y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Exercise 2 on derived intransitive verbs (aka "antitransitives")

    By dropping agents and changing stems, find the antitransitive equivalents of the following.  Model:

     Vy:aðøj:n:ab:Aap: Vy:a s:aðc:t:ð hòøVy:a hm: Es: eqsm: ki b:kv:as: b:ðc: p:aOøg:ð?

     Vy:aðøj:n:ab:Aap: Vy:a s:aðc:t:ð hòøVy:a Es: eqsm: ki b:kv:as: eb:k p:aOg:i?

1   B:Im:òø y:h kam: rev:v:ar t:k n:hiø kr p:aUøg:a.

2   kaSm:ir m:ðø Aaòrt:ðø G:r p:r Un: kñ sv:ðXr b:Øn:t:i hòø.

3   hm: g:nn:a Aas:an:i s:ð n:hiø uK:a_ s:kt:ð hòø

4   Es: b:ar B:òy:a ki v:j:h s:ð m:ðri v:\:üg:aøY K:Üb: AcCi t:rh m:n:aI j:aOg:i.

5   m:ØJ:ð Vy:a p:t:a T:a ek t:Øm: us:ð Et:n:i j:ldi m:n:a l:aðg:ð?

6   s:b: s:ð AcCa kÙtt:a s:aðn:ð m:ðø t:aðl:a g:y:a.

7   m:òøn:ø b:alXi dÜD: s:ð B:r di.

8   m:òøn:ð b:alXi m:ðø y:hi kaðI AaY s:ðr dÜD: B:r el:y:a.

9   g:it:a n:ð S:adi kñ b:ad Ap:n:ð )ðm:p:*: haðXl: m:ðø Cað_ el:y:a.

10   m:ðrð Qy:al: m:ðø Aap:kað us:ki ekt:ab: j:ldi Cap:n:a c:aehy:ð

11   m:aú n:ð b:rt:n: m:aøj:n:ð S:Ø- kr edy:ð.

12   v:ð b:rdaSt: n:hiø krðøg:ð ek hr kaðI un:ki b:ðXi ka edl: t:að_ð.

13   b:`Ey:aðø kað kÙes:üy:aú faòrn: b:n:an:a c:aehy:ð T:a.

14   m:òø Aev:n:aS: kñ s:aEekl: l:an:ð ka Ent:z:ar kr rha T:a.

15   Ag:r t:Øm: n:hiø c:aht:ð ek m:òø t:Ømhðø p:iCÜø t:að c:Øp: rhað.

16   t:Øm: Ap:n:i m:Øs:ib:t: ki khan:i s:Øn:akr ksXm:v:al:aðø kað n:hiø ,l:aAaðg:i.

Key.

Return to notes on derived intransitives.

To index of grammatical notes.

To index of m:lhar.

Keyed in by ev:v:ðk Ag:rv:al: Aug 2001. Posted 2 Sept 2001.