y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Key to Exercise 2 on derived intransitive verbs (aka "antitransitives")

1   B:Iy:h kam: rev:v:ar t:k n:hiø hað p:aOg:a.

2   kaSm:ir m:ðø G:r p:r Un: kñ sv:ðXr b:Øn:t:ð hòø.

3   g:nn:a Aas:an:i s:ð n:hiø uK:_ s:kt:a.

4   Es: b:ar B:òy:a ki v:j:h s:ð m:ðri v:\:üg:aøY Q:Üb: AcCi t:rh m:n:ðg:i.

5   m:ØJ:ð Vy:a p:t:a T:a ek v:h Et:n:i j:ldi m:n: / m:an: j:aOg:a ?

6   s:b: s:ð AcCa kÙtt:a s:aðn:ð m:ðø t:Øl:a.

7   b:alXi dÜD: s:ð B:r g:I.

8   b:alXi m:ðø y:hi kaðI AaY s:ðr dÜD: B:r g:y:a.

9   S:adi kñ b:ad g:it:a kñ )ðm:p:*: haðXl: m:ðø CÜX g:y:ð.

10   m:ðrð Qy:al: m:ðø us:ki ekt:ab: j:ldi Cp:n:i c:aehy:ð.

11   b:rt:n: m:øj:n:ð S:Ø- hað g:y:ð.

12   unhðø b:rdaSt: n:hiø haðg:a ek un:ki b:ðXi ka edl: XÜXð.

13   n:I kÙes:üy:aú faòrn: b:n:n:i c:aehy:ð T:iø.

14   m:òø s:aEekl: ( Aan:ð ka Ent:z:ar kr rha T:a.

     m:ØJ:ð s:aEekl: ( Aan:ð ka Ent:z:ar T:a.

15   Ag:r t:Øm: n:hiø ep:Xn:a c:aht:ð t:að c:Øp: rhað.

16   t:Ømhari m:Øs:ib:t: ki khan:i s:Øn:kr ksXm:v:al:ð n:hiø raðOøg:ð Return to Exercise 2.

Return to notes derived intransitives.

To index of grammatical notes.

To index of m:lhar.

Keyed in by ev:v:ðk Ag:rv:al: Aug 2001. Posted 2 Sept 2001.