Janet and Robert Wolfe Genealogy

William Stoughton

Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of William Stoughton

            ┌─Edward Stoughton ⇒

         ┌─Francis Stoughton 

         │  └─Mary Exherst ⇒

      ┌─Thomas Stoughton 

      │  └─Agnes 

   ┌─Israel Stoughton 

   │  └─Katherine 

 William Stoughton 

   └─Elizabeth Knight