Xiang YinHOME


BIOGRAPHY


CV


RESEARCH


PUBLICATIONS


LINKS
(Dec 2013)

  Xiang Yin

  PhD student

  Dept. of Electrical Engineering and Computer Science

  The University of Michigan, Ann Arbor

  1301 Beal Avenue

  4400 EECS Building

  E-mail:xiangyin AT umich DOT edu

Xiang Yin