ev:v:ðk p:r Cað_ edy:a Aaòr b:hØt: AcCa eky:a. Ag:r v:h Ap:n:i b:at: p:r A_t:a,  t:að m:òø B:i ej:d p:k_ l:ðt:a.

2

s:ðkñNR Vl:as: t:að Vy:a,  m:òøn:ð kB:i ENXr Vl:as: m:ðø B:i s:Pr n: eky:a T:a.  [35] Ab:ki s:ðkñNR Vl:as: m:ðø s:Pr krn:ð ka s:aòB:agy: )apt: hØAa. g:a_i t:að n:aò b:j:ð rat: kað Aat:i T:i,  p:r y:a*:a kñ h\:ü m:ðø hm: S:am: kað hi sXðS:n: j:a p:hØúc:ð. kÙC dðr ED:r-uD:r s:òr krn:ð kñ b:ad er(ðS:m:ðNX--m: m:ðø j:akr hm: l:aðg:aðø n:ð B:aðj:n: eky:a. m:ðri v:ðS:-B:Ü\:a Aaòr røg:-Zøg: s:ð p:arK:i K:an:s:am:aðø kað y:h p:hc:an:n:ð m:ðø dðr n: l:g:i ek m:ael:k kaòn: hò Aaòr ep:Cl:gg:Ü kaòn:;  l:ðekn: n: j:an:ð m:ØJ:ð un:ki g:Øst:aK:i b:Øri l:g: rhi T:i. p:òs:ð ISv:ri kñ j:ðb: s:ð g:y:ð.  [40] S:ay:d m:ðrð ep:t:a kað j:að v:ðt:n: em:l:t:a hò,  us:s:ð jy:ada En: K:an:s:am:aðø kað En:am:-Okram: m:ðø em:l: j:at:a hað. Ok AYnn:i t:að c:l:t:ð s:m:y: ISv:ri hi n:ð di. ePr B:i m:òø un: s:b:aðø s:ð us:i t:tp:rt:a Aaòr ev:n:y: ki )t:ix:a krt:a T:a,  ej:s:s:ð v:ð ISv:ri ki s:ðv:a kr rhð T:ðISv:ri kñ hØVm: p:r s:b:--s:b: Vy:aðø daò_t:ð hòø,  l:ðekn: m:òø kaðI c:ij: m:aúg:t:a hÜú t:að ut:n:a uts:ah n:hiø edK:at:ðm:ØJ:ð B:aðj:n: m:ðø kÙC sv:ad n: em:l:a.  [45] v:h B:ðd m:ðrð Dy:an: kað s:mp:ÜN:ü -p: s:ð Ap:n:i Aaòr K:iøc:ð hØO T:a.

    g:a_i Aay:i,  hm: daðn:aðø s:v:ar hØO. K:an:s:am:aðø n:ð ISv:ri kað s:l:am: eky:a. m:ðri Aaòr dðK:a B:i n:hiø.

    ISv:ri n:ð kha--  ekt:n:ð t:m:ij:dar hòø y:ð s:b:.  [50] Ok hm:arð n:aòkr hòø ek kaðI kam: krn:ð ka Zøg: n:hiø.

    m:òøn:ð K:XÎXð m:n: s:ð kha--  Es:i t:rh Ag:r t:Øm: Ap:n:ð n:aòkraðø kað B:i AaY Aan:ð raðj: En:am: edy:a krað t:að S:ay:d Es:s:ð jy:ada t:m:ij:dar hað j:ay:ðø.

    t:að Vy:a t:Øm: s:m:J:t:ð hað,  y:h s:b: kñv:l: En:am: ki l:al:c: s:ð Et:n:a Adb: krt:ð hòø ?'

    j:að n:hiø,  kdaep: n:hiø. t:m:ij: Aaòr Adb: t:að En:kñ rVt: m:ðø em:l: g:y:a hò !'  [55]

    g:a_i c:l:i. Rak T:i. )y:ag: s:ð c:l:i t:að )t:ap:g:` j:akr ,ki. Ok Aadm:i n:ð hm:ara km:ra K:aðl:a. m:òø t:Ørnt: ec:ll:a uYa--  dÜs:ra drj:a hòø--  s:ðkñNR Vl:as: hò.  [60]

    us: m:Øs:aePr n:ð Rbb:ð kñ Andr Aakr m:ðri Aaòr Ok ev:ec:*: up:ðx:a ki dà¡\X s:ð dðK:kr kha--  j:i haú,  s:ðv:k B:i Et:n:a s:m:J:t:a hò,  Aaòr b:ic:v:al:ð b:T:ü p:r b:òY g:y:a. m:ØJ:ð ekt:n:i l:jj:a Aay:i,  kh n:hiø s:kt:a.

    B:aðr haðt:ð-haðt:ð hm: l:aðg: m:Øradab:ad p:hØúc:ð. sXðS:n: p:r kI Aadm:i hm:ara sv:ag:t: krn:ð kñ el:O K:_ð T:ð. dað B:dÔÎ p:Ø,\: T:ð.  [65] p:aúc: b:ðg:ar. b:ðg:araðø n:ð hm:ara l:g:ðj: uYay:a. daðn:aðø B:dÎÔ p:Ø,\: p:iCð-p:iCð c:l:ð. Ok m:Øs:l:m:an: T:a,  ery:as:t: Al:i;  dÜs:ra b:ÒaÉN: T:a,  ram:hrK:. daðn:aðø n:ð m:ðri Aaðr Ap:erec:t: n:ð*:aðø s:ð dðK:a,  m:an:aðø kh rhð hòø,  t:Øm: kaòv:ð haðkr høs: kñ s:aT: kós:ð ?  [70]

    ery:as:t: Al:i n:ð ISv:ri s:ð p:ÜCa--  y:h b:ab:Ü s:ahb: Vy:a Aap:kñ s:aT: p:`t:ð hòø ?

    ISv:ri n:ð j:v:ab: edy:a--  haú,  s:aT: p:`t:ð B:i hòø,  Aaòr s:aT: rht:ð B:i hòø. y:aðø kehO ek Aap: hi ki b:daòl:t: m:òø El:ahab:ad p:_a hØAa hÜú,  n:hiø kb: ka l:K:n:U c:l:a Aay:a haðt:a. Ab:ki m:òø Enhðø G:s:iX l:ay:a. En:kñ G:r s:ð kI t:ar Aa c:Økñ T:ð;  m:g:r m:òøn:ð Enkari j:v:ab: edl:v:a edy:ð.  [75] AaeK:ri t:ar t:að Aj:ðøüNX T:a,  ej:s:ki Pis: c:ar Aan:ð )et: S:bd hò;  p:r y:haú s:ð B:i us:ka j:v:ab: Enkari hi g:y:a.

    daðn:aðø s:jj:n:aðø n:ð m:ðri Aaðr c:ekt: n:ð*:aðø s:ð dðK:a. Aat:øekt: hað j:an:ð ki c:ð\Xa krt:ð hØO j:an: p:_ð.

    ery:as:t: Al:i n:ð A¹ü S:øka kñ sv:r m:ðø kha--  l:ðekn: Aap: b:_ð s:adð el:b:as: m:ðø rht:ð hòø !

    ISv:ri n:ð S:øka en:v:arN: ki--  m:hatm:a g:aúD:i kñ B:Vt: hòø s:ahb: !   [80] K:¸r kñ es:v:a kÙC p:hn:t:ð hi n:hiø. p:Øran:ð s:arð kp:_ð j:l:a Ral:ðy:aðø khað ek raj:a hòø. ZaI l:aK: s:al:an:a ki ery:as:t: hòø;  p:r Aap:ki s:Ürt: dðK:að t:að m:al:Üm: haðt:a hò,  AB:i An:aT:al:y: s:ð p:k_kr Aay:ð hòø.

    ram:hrK: b:aðl:ð--  Am:iraðø ka Oðs:a sv:B:av: b:hØt: km: dðK:n:ð m:ðø Aat:a hò.  [85] kaðI B:aúp: hi n:hiø s:kt:a.

    ery:as:t: Al:i n:ð s:m:T:ün: eky:a--  Aap:n:ð m:haraj: c:aúg:l:i kað dðK:a haðt:a,  t:að daút:aðø uúg:l:i db:at:ð. Ok g:a`ð ki em:j:üI Aaòr c:m:raòD:ð j:Üt:ð p:hn:ð b:aj:araðø m:ðø G:Üm:a krt:ð T:ð. s:Øn:t:ð hòø,  Ok b:ar b:ðg:ar m:ðø p:k_ g:y:ð T:ð Aaòr unhiø n:ð ds: l:aK: s:ð kal:ðj: K:aðl: edy:a.

    m:òø m:n: m:ðø kXa j:a rha T:a;  p:r n: j:an:ð Vy:a b:at: T:i ek y:h s:Pñd J:ÜY us: v:Vt: m:ØJ:ð hasy:asp:d n: j:an: p:_a.  [90] us:kñ )ty:ðk v:aVy: kñ s:aT: m:an:aðø m:òø us: k¡lp:t: v:òB:v: kñ s:m:ip:t:r Aat:a j:at:a T:a.

    m:òø S:hs:v:ar n:hiø hÜú. haú,  l:_kp:n: m:ðø kI b:ar l:dÎdÜ G:að_aðø p:r s:v:ar hØAa hÜú. y:haú dðK:a t:að dað kl:aú-ras: G:að_ð hm:arð el:O t:òy:ar K:_ð T:ð. m:ðri t:að j:an: hi en:kl: g:y:i.  [95] s:v:ar t:að hØAa;  p:r b:aðeXy:aú kaúp: rhi T:i. m:òn:ð c:ðhrð p:r eS:kn: n: p:_n:ð edy:a. G:að_ð kað ISv:ri kñ p:iCð Ral: edy:a. K:òery:t: y:h hØI ek ISv:ri n:ð G:að_ð kað t:ðj: n: eky:a,  v:rn: S:ay:d m:òø haT:-p:aúv: t:Ø_v:akr l:aòXt:a. s:mB:v: hò,  ISv:ri n:ð s:m:J: el:y:a hað ek y:h ekt:n:ð p:an:i m:ðø hò.  [100]

3

ISv:ri ka G:r Vy:a T:a,  ekl:a T:a. Em:am:b:a_ð ka-s:a PaXk,  ¾ar p:r p:hrðdar Xhl:t:a hØAa,  n:aòkraðø ka kaðI ehs:ab: n:hiø,  Ok haT:i b:úD:a hØAa. ISv:ri n:ð Ap:n:ð ep:t:a,  c:ac:a,  t:aU Aaed s:b:s:ð m:ðra p:erc:y: kray:a,  Aaòr us:i Aet:S:y:að¡Vt: kñ s:aT:. Oðs:i hv:a b:aúD:i ek kÙC n: p:ÜeCO. n:aòkr-c:akr hi n:hiø,  G:r kñ l:aðg: B:i m:ðra s:mm:an: krn:ð l:g:ð  [105] dðhat: kñ j:m:iødar,  l:aK:aðø ka m:Øn:aPa,  m:g:r p:Øel:s: kans:Xðeb:l: kað B:i APs:r s:m:J:n:ðv:al:ð. kI m:haS:y: t:að m:ØJ:ð hØj:Ür-hØj:Ür khn:ð l:g:ð.

    j:b: z:ra Okant: hØAa,  t:að m:òøn:ð ISv:ri s:ð kha--  t:Øm: b:_ð S:òt:an: hað y:ar,  m:ðri em:¬i Vy:aðø p:l:id kr rhð hað ?

    ISv:ri n:ð s:ØdÎ` m:Øskan: kñ s:aT: kha--  En: g:D:aðø kñ s:am:n:ð y:hi c:al: j:-ri T:i;  v:rn:a s:iD:ð m:Øúh b:aðl:t:ð B:i n:hiø.

    z:ra dðr b:ad Ok n:aI hm:arð p:aúv: db:an:ð Aay:a.  [110] kÙûv:r l:aðg: sXðS:n: s:ð Aay:ð hòø,  T:k g:y:ð haðøg:ð. ISv:ri n:ð m:ðri Aaðr ES:ara krkñ kha--  p:hl:ð kÙûv:r s:ahb: kñ p:aúv: db:a.

    m:òø c:arp:aI p:r l:ðXa hØAa T:a. m:ðrð j:iv:n: m:ðø Oðs:a S:ay:d hi kB:i hØAa hað ek eks:i n:ð m:ðrð p:úav: db:ay:ð haðø. m:òø Es:ð Am:iraðø kñ c:aðøc:l:ð,  rIs:aðø ka g:D:ap:n: Aaòr b:_ð Aadem:y:aðø ki m:ØXm:rdi Aaòr j:an:ð Vy:a-Vy:a khkr ISv:ri ka p:erhas: eky:a krt:a Aaòr Aaj: m:òø p:aòt:_aðø ka rIs: b:n:n:ð ka sv:aúg: B:r rha T:a !  [115]

    Et:n:ð m:ðø ds: b:j: g:y:ð. p:Øran:i s:By:t:a kñ l:aðg: T:ð. n:y:i raðS:n:i AB:i kñv:l: p:ha_ ki c:aðXi t:k p:hØúc: p:ay:i T:i. Andr s:ð B:aðj:n: ka b:Øl:av:a Aay:a. hm: sn:an: krn:ð c:l:ð.  [120] m:òø hm:ðS:a Ap:n:i D:aðt:i K:Ød CaúX el:y:a krt:a hÜú;  m:g:r y:haú m:òøn:ð ISv:ri ki hi B:aúet: Ap:n:i D:aðt:i B:i Cað_ di. Ap:n:ð haT:aðø Ap:n:i D:aðt:i CaúXt:ð S:m:ü Aa rhi T:i. Andr B:aðj:n: krn:ð c:l:ð. haðXl: m:ðø j:Üt:ð p:hn:ð m:ðj: p:r RXt:ð T:ð. y:haú p:aúv: D:aðn:a Aav:Sy:k T:a.  [125] khar p:an:i el:y:ð K:_a T:a. ISv:ri n:ð p:aúv: b:`a edy:ð. khar n:ð us:kñ p:aúv: D:aðy:ð. m:òøn:ð B:i p:aúv: b:`a edy:ð. khar n:ð m:ðrð p:aúv: B:i D:aðy:ð.  [130] m:ðra v:h ev:c:ar n: j:an:ð khaú c:l:a g:y:a T:a.

4

s:aðc:a T:a,  v:haú dðhat: m:ðø Okag:Ò haðkr K:Üb: p:`ðøg:ð;  p:r y:haú s:ara edn: s:òr-s:p:aXð m:ðø kX j:at:a T:a. khiø n:di m:ðø b:j:rð p:r s:òr kr rhð hòø;  khiø m:Cel:y:aðø y:a ec:e_y:aðø ka eS:kar K:ðl: rhð hòø,  khiø p:hl:v:an:aðø ki kÙSt:i dðK: rhð hòø,  khiø S:t:røj: p:r j:m:ð hòø. ISv:ri K:Üb: ANRð m:úg:v:at:a Aaòr km:rð m:ðø sXaðv: ' p:r Aam:l:ðX b:n:t:ð. n:aòkraðø ka Ok j:tT:a hm:ðS:a G:ðrð rht:a.  [135] Ap:n:ð haT:-p:aúv: kað ehl:an:ð ki kaðI j:-rt: n:hið. kñv:l: Ok j:b:an: ehl:a dðn:a kaPi hò. n:han:ð b:òYð t:að Aadm:i n:hl:an:ð kað haej:r,  l:ðXð t:að Aadm:i p:øK:a J:l:n:ð kað K:_ð. m:òø m:hatm:a g:aúD:i ka kÙûAr c:ðl:a m:S:hÜr T:a. B:it:r s:ð b:ahr t:k m:ðri D:ak T:i.  [140] n:aSt:ð m:ðø z:ra B:i dðr n: haðn:ð p:ay:ð,  khiø kÙûAr s:ahb: n:araj: n: hað j:ay:ðø,  eb:Cav:n: Yik s:m:y: p:r l:g: j:ay:ð,  kÙûAr s:ahb: kñ s:aðn:ð ka s:m:y: Aa g:y:a. m:òø ESv:ri s:ð B:i jy:ada n:aj:Øk edm:ag: b:n: g:y:a T:a,  y:a b:n:n:ð p:r m:j:b:Ür eky:a g:y:a T:a. ISv:ri Ap:n:ð haT: s:ð eb:st:r eb:Ca l:ð;  l:ðekn: kÙûAr m:ðhm:an: Ap:n:ð haT:aðø s:ð kós:ð Ap:n:a eb:Cav:n: eb:Ca s:kt:ð hòøun:ki m:han:t:a m:ðø b:¬a l:g: j:ay:ðg:a.

    Ok edn: s:c:m:Øc: y:hi b:at: hað g:y:i.  [145] ISv:ri G:r m:ðø T:a. S:ay:d Ap:n:i m:at:a s:ð kÙC b:at:c:it: krn:ð m:ðø dðr hað g:y:i. y:haú ds: b:j: g:y:ð. m:ðri AaúK:ðø n:iød s:ð J:p:k rhi T:iø;  m:g:r eb:st:r kós:ð l:g:aUúkÙûv:r j:að Yhra. kaðI s:a`ð gy:arh b:j:ð m:hra Aay:a.  [150] b:_a m:Øúhl:g:a n:aòkr T:a. G:r kñ D:nD:aðø m:ðø m:ðra eb:st:r l:g:an:ð ki us:ð s:ØeD: hi n: rhi. Ab: j:að y:ad Aay:i,  t:að B:ag:a hØAa Aay:a. m:òøn:ð Oðs:i RaúX b:t:ay:i ek us:n:ð B:i y:ad eky:a haðg:a.

    ISv:ri m:ðri RaúX s:Øn:kr b:ahr en:kl: Aay:a Aaòr b:aðl:a--  t:Øm:n:ð b:hØt: AcCa eky:a.  [155] y:h s:b: hram:K:aðr Es:i vy:v:har kñ y:aðgy: hòø.

    Es:i t:rh ISv:ri Ok edn: Ok j:g:h dav:t: m:ðø g:y:a hØAa T:a. S:am: hað g:y:i;  p:r l:òmp: n: j:l:a. l:òmp: m:ðj: p:r rK:a hØAa T:a. edy:as:l:aI B:i v:hiø T:i;  l:ðekn: ISv:ri K:Ød kB:i l:òmp: n:hiø j:l:at:a.  [160] ePr kÙûAr s:ahb: kós:ð j:l:ay:ðøm:òø J:ØúJ:l:a rha T:a. s:m:ac:ar-p:*: Aay:a rK:a hØAa T:a. j:i uD:r l:g:a hØAa T:a;  p:r l:òmp: n:dart:. dòv:y:aðg: s:ð us:i v:Vt: m:ØøS:i ery:as:t: Al:i Aa en:kl:ð.  [165] m:òø unhiø p:r ub:l: p:_a,  Oðs:i PXkar b:t:ay:i ek b:ðc:ara ull:Ü hað g:y:a--  t:Øm: l:aðg:aðø kað Et:n:i eP# B:i n:hiø ek l:òmp: j:l:v:a daðm:al:Üm: n:hiø,  Oðs:ð kam:c:aðr Aadem:y:aðø ka y:haú kós:ð g:Øj:r haðt:a hò. m:ðrð y:haú G:NXð-B:r en:v:aüh n: hað. ery:as:t: Al:i n:ð kaúp:t:ð hØO haT:aðø s:ð l:òmp: j:l:a edy:a.

    v:haú Ok YakÙr AVs:r Aay:a krt:a T:a.  [170] kÙC m:n:c:l:a Aadm:i T:a,  m:hatm:a g:aúD:i ka p:rm: B:Vt:. m:ØJ:ð m:hatm:aj:i ka c:ðl:a s:m:J:kr m:ðra b:_a el:haj: krt:a T:a;  p:r m:ØJ:s:ð kÙC p:ÜCt:ð s:økaðc: krt:a T:a. Ok edn: m:ØJ:ð Akñl:a dðK:kr Aay:a Aaòr haT: b:aúD:kr b:aðl:a--  s:rkar t:að g:aúD:i b:ab:a kñ c:ðl:ð hòø n:l:aðg: kht:ð hòø ek y:haú s:Øraj: hað j:ay:ðg:a t:að j:m:iødar n: rhðøg:ð.

    m:òøn:ð S:an: j:m:ay:i--  j:m:iødaraðø kñ rhn:ð ki j:-rt: hi Vy:a hò ?  [175]  y:h l:aðg: g:rib:aðø ka K:Ün: c:Üs:n:ð kñ es:v:a Aaòr Vy:a krt:ð hòø ?

    YakÙr n:ð ePr p:ÜCa--  t:að Vy:aðø s:rkar,  s:b: j:m:iødaraðø ki j:m:in: Cin: l:i j:ay:ðg:i ?

    m:òøn:ð kha--  b:hØt:-s:ð l:aðg: K:ØS:i s:ð dð dðøg:ð. j:að l:aðg: K:ØS:i s:ð n: dðøg:ð un:ki j:m:in: Cin:n:i hi p:_ðg:i. hm: l:aðg: t:að t:òy:ar b:òYð hØO hòø.  [180] jy:aðøhi sv:rajy: hØAa,  Ap:n:ð s:arð El:akñ As:aem:y:aðø kñ n:am: ehbb:a kr dðøg:ð.

    m:òø kÙrs:i p:r p:aúv: l:Xkay:ð b:òYa T:a. YakÙr m:ðrð p:aúv: db:an:ð l:g:a. ePr b:aðl:a--  Aaj:kl: j:m:iødar l:aðg: b:_a j:Øl:Øm: krt:ð hòø s:rkarhm:ðø B:i hØj:Ür Ap:n:ð El:akñ m:ðø T:að_i-s:i j:m:in: dð dðø;  t:að c:l:kr v:hiø Aap:ki s:ðv:a m:ðø rhðø.  [185]

    m:òøn:ð kha--  AB:i t:að m:ðra kaðI A¡Kt:y:ar n:hiø hò B:aI;  l:ðekn: jy:aðøhi A¡Kt:y:ar em:l:a,  m:òø s:b:s:ð p:hl:ð t:Ømhðø b:Øl:aUúg:a. t:Ømhðø m:aðXr- RÎÔaEv:ri es:K:akr Ap:n:a RÎÔaEv:r b:n:a l:Üúg:a.

    s:Øn:a,  us: edn: YakÙr n:ð K:Üb: B:øg: p:i Aaòr Ap:n:i s*:i kað K:Üb: p:iXa Aaòr g:aúv: kñ m:haj:n: s:ð l:_n:ð p:r t:òy:ar hað g:y:a.

5

Cجi Es: t:rh t:m:am: hØI Aaòr hm: ePr )y:ag: c:l:ð. g:aúv: kñ b:hØt: s:ð l:aðg: hm: l:aðg:aðø kað p:hØúc:an:ð Aay:ð.  [190] YakØr t:að hm:arð s:aT: sXðS:n: t:k Aay:a. m:òøn:ð B:i Ap:n:a p:aXü K:Üb: s:PaI s:ð K:ðl:a Aaòr Ap:n:i kÙb:ðraðec:t: ev:n:y: Aaòr dðv:tv: ki m:Øhr hrðk Ædy: p:r l:g:a di. j:i t:að c:aht:a T:a,  hrðk kað AcCa En:am: dÜú,  l:ðekn: v:h s:am:Ty:ü khaú T:i ?   v:ap:s:i eXkX T:a hi,  kñv:l: g:a_i m:ðø b:òYn:a T:a;  p:r g:a_i Aay:i t:að Ys:aYs: B:ri hØI. dØg:aü p:Üj:a ki CØe¬y:aú B:aðg:kr s:B:i l:aðg: l:aòX rhð T:ð.  [195] s:ðkñNR Vl:as: m:ðø et:l: rK:n:ð kað j:g:h n:hiø. ENXr Vl:as: ki hal:t: us:s:ð B:i b:dt:r. y:h AaeK:ri g:a_i T:i. eks:i t:rh ,k n: s:kt:ð T:ð. b:_i m:Ø¡Skl: s:ð t:is:rð dj:ðü m:ðø j:g:h em:l:i.  [200] hm:arð OðSv:y:ü n:ð v:haú Ap:n:a røg: j:m:a el:y:a;  m:g:r m:ØJ:ð us:m:ðø b:òYn:a b:Øra l:g: rha T:a. Aay:ð T:ð Aaram: s:ð l:ðXð-l:ðXð,  j:a rhð T:ð es:kÙ_ð hØO. p:hl:Ü b:dl:n:ð ki B:i j:g:h n: T:i.

    kI Aadm:i p:`ð-el:K:ð B:i T:ð. Aap:s: m:ðø Aúg:Òðj:i rajy: ki t:ariP krt:ð j:a rhð T:ð.  [205] Ok m:haS:y: b:aðl:ð--  Oðs:a ny:ay: t:að eks:i rajy: m:ðø n:hiø dðK:a. CaðXð-b:_ð s:b: b:rab:r. raj:a B:i eks:i p:r Any:ay: krð,  t:að Adal:t: us:ki B:i g:dün: db:a dðt:i hò.

    dÜs:rð s:jj:n: n:ð s:m:T:ün: eky:a--  Arð s:ahb:,  Aap: K:Ød b:adS:ah p:r dav:a kr s:kt:ð hòøAdal:t: m:ðø b:adS:ah p:r eRg:Òi hað j:at:i hò.  [210]

    Ok Aadm:i,  ej:s:ki p:iY p:r b:_a-s:a g:XÎYr b:úD:a T:a,  kl:k¶:ð j:a rha T:a. khiø g:Yri rK:n:ð ki j:g:h n: em:l:t:i T:i. p:iY p:r b:aúD:ð hØO T:a. Es:s:ð b:ðc:òn: haðkr b:ar-b:ar ¾ar p:r K:_a hað j:at:a. m:òø ¾ar kñ p:as: hi b:òYa hØAa T:a. us:ka b:ar-b:ar Aakr m:ðrð m:Øúh kað Ap:n:i g:Yri s:ð rg:_n:a m:ØJ:ð b:hØt: b:Øra l:g: rha T:a. Ok t:að hv:a y:aðø hi km: T:i,  dÜs:rð us: g:úv:ar ka Aakr m:ðrð m:Øúh p:r K:_a hað j:an:a m:an:að m:ðra g:l:a db:an:a T:a.  [215] m:òø kÙC dðr t:k j:bt: eky:ð b:òYa rha. OkaOk m:ØJ:ð #aðD: Aa g:y:a. m:òøn:ð us:ð p:k_kr Zkñl: edy:a Aaòr dað t:m:ac:ð j:aðr-j:aðr s:ð l:g:ay:ð.

    us:n:ð AaúK:ðø en:kal:kr kha--  Vy:aðø m:art:ð hað b:ab:Üj:i,  hm:n:ð B:i ekray:a edy:a hò.

    m:òøn:ð uYkr dað-t:in: t:m:ac:ð Aaòr j:_ edy:ð.  [220]

    g:a_i m:ðø t:ÜPan: Aa g:y:a. c:araðø Aaðr s:ð m:ØJ: p:r b:aòCar p:_n:ð l:g:i.

    Ag:r Et:n:ð n:aj:Øk em:j:aj: hað,  t:að Avv:l: dj:ðü m:ðø Vy:aðø n:hiø b:òYð?'

    kaðI b:_a Aadm:i haðg:a t:að Ap:n:ð G:r ka haðg:a. m:ØJ:ð Es: t:rh m:art:ð,  t:að edK:a dðt:a. '  [225]

    Vy:a ks:Ür eky:a T:a b:ðc:arð n:ðg:a_i m:ðø s:aús: l:ðn:ð ki j:g:h n:hiø,  eK:_ki p:r z:ra s:aús: l:ðn:ð K:_a hað g:y:a t:að us: p:r Et:n:a #aðD:Am:ir haðkr Vy:a Aadm:i Ap:n:i Ens:aen:y:t: eb:l:kÙl: K:að dðt:a hò ?'

    y:h B:i Aøg:Òðj:i raj: hò,  ej:s:ka Aap: b:K:an: kr rhð T:ð !'

    Ok g:Òam:iN: b:aðl:a--  dft:rn: m:aú G:Øs:n: t:að p:av:t: n:hiø,  us: p:r E¶:a em:j:aj: !  [230]

    ISv:ri n:ð Aøg:Òðj:i m:ðø kha-- What an idiot you are Bir !

    Aaòr m:ðra n:S:a kÙC-kÙC ut:rt:a hØAa m:al:Üm: haðt:a T:a.

To index of  m:lhar.

Index to works of Pre-Independence prose.

Coded in April 2004 by ev:v:ðk Ag:rv:al:. Posted 8 Apr 2004.