y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Excerpt from  m:t:Ip:Ør kl:aú
a story by  rez:y:a z:òdi

" Amm:a,  hm: es:p:ahi b:n:ð c:aht: hòø. . . .  m:asXr j:i
keht: hòø ek es:p:ahi b:hØt: b:hadØr haðt: hòø
,  Ap:n:ð m:Ølk ka
K:aet:r j:an:Aað T:k dð dðt: hòø.  j:b: l:_aI j:it: kñ Aav:t: hòø
t:að b:hØt: En:am: em:l:t: hò Aaòr b:hØt: n:am: haðt: hò.
"

To
glossed version.

    AbdØl: p:Üv:iü utt:r )dðS: kñ Ok g:aúv:,  m:t:Ip:Ør kl:aú m:ðø rhn:ð v:al:ð Ok en:D:ün: eks:an: ka b:ðXa T:a.  us:kñ ep:t:a kI v:\:ü p:hl:ð hi m:r c:Økñ T:ð.  AbdØl: s:ð CaðXi Ok b:hn: B:i T:i  --  c:nda.  m:aú n:ð Ap:n:a Q:ðt: dÜs:raðø kað AaD:ð b:XÎXð p:r dðkr b:cc:aðø kað p:al:a-p:aðs:a Aaòr AbdØl: kað g:aúv: kñ skÝl: m:ðø p:`n:ð B:ðj:a.  v:h p:`aI B:i krt:a Aaòr K:ðt:i B:i.
    sv:t:ø*:t:a edv:s: p:r AbdØl: n:ð  
j:y: j:v:an: j:y: eks:an: '  ka n:ara s:Øn:a.  us:kað y:h n:ara b:hØ l:g:a,  l:ðekn: Yik s:ð s:m:J: n: p:ay:a.  us:n:ð m:asXr j:i s:ð p:ÜCa, " m:asXr j:i,  eks:an: t:að hm:I l:aðg: hòø,  I j:v:an: kaòn: hòø ?
    m:asXr j:i n:ð ev:st:ar s:ð j:v:an: ka m:t:l:b: us:ð s:m:J:ay:a ek faòj:i es:p:ahi kað j:v:an: kha j:at:a hò.  ePr unhaðøn:ð faòj:i j:v:an: kñ kt:üvy:aðø kñ b:arð m:ðø b:t:ay:a ek v:h ap:n:ð dðS: s:ð Et:n:a py:ar krt:a hò ek s:m:y: p:_n:ð p:r Ap:n:i j:an: t:k ny:aðCav:r kr dðt:a hò.  dðS: ki s:ðv:a krn:a Aaòr us:ki l:aj: ki rx:a krn:a hi us:ka l:xy: haðt:a hò.
    AbdØl: kñ m:n: m:ðø Ap:n:ð m:Ølk kñ )et: As:im: )ðm: ki B:av:n:a um:_ p:_i.  us:n:ð p:ÜCa
 --  " m:asXr j:i,  es:p:ahi b:n:ð kñ v:ast:ð ka-ka krð kað haðt: hò ? "
    " K:Üb: p:`að,  K:Üb: K:aAað Aaòr K:Üb: ks:rt: krað.  Ap:n:a sv:asTy: b:n:aAað Aaòr ePr s:c:m:Øc: t:Ümharð m:n: m:ðø l:g:n: hò t:að Ok edn: t:Øm: Av:Sy: faòj: m:ðø B:t:iü hað j:aAaðg:ð. "  m:asXr j:i n:ð b:t:ay:a.
    Ab: AbdØl: Aaòr B:i edl: l:g:a kr p:`n:ð l:g:a.  skÝl: s:ð Aakr G:r p:r ks:rt: B:i krt:a.  Ok edn: m:aú n:ð us:s:ð p:ÜCa
 --  " ka rð AbdØl:,  t:aðrð Up:r kUn: s:i D:Øn: s:v:ar hò ek K:ðl:kÝd s:b: Cað_-Ca_ Ap:n:ð kað ul:Xa-p:lXa eky:a krt: hò.  p:`ò-el:K:ò ki b:at: t:að Yik hò,  m:Øda I s:b: ka krt: hò p:Üt: ? "
    AbdØl: b:aðl:a  - " Amm:a,  hm: es:p:ahi b:n:ð c:ht: hòø.  es:p:ahi b:hØt: b:_i c:iz: haðt: hò.  m:asXr j:i kehn: hòø ek es:p:ahi b:hØt: b:hadØr haðt: hòø,  Ap:n:ð m:Ølk ka K:aet:r j:an:Aað t:k dð dðt: hòø.  j:b: l:_aI j:it: kñ Aav:t:L hòø t:að b:hØt: En:am: em:l:t: hò Aaòr b:hØt: n:am: haðt: hò.  Aaòr,  Ag:r l:_aI m:a m:arð j:at: hòø t:að Aaðkñ p:erv:ar kað Aaòr Zðr ,p:y:a-p:òs:a em:l:t: hò. "
    y:h s:Øn:kr m:aú kaúp: uYi aaòr J:X s:ð us:n:ð AbdØl: kñ m:Øúh p:r haT: rK: edy:a.  Oðs:n: b:at: m:Øú s:ð n: en:kal:,  eb:Xv:a.  m:sXr j:i ka khò dðø.  Aaðs:ð kh dð Ap:n:ð p:Üt: kað es:p:ahi b:n:a kr l:am: p:r B:ðj: dðø. "  y:h kh kr m:aú n:ð AbdØl: kað Cat:i s:ð l:g:a ely:a.
    dðhat:aðø m:ðø t:að S:adi km: um:r m:ðø hi hO j:at:i hò.  AbdØl: n:ð j:òs:ð hi AaYv:iø p:as: ki us:ki S:adi s:m:ip: hikñ Ok g:aúv: j:Øg:n:ip:Ør ki Ok s:iD:i
-s:adi ^:rib: l:_ki s:ð hað g:I.  AbdØl: ki m:aú b:hÝ s:ð b:hØt: Q:ØS: T:i.  haú  dÜs:raðø kað y:ð ef# T:i ek b:hÝ dhðj: m:ðø Vy:a-Vy:a l:aI.  AaeQ:r Ok n:ð p:ÜC hi el:y:a,  " ka b:ehn:i,  b:hØery:a dhðj: m:ðø kCØ l:aI ek n:a ? "
    AbdØl: ki m:aú n:ð j:v:ab: edy:a  --  " kahð n:a l:aI ?  g:ØN:,   Zøg:,  s:raft: s:B:I t:að l:aI hò.  I s:b: ka hm:rð G:r ka hò ?  Aaðhi kñ b:ap:m:t:ari ka t:að hò. "
    AbdØl: j:að Ap:n:ð edl: m:ðø Tan: c:Øka T:a  v:hi krkñ rha.  v:h Ok edn: es:p:ahi b:n: hi g:y:a Aaòr faòj: m:ðø B:t:iü hað g:y:a.  m:aú kñ raðn:ð-eb:l;K:n:ð p:r B:i y:h j:v:an: Ap:n:ð dðS: p:r j:an: nyaðCav:r krn:ð kað s:in:a t:an: t:òy:ar hað g:y:a.  eb:da krt:ð s:m:y: m:aú n:ð kñv:l: Et:n:a hi kha  --  " j:a m:aðrð b:c:v:a,  t:aðhð All:ah kað s:aòøp:a.  t:Ü hm:ri b:at: n:a s:Øn:ðAað t:að ka AohÝ n: s:Øen:hòø ? "
    YakÙr rN:v:ir es:øh g:aúv: kñ m:ØeK:y:a T:e.  s:b: un:kað c:aòD:ri kaka kht:ð T:e.  Et:n:ð CaðXð s:ð g:aúv: m:ðø m:ØeK:y:a Ok b:_i c:iz: haðt:i hò.  m:ØeK:y:a B:i Ap:n:ð Aap:kað g:aúv: ka raj:a s:m:J:t:a hò.  l:ðekn: YakÙr rN:v:ir es:øh ki b:at: kÙC Aaòr T:i.  v:ð b:hØt: B:l:ð m:an:s: T:ð.  ^:rib: s:ð ^:rib: g:aúv: v:al:a b:i un:kað daðst: s:m:J:t:a T:a.  s:b:kñ s:aT: un:ka vy:v:har daðst:an:a T:a.  hr Ok ki ec:nt:a T:i un:kñ m:n: m:ðø,  s:b:kñ s:m:y: p:r kaM; Aat:ð T:ð.  AbdØl: kñ p:erv:ar kað YakÙr s:ahb: b:hØt: m:an:t:ð T:ð.  AbdØl: t:að b:c:p:n: hi s:ð un:ka dØl:ara T:a.
    AbdÜl: YakÙr s:ahb: kñ p:as: j:akr b:aðl:a
 --  " kaka,  hm:rð G:r v:al:ð Akñl:ð hòø Aaòr hm: l:am: p:r j:at: hòø. "
    c:aòD:ri n:ð b:hØt: py:ar s:ð AbdØl: kað RaúXa  - " p:g:l:ð,  j:b: t:k I rN:v:ir ej:øda hò t:aðrð G:r v:al:ð Akñl:ð n:aehø hòø.  t:Ü j:a,  K:ØS:i s:ð j:a.  t:Ü Et:n:ð b:_ð m:Ølk ki rx:a krð j:at: hò Aaòr c:ac:a t:aðhar G:r ki rx:a BHi n:a kr s:kt: hò ?  j:a eb:Xv:aB:g:v:an: t:aðri rx:a krðø. "
    us:n:ð YakÙr s:ahb: kñ p:aúv: CØO Aaòr AaS:iv:aüd l:ðkr en:kl: p:_a dðS: ki rx:a krn:ð.
    AbdØl: kñ j:an:ð kñ b:ad kÙC edn: t:að us:kñ G:r v:al:ð p:rðS:an: Aaòr udas: rhð
,  ePr s:b: Ap:n:ð kam: m:ðø l:g: g:y:ð.
    Ab: Ok s:m:sy:a c:nda ki S:adi ki T:i.   us:ki S:adi t:y: hað c:Øki T:i.  l:_kñ v:al:ð S:adi ki j:ldi B:i kr rhð T:ð.  AbdØl: ki m:aú n:ð us:kað p:*: el:K:v:ay:a
 --  " c:nda ki S:adi j:ldi krn:i hò,  t:Øm: j:ldi Aa j:aAað. "
    AbdØl: kað b:hØt: kaðeS:S: kñ b:ad CØXÎXi em:l: g:I.  us:s:ð kÙC s:am:an: c:nda kñ el:O Q:ridð Aaòr Q:ØS:i-Q:ØS:i rv:an:a hað g:y:a.
    Et:n:ð l:mb:ð s:fr m:ðø v:h p:Ürð s:m:y: c:nda ki S:adi kñ b:arð m:ðø hi s:aðc:t:a rha
,  us:kñ G:r v:al:ð Aaòr c:nda ki s:hðel:y:aú ekt:n:i Q:ØS: haðøg:i,  Vy:a-Vy:a Ent:z:am: hað rha haðg:a. '
    dðhat:aðø ki S:adi røg:-eb:røg:i kp:_aðø,  Zaðl:k kñ g:it: Aaòr D:m:a-c:aòk_i s:ð hi m:al:Üm: haðt:i hò.  t:rh-t:rh kñ l:hûg:ð es:l:t:ð hòø,  hrð,  l:al: g:aðXð l:g:ð hØO,   c:m:kil:ð dØp:XÎXð B:i.  K:an:a B:i m:aòs:m: kñ ehs:ab: s:ð p:kt:a hò  --  m:hØO ki raðXi,  dhi ki l:ss:i,  c:n:ð ki dal:c:av:l:,  t:rh-t:rh ki s:ebz:y:aú,  b:ðs:n: ki raðXi,  v:g:òrh.  dØen:y:a B:r ki rsm:ðø S:adi m:ðø haðt:i hòø.  Ok rsm:kñ t:aòr p:r l:_ki kað ub:Xn: l:g:ay:a j:at:a hò.  ub:Xn: AaXð m:ðø T:að_a t:ðl: Aaòr z:ra-s:i hldi Ral: kr t:òy:ar iky:a j:at:a hò.  Any: l:_eky:aú B:i Aap:s: m:ðø hús:i-m:z:aq krt:i hòø  Ok dÜs:rð p:r ub:Xn: Pñøkt:i hòø.  us:kñ b:ad rt:j:g:a '  haðt:a hò.  g:Øl:g:Øl:ð p:kt:ð hòø,  s:b: c:m:kil:ð kp:_ð p:hn:t:ð hòø Aaòr rat: B:r j:ag:t:ð hòø.
    AbdØl: n:ð y:ad eky:a
,  RÎy:ÜXi p:r j:an:ð s:ð dað edn: p:hl:ð,  ej:s: edn: c:nda kñ s:Øs:ral: s:ð erSt:a p:Vka haðn:ð ka sødðS: Aay:a T:a,  c:nda ki s:hðel:y:aú S;B; j:m:a T:iø,  g:a-b:j:a rhi T:iø,  Q:Üb: hús:i-m:z:aq kr rhi T:iø.
    Ok s:hðl:i b:aðl:i
 --  " Ab: t:að c:nda Ap:n:ð G:r ki m:hran:i hað j:Ehò. "
    dÜs:ri b:aðl:i  --  " hm:rð l:aðg:n: s:ð kahð m:t:l:b: reK:hò. "
    t:is:ri n:ð udas: haðkr kha  --  " hm:ri b:ehn:i kñ j:aO s:ð s:ara g:aúv: s:nn:aXa hað j:Ehò. "
     c:aòT:i b:aðl:i  --  " I b:at: t:að Yik hò,  m:Øda hm:ri g:Øe_y:a j:aòn:ð g:aúv: j:at: hò,  hØAaú kós:a uej:y:ara hað j:Ehò.  Oðs:a l:eg:hò m:an:að c:aúd en:kl: Aav:a hò. "
     Ok n:ð s:v:al: eky:a  --  " c:nda kñ dØl:hv:a kós:n: hò ?
     dØs:ri n:ð j:v:ab: edy:a  --  " b:hØt: AcCa,  m:an:að j:òs:ð s:ahb: l:aðg: haðt: hI=ò. "
     t:is:ri b:aðl:i  --  " ka,  hm:rð AbdØl: B:Ey:a s:ð AcCa hò ?
    " Ab: I hm: kós:ð khðø,  hm:rð B:Ey:a t:að es:p:ahi hòø.  b:hØt: b:_a Aadm:i hòø AbdØl: B:Ey:a t:að. "  dÜs:ri n:ð kha.
     En: l:_eky:aðø m:ðø ok l:_ki kÙC edn: S:hr rh kr AaI T:i.  m:Øúh b:n:a kr v:h b:aðl:i  --  " t:Øm: l:aðg: Vy:a-Vy:a b:at: kr rhi hað,  hm:ari s:m:J: m:ðø n:hiø Aat:a hò kÙC. "
    Ok n:ð ec:`ay:a
 --  " Arð b:ehn:i,  t:aðri s:m:J: m:ðø kós:ð AEhò,  c:ar edn: s:hr m:a rh kr AaI hað n:,  b:hØt: eg:X-ep:X krð Aa g:v:a hò. "
    s:B:i l:_eky:aú hús: p:_iø.
    AbdØl: ePr s:aðc:n:ð l:g:a
,  ' c:nda kað dhðj: Vy:a j:aOg:a ?  b:aús: ka Ok p:l:øg: Aaòr eb:st:r,  Ok Xaðkri,  Ok s:Üp:,  p:it:l: kñ dað-c:ar btün:,  kÙC kp:_ð,  Ok b:aðra g:ðhÝú Aaòr c:av:l.  y:h s:b: t:að dst:Ür kñ ehs:ab: s:ð dðn:a hi hò.  Es:kñ Al:av:a hm: Ap:n:i c:nda kað haT: ki G:_i Aaòr rðeRy:að B:i dðøg:ð.  K:an:ð m:ðø B:i m:hØO ki raðXi,  c:n:ð ki dal:,  c:av:l kñ Al:av:a hm: Ap:n:i b:hn: ki S:adi m:ðø p:kv:an: B:i b:araet:y:aðø: kað eK:l:aOúg:ð. '  s:aðc:t:ð-s:aðc:t:ð us:kñ kan: m:ðø b:ab:Øl: ki Aav:az: Aan:ð l:g:i Aaòr Oðs:a l:g:a ek v:h c:nda kað ev:da kr rha hò  --  ' kahð kað by:ahð eb:dðs:,  Arð l:eK:y:a,  b:ab:Øl: m:aðrð . . .  B:Ey:a kað dðy:að hað Uúc:i AXery:a,  b:ab:Øl: m:aðrð B:ðj:ð eb:dðs:,  . . .  Arð Aað l:eK:y:a,  b:ab:Øl: m:aðrð   . . .  .
    us:ki AaúK:aðø s:ð Aaús:Ü en:kl: p:_ð Aaòr us:ð l:g:a ek us:ki b:hn: us:ð Cað_ kr
eb:dðs: '  c:l:i g:I hò.  us:n:ð Aaús:Ü p:aðøCð Aaòr uts:Økt:a s:ð b:ahr dðK:a.  Ab: g:a_i g:aúv: p:hØúc:n:ð hi v:al:i T:i.

To index of essays and articles.

To index of  m:lhar.

Posted on 22 May 2001.