Tenchi Muyo! Cel Scans
 Sorry, no large scan available. 

 Ayeka, Sasami, Ryo-Ohki, Ryoko, Tenchi, Mihoshi, & Washu - Hanken Mono 
1st OVA - Shoko-Muyo Hen (Ge) Novel
13.75" x 20" - no sketch

 Novel Cover