y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue DI:  dðv:r B:aB:i
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

B:aB:i H  B:òy:a j:iz:ra m:Ønn:Ü kað s:øB:al:aðg:ð ?  m:ØJ:ð kam: n:hiø krn:ð dð rha.
dðv:r H  B:aB:i
,  z:ra b:cc:aðø kað AcCi Aadt:ðø Ral:að.
B:aB:i H  Aap:n:ð hi t:að l:a_ kr
-krkð eb:g:a_a hò.  hr s:m:y: c:ac:a c:ac:a ki D:Øn: l:g:ay:ð rht:a hò.
dðv:r H  t:að l:a_ t:að krn:a c:aehy:ð.  B:aB:i
,  km:al: hò.  t:Øm:s:ð Ok b:cc:a B:i n:hiø s:úB:l:t:a.
B:aB:i H  Ab: rhn:ð dað.  s:r p:r p:_ðg:i Ap:n:ð t:að m:al:Üm: haðg:a.  khn:a Aas:an: hò.
dðv:r H  B:aB:i
,  n:araz: Vy:aðø haðt:i hað ?  AcCa,  m:Ønn:Ü b:ðXð,  Amm:aú kað kam: krn:ð dað.  n:hiø t:að b:ab:Üj:i
        Aaòr c:ac:a kað K:an:a n:hiø em:l:ðg:a.
B:aB:i H  Ab: p:k_ B:i l:iej:y:ð.
dðv:r H  l:aAað.  B:aB:i
,  z:ra s:Øn:að t:að.  t:Øm: t:að Ok-dm: j:an:ð l:g:iø.
B:aB:i H  z:ra j:ldi kehy:ð.  s:ara kam: p:_a hØAa hò AB:i.
dðv:r H  Aaj: dFt:r m:ðø s:b: sv:ðXr ki b:_i t:arif kr rhð T:ð.
B:aB:i H  Aaòr B:aB:i ki n:hiø
?
dðv:r H  v:ah,  Vy:aðø n:hiø ?  B:aB:i kñ t:að g:ØN: g:a rhð T:ð.
B:aB:i H  b:s: rhn:ð diej:y:ð. Aap:kað b:at:ðø b:n:an:a Q:Üb: Aat:a hò.
dðv:r H  t:Ømhara dðv:r kB:i J:ÜY b:aðl:t:a hò
?  b:t:aAað.
B:aB:i H  m:òø kb: kht:i hÜú.
dðv:r H  AcCa
,  B:aB:i,  Ok sv:ðXr Aaòr b:Øn: dað.
B:aB:i H  t:að b:Øn: dÜúg:i.  Es:m:ðø kaòn: s:i b:_i b:at: hò.  Un: l:a daðg:ð t:að b:Øn: dÜúg:i.
dðv:r H  y:h m:ðrð b:s: ka n:hiø.  t:Øm: hi Ap:n:i p:s:ød ka l:ð Aan:a.
B:aB:i H  m:ðra b:az:ar j:an:a n:hiø haðt:a.  l:ðekn: Ap:n:ð dðv:r B:òy:a kað t:að Q:ØS: krn:a hi haðg:a.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 12 May 2001.