AnnHua-ACP Fundraising to Fight SARS in China

Annhua Chinese School, Association of U-M Chinese Professors

 

New as of 7 September 2003:

Receipts 1 and 2 from Chinese Red Cross

Receipt 3 from Chinese Consulate in Chicago

Acknowledgement letter for the first donation from Chinese Red Cross

 

Thank you for your generous support!

Your contribution helped the hard-won victory against SARS!

 

Annhua will no longer accept anti-SARS donations as of 19 June 2003

(Annhua Classroom Fund continues to accept donations)

 

Fundraising Committee (27 April-19 May 2003):

Youxue Zhang (Chair): 659 Fairway Park Dr., Ann Arbor, MI 48103-8966

e-mail: youxue@umich.edu; tel. 734-763-0947 (o); 734-662-1239 (h)

Zhong-You Shi (Treasurer)

Tsu Cheng, Tao Jiang, Xiaofang Lin, Bing Tan, Liwen Xu

 

The above fundraising committee was dissolved on 19 May 2003. Donations received afterwards are handled by Annhua Team.

Your donation is tax deductible. For financial transparency, all donations will be posted on Annhua website (sorry Annhua website is experiencing temporary difficulties) unless you prefer to be anonymous. Donors by check will receive an acknowledgement letter from Annhua after your check is cashed.

 

First bank check of $7,675 sent by Express Mail to Chinese Red Cross on 6 May 2003.

Second bank check of $6,501 sent by Express Mail to Chinese Red Cross on 19 May 2003.

A regular Annhua check of $100 is sent to Taibei Red Cross through Taibei Economic and Cultural Office in Chicago.

Last bank check of $1,950 is sent to Chinese Red Cross on 25 June 2003 via Chicago Consulate

 

Donations as of 19 June 2003 (total $16,226):

 

* means company matching form has been received by Annhua

 

ID#

 

Donor Name

 

Amount

Date of pledge/check

Date of Acknowledgement letter

1

AnnHua Chinese School

$2,000

4/27/03

5/17/03

2

Youxue Zhang, Zhengjiu Xu

$1,000

4/27/03

5/17/03

3

Yaoyun Shi, Xiaoxia Lin

$400

4/28/03

5/17/03

4

Jing Gao, Yuhui Ai

----

5/1/03

5/17/03

5

Shaopeng Huang, Jing Wei

$100

5/1/03

5/17/03

6

Hejiu Hui (U-M grad student)

$100

5/2/03

5/17/03

7

Yong Che, Minjuan Zhang

$120

5/1/03

5/17/03

8

Zhiyuan Liu, Jin Shi

$50

5/4/03

5/17/03

9

Wenwei Song, Xiaofang Lin

$1,200

5/4/03

5/17/03

10

Tao Jiang, Liping Cai

$50

5/4/03

5/17/03

11

Po-Wei Yuen, Xue-Min Cheng

$300*

5/4/03

5/17/03

12

Jun Ni, Ying Wang

$200

5/4/03

5/17/03

13

Liguo Chi, Xianglan Ou

----

5/4/03

5/17/03

14

Shuming Bao, Xiao-Hong Xu

$50*

5/4/03

5/17/03

15

Gang-Cheng Huang, Xiao-Hong Chen

$50

5/4/03

5/17/03

16

Yi Liu

$50

5/4/03

5/17/03

17

Delin Ren, Chongyang Huang

$100

5/4/03

5/17/03

18

Hao Yang, Jia Ma

$50

5/4/03

5/17/03

19

Huilei Zhang, Xinyu Zhang

$100

5/2/03

5/17/03

20

Wei Wang, Lin Li

$100

5/4/03

5/17/03

21

Yukun Yuan, Chunhong Yan

$50

5/4/03

5/17/03

22

Jinan Li, Hongyan Jia

$200

5/4/03

5/17/03

23

Zhaohui Xu, Mengdan Chu

$50

5/4/03

5/17/03

24

Guangming Guo, Jingyi Lu

$100

5/4/03

hand-delivered

25

Benbo Song, Xuwei Wang

$200

5/4/03

5/17/03

26

Jiuqiang Liu, Cong Fan

$200

5/4/03

5/17/03

27

Lily H. Cheng, Fu-Lung Luan

$50

5/4/03

mailed

28

Hua Hu, Lei Li

$50

5/4/03

5/17/03

29

Jie Chen, Yuhong Zheng

$100

5/4/03

5/17/03

30

Yong Li, Jingmei Lin

$100

5/4/03

5/17/03

31

Liya Wang, Huiqing Chen

$200

5/4/03

5/17/03

32

Li Han (Annhua 5a class student; 9 yrs old)

$20

5/4/03

5/17/03

33

Liangyou Rui, Yin Xu

$100

5/4/03

5/17/03

34

Liqun Cao, Meiling Cao

----

5/4/03

5/17/03

35

Ou Chang

$50

5/3/03

5/17/03

36

Yu Xie, Yijun Gu

$100

5/4/03

5/17/03

37

Yi Sun, Hua Li

$50*

5/4/03

5/17/03

38

Yang Chen (U-M grad student)

$50

5/5/03

5/17/03

39

Huaiwei Ni (U-M grad student)

$50

5/5/03

5/17/03

40

Maodu Yan, Li Li (U-M grad student)

$50

5/5/03

5/17/03

41

Lixin Jin, Lin Ma (U-M grad student)

$100

5/5/03

5/17/03

42

Xiqiao Xu, Ni Sun (U-M grad student)

$100

5/6/03

5/17/03

43

Hankang Chang, Xiaodong Ji

$50

5/2/03

5/17/03

44

Jie Zhang, David Xiao Yu

$100

5/5/03

5/17/03

45

Xiaoqin Chen, Li Xu

$100

5/4/03

5/17/03

46

Xiyu Chen

$50

5/7/03

5/17/03

47

Hongyu Zhang, Xiaosen Wang

$50

5/7/03

5/17/03

48

Wen Lin Li, Ming Ye

$100

5/9/03

5/17/03

49

Ronghua Pan, Yan Tu

$100

5/11/03

5/17/03

50

Guangyao Li, Huihua Yue

$200

5/11/03

5/17/03

51

Shihai Hu, Yougen Xu

$50

5/11/03

5/17/03

52

Tsu C. Cheng, Kim F. Yeow

$100

5/11/03

5/17/03

53

Zhenhu Zhuang, Jingya Chen

$50

5/11/03

5/17/03

54

Zhong-You Shi, Gui-ying Yin

$100

5/11/03

5/17/03

55

Ellen Ann Bauerie, David Stone Potter

$50

5/11/03

5/17/03

56

Stephanie Gu (Annhua student)

$10

5/11/03

5/17/03

57

Kang Zhao, Hong Ge

$50

5/11/03

5/17/03

58

Ruonan Sun, Karen Gu

$100

5/11/03

5/17/03

59

Dinghai Pan, Yu Li

$100

5/11/03

5/17/03

60

Zheng Li, Hong Wan

$100*

5/11/03

5/17/03

61

Yuli Wang, Kun-Liang Guan

$100

5/11/03

5/17/03

62

Haiping Hong, Jun Meng

$50

5/11/03

5/17/03

63

Yang Wang Casher, Michael Casher

$50

5/11/03

5/17/03

64

Qingrui Liu, Hong Zhang

$100

5/11/03

5/17/03

65

Zengjia Hu, Xia Shao

$100

5/11/03

hand-delivered

67

Hongren Yao, Peizhe Tong

$50

5/11/03

5/17/03

68

Yahong Wang, Zijian Xie

$50

5/11/03

5/17/03

69

Anonymous

----

5/11/03

5/17/03

70

Shixin Hu, Jun Du

$100

5/11/03

5/17/03

71

Wei Ying Lok

$50

5/11/03

5/17/03

72

Weiping Ma, Liwen Xu

$50

5/11/03

5/17/03

73

Jun Lu, Xiao Mei Zhou

$50

5/11/03

5/17/03

74

Qiang Su

$50

5/11/03

5/17/03

75

Lin Lin, Xu Cheng

$100

5/11/03

5/17/03

76

Xiluo Zhu, Shasha Zhang

$100

5/11/03

5/17/03

77

Anonymous

----

5/11/03

5/17/03

78

Qiang Ning, Xianping Wang

$50

5/11/03

5/17/03

79

Michelle Lu Song (Annhua student)

$20

5/11/03

5/17/03

80

Yinsheng Zhang, Jade Zhang

$160

5/11/03

5/17/03

81

Noah Chen (Annhua student)

$30

5/11/03

5/17/03

82

Bing Tan, Caihui Huang

----

5/11/03

5/17/03

83

Anonymous

----

5/11/03

5/17/03

84

Jin Hu, Yu Ning

----

5/11/03

5/17/03

85

Cash (minus already reported above)

$66

5/11/03

5/17/03

86

Ru Ran Mo, Chun-Mei He

----

5/12/03

5/17/03

87

Anonymous

$300

5/11/03

5/17/03

88

Hong Zeng, Ling-Jie Guo

$200

5/11/03

5/17/03

89

Shaomeng Wang, Ju-Yun Li

$200

5/12/03

5/17/03

90

Lu Zheng, Warren Zhang

$100

5/14/03

5/17/03

91

Xiaohua Zhang, Suwei Ma

$50*

5/14/03

5/17/03

92

Zhijian Zhu, Ziyan Wu

$200*

5/14/03

5/17/03

93

San Duanmu, Yan Fu

$100

5/16/03

5/17/03

94

Hong Li, Xiaomei Min

$200

5/16/03

5/17/03

96

Fang Ye

$100

5/17/03

5/17/03

97

Tianjie Li

$100

5/17/03

5/17/03

98

Yuhong Zheng

$100

5/17/03

5/17/03

99

Kai Yin

$100

5/17/03

5/17/03

100

Xu Wang

$100

5/17/03

5/17/03

101

Liping Zhao

$100

5/17/03

5/17/03

102

Jiafan Xu

$100

5/17/03

5/17/03

103

Jishen Wang

$100

5/17/03

5/17/03

104

Jerry Smyth

$50

5/17/03

5/17/03

105

Guorong Zhang

$100

5/17/03

5/17/03

106

Yongbin Yuan

$100

5/17/03

5/17/03

107

Jian Luo

$100

5/17/03

5/17/03

108

Qian Zhang

$100

5/17/03

5/17/03

109

Jinzhi Wu

$100

5/17/03

5/17/03

110

Jing Yang

$100

5/17/03

5/17/03

111

Mary Yim

$20

5/17/03

5/17/03

112

Ran Tao

$100

5/17/03

5/17/03

 

The following are handled by Annhua Team

 

 

 

113

JUNPING HE/ WEN HUANG

$ 50.00

 

 

114

YUN XIAO/YINHONG SHEN

$ 100.00

 

 

115

JIANPING / XIAOJU ZHANG

$ 200.00

 

 

116

HUI ZHAO/MIN LU

$ 50.00

 

 

117

GUISHAN WANG

$ 150.00

 

 

118

YANSHUO/WANG JIAE LI

$ 30.00

 

 

119

GARY C. / YIHUA S. BARBER

$ 100.00

 

 

120

XIULIAN TONG/DEXIAN SHEN

$ 50.00

 

 

121

CHENG-HAO WANG/ XIAN-FANG XU

$ 200.00

 

 

122

LIN LI/MINGHUI ZHANG

$ 20.00

 

 

123

JI YAO LI/YIQING LIU

$ 50.00

 

 

124

YINLONG QIU/LIBO LI

$ 100.00

 

 

125

YAN CHEN/WOLFGANG LORENZON

$ 100.00

 

 

126

WEI WANG

$ 100.00

 

 

127

YING YUAN YAQI ZHU

$ 100.00

 

 

128

Buyun Liu

$50

 

 

129

Wanxin Yang

$100

 

 

130

Chunting Mi and Yuhong Fu

$100

 

 

131

Parkway Meadows Senior Chinese American Charity Foundation

$200

 

 

134

Zhihua Fang

$100

 

 

 

We sincerely thank all the donors regardless the amount!

Link to: Final Report (19 May 2003)

Michigan Anti-SARS Fund

 

Thank you for helping China!

Thank you for helping the world by helping China to fight SARS at this critical time!

Thank you for your generosity!