y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

  kfn:

(glossed)

To unglossed version.

          J:aðøp:_ðhut kñ ¾ardoor p:r b:ap: Aaòr b:ðXa daðn:aðø Ok b:ØJ:ð hØOextinguished Al:av:fire (for warmth) kñ s:am:n:ð c:Øp:c:ap: b:òYð hØO hòø Aaòr Andr b:ðXð ki j:v:an: b:ib:iwife b:ØeD:y:a )s:v:v:ðdn:alabor pain s:ð p:Ca_ K:a rhi T:iwas fainting.  rh - rhkrfrom time to time us:kñ m:Øúh s:ð Oðs:i edl: ehl:a dðn:ð v:al:iheart rending Aav:az: en:kl:t:i T:i,  ek daðn:aðø kl:ðj:aliver T:am:hold; grasp l:ðt:ð T:ð.  j:a_aðø kiwinter's rat: T:i,   )káet: Nature s:ÀaXðstillness m:ðø RÜb:i hØIimmersed,   s:ara g:aúv: AnD:kardarkness m:ðø l:y: hað g:y:a T:awas absorbed.
      G:is:Ü n:ð kha --  m:al:Üm: haðt:a hò,  b:c:ðg:i n:hiøshe won't make it.  s:ara edn: daò_t:ð hað g:y:a,  j:a dðK: t:að Aa.
            m:aD:v: ec:`krangrily b:aðl:a -- m:rn:a hi hò t:að j:ldi m:r Vy:aðø n:hiø j:at:i ?   dðK:kr Vy:a k-ú ?
            t:Ü b:_a b:ðddücold hò b:ð.  s:al:B:r ej:s:kñ s:aT: s:ØK:c:òn: s:ðhappily rha,  us:i kñ s:aT: Et:n:i b:ðv:faIingratitude !
            t:að m:ØJ:s:ð t:að us:ka t:_p:n:atossing and turning; writhing in pain Aaòr haT: - p:aúv: p:Xkn:athrashing about n:hiø dðK:a j:at:a.
      c:m:araðø ka kÙn:b:afamily T:a Aaòr s:arð g:aúv: m:ðø b:dn:am:notorious.  G:is:Ü Ok edn: kam: krt:a t:að t:in: edn: Aaram: krt:a.  m:aD:v: Et:n:a kam:c:aðrshiftless T:a ek AaD: G:NXð kam: krt:a t:að G:øXðB:r ec:l:m:hookah p:it:a.  Es:el:O unhðø khiø m:z:dÜriwork n:hiø em:l:t:i T:i.  G:r m:ðø m:ØXÎYiB:rhandful An:aj:grain m:aòj:Üdon hand hað,  t:að un:kñ el:O kam: krn:ð ki qs:m: T:ino
way they were gonna work!.  j:b: dað - c:ar faqðdays w/o food hað j:at:ð t:að G:is:Ü p:ð_tree p:r c:`kr l:ke_y:aú t:að_ l:at:a Aaòr j:b: t:k v:h p:òs:ð rht:ð,  daðn:aðø ED:ruD:r m:arðm:arð ePrt:ðwould wander
around doing nothing.  g:aúv: m:ðø kam: ki km:ishortage n: T:i.  eks:an:aðø ka g:aúv: T:a,  m:ðhn:t:ihardworking Aadm:i kñ el:O p:c:as: kam: T:ð.  m:g:r En: daðn:aðø kað us:i v:]t:only then b:Øl:at:ð,  j:b: dað Aadem:y:aðø s:ð Ok ka kam: p:akr B:i s:nt:að\: kr l:ðn:ðsettle
for kñ es:v:a Aaòr kaðI c:araoption n: haðt:a.  Ag:r daðn:aðø s:aD:Ü haðt:ð,  t:að unhðø s:nt:að\:contentment Aaòr D:òy:üpatience kñ el:y:ð,  s:øy:m:restraint Aaòr en:y:m:self-discipline ki eb:l:kÙl:absolutely z:-rt:need n: haðt:i.

Glossed 1 April 2001.