y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Idg:ah:  Part Three

To
glossed version.

Go to line  25    50

        gy:arh b:j:ð g:aúv: m:ðø hl:c:l: m:c: g:y:i.  m:ðl:ðv:al:ð Aa g:y:ð.  m:aðhes:n: ki CaðXi b:hn: n:ð daò_ kr eB:St:i us:kñ haT: s:ð Cin: el:y:a Aaòr m:arð K:ØS:i kñ j:að uCl:i,   t:að em:y:aú eB:St:i n:ic:ð Aa rhð Aaòr s:Ørl:aðk es:D:arð.  Es: p:r B:aI b:hn: m:ðø m:ar-p:iX hØI.  daðn:aðø Q:Üb: raðy:ð.  [5]  un:ki Amm:aú y:h S:aðr s:Øn: kr eb:g:_i Aaòr daðn:aðø kað Up:r s:ð dað-dað c:aûXð Aaòr l:g:ay:ð.
 
      em:y:aú n:Ürð kñ v:kil: ka Aøt: un:kñ )et:Åan:ØkÝl: Es:s:ð zy:ada g:aòrv:m:y: hØAa.  v:kil: z:m:in: p:r y:a t:ak p:r t:að n:hiø b:òY s:kt:a.  us:ki m:y:aüda ka ev:c:ar t:að krn:a hi haðg:a.  div:ar m:ðø dað K:ÜúeXy:aú g:a_i g:y:iø.  [10]  un: p:r l:k_i ka Ok p:Xra rK:a g:y:a.  p:Xrð p:r ka^:z: ka kal:in: eb:Cay:a g:y:a.  v:kil: s:ahb: raj:a B:aðj:ki B:aúet: es:øhas:n: p:r ev:raj:ð.  n:Ürð n:ð unhðø p:øK:a J:l:n:a S:Ø- eky:a.  Adal:t:aðø m:ðø K:s: ki Xe¬y:aú Aaòr eb:j:l:i kñ p:øK:ð rht:ð hòø.  [15]  Vy:a y:haú m:am:Ül:i p:øK:a B:i n: hað !   kan:Ün: ki g:m:i ý edm:a^: p:r c:` j:ay:g:i ek n:hiø.  b:aús: ka p:øK:a Aay:a Aaòr n:Ürð hv:a krn:ð l:g:ð.  m:al:Üm: n:hiø,   p:øK:ð ki hv:a s:ð,   y:a p:øK:ð ki c:aðX s:ð v:kil: s:ahb: sv:g:ül:aðk s:ð m:âty:Øl:aðk m:ðø Aa rhð Aaòr un:ka m:aXi ka c:aðl:a m:aXi m:ðø em:l: g:y:a !  ePr b:_ð z:aðr-S:aðr s:ð m:at:m: hØAa Aaòr v:kil: s:ahb: ki A¡sT: G:Ürð p:r Ral: di g:y:i.  [20]
 
      Ab: rha m:hm:Üd ka es:p:ahi.  us:ð c:Xp:X g:aúv: ka p:hra dðn:ð ka c:aj:ü em:l: g:y:a;   l:ðekn: p:Øel:s: ka es:p:ahi kaðI s:aD:arN: vy:¡Vt: t:að n:hiø,   j:að Ap:n:ð p:òraðø c:l:ð.  v:h p:al:ki p:r c:l:ðg:a.  Ok Xaðkri Aay:i,   us:m:ðø kÙC l:al: røg: kñ PXð-p:Øran:ð ec:T:_ð eb:Cay:ð g:y:ð;   ej:s:m:ðø es:p:ahi s:ahb: Aaram: s:ð l:ðXð.  n:Ürð n:ð y:h Xaðkri uYay:i Aaòr Ap:n:ð ¾ar ka c:Vkr l:g:an:ð l:g:ð.  [25]  un:kñ daðn:aðø CaðXð B:aI es:p:ahi ki t:rh s:ð  ' Caðn:ðv:al:ð,   j:ag:t:ð l:hað p:Økart:ð c:l:t:ð hòø.  m:g:r rat: t:að AúD:ðri haðn:i c:aehO;   m:hm:Üd kað Yaðkr l:g: j:at:i hò.  Xaðkri us:kñ haT: s:ð CÜX kr eg:r p:_t:i hò Aaòr em:y:aú es:p:ahi Ap:n:i b:ødÜk el:y:ð z:m:in: p:r Aa j:at:ð hòø Aaòr un:ki Ok Xaúg: m:ðø ev:kar Aa j:at:a hò.
     
m:hm:Üd kað Aaj: wat: hØAa ek v:h AcCa RaVXr hò.  us:kað Oðs:a m:rhm: em:l: g:y:a hò ej:s:s:ð v:h XÜXi Xaúg: kað Aan:n:
-fan:n: j:að_ s:kt:a hò.  [30]  kñv:l: g:Ül:r ka dÜD: c:aehO.  g:Ül:r ka dÜD: Aat:a hò.  Xaúg: j:að_ di j:at:i hò;   l:ðekn: es:p:ahi kað jy:aðø hi K:_a eky:a j:at:a hò,   Xaúg: j:v:ab: dð dðt:i hò.  S:ly:e#y:a As:Pl: hØI,   t:b: us:ki dÜs:ri Xaúg: B:i t:að_ di j:at:i hò.  Ab: km: s:ð km: Ok j:g:h Aaram: s:ð b:òY t:að s:kt:a hò.  [35]  Ok Xaúg: s:ð t:að n: c:l: s:kt:a T:a;   n: b:òY s:kt:a T:a.  Ab: v:h es:p:ahi s:øny:as:i hað g:y:a hò.  Ap:n:i j:g:h p:r b:òYa-b:òYa p:hra dðt:a hò.  kB:i-kB:i dðv:t:a B:i b:n: j:at:a hò.  us:kñ es:r ka J:al:rdar s:aPa K:Ørc: edy:a g:y:a hò.  [40]  Ab: us:ka ej:t:n:a -p:aøt:r c:ahað,  kr s:kt:ð hað.  kB:i-kB:i t:að us:s:ð b:aX ka kam: B:i el:y:a j:at:a hò.
 
   Ab: em:y:aú haem:d ka hal: s:Øen:O.  Am:in:a us:ki Aav:az: s:Øn:t:ð hi daò_i Aaòr us:ð g:aðd m:ðø uYa kr py:ar krn:ð l:g:i.  s:hs:a us:kñ haT: m:ðø ec:m:Xa dðK: kr v:h c:aòøki.  [45]
 
    ' y:h ec:m:Xa khaú T:a ?'
 
    ' m:òøn:ð m:aðl: el:y:a hò. '
 
    ' kó p:òs:ð m:ðø ?'
 
    ' t:in: p:òs:ð edy:ð. '
 
      Am:in:a n:ð Cat:i p:iX l:i.  [50]  y:h kós:a b:ðs:m:J: l:_ka hò ek daðp:hr hØAa,   kÙC K:ay:a n: ep:y:a.  l:ay:a Vy:a,  ec:m:Xa !  s:arð m:ðl:ð m:ðø t:ØJ:ð Aaòr kaðI c:iz: n: em:l:i,  j:að y:h l:aðhð ka ec:m:Xa uYa l:ay:a ?
 
      haem:d n:ð Ap:raD:i-B:av: s:ð kha ---  t:Ømhari uúg:el:y:aú t:v:ð s:ð j:l: j:at:i T:iø ;  Es:el:O m:òøn:ð us:ð el:y:a.
 
      b:Øe`y:a ka #aðD: t:Ørøt: sn:ðh m:ðø b:dl: g:y:a,  Aaòr sn:ðh B:i v:h n:hiø,  j:að )g:lB: haðt:a hò Aaòr Ap:n:i s:ari ks:k S:bdaðø m:ðø eb:K:ðr dðt:a hò.  [55]  y:h m:Ük sn:ðh T:a,  Q:Üb: Yaðs:,  rs: Aaòr sv:ad s:ð B:ra hØAa.  b:cc:ð m:ðø ekt:n:a ty:ag:,  ekt:n:a s:dÎB:av: Aaòr ekt:n:a ev:v:ðk hò !  dÜs:raðø kað eK:l:aòn:ð l:ðt:ð Aaòr em:YaI K:at:ð dðK: kr Es:ka m:n: ekt:n:a l:l:c:ay:a haðg:a !  Et:n:a z:bt: Es:s:ð hØAa kós:ð ?  v:haú B:i Es:ð Ap:n:i b:Øe`y:a dadi ki y:ad b:n:i rhi.  [60]  Am:in:a ka m:n: g:dÎg:d hað g:y:a.
 
      Aaòr Ab: Ok b:_i ev:ec:*: b:at: hØI.  haem:d kñ Es: ec:m:Xð s:ð B:i ev:ec:*:.  b:cc:ð haem:d n:ð b:Ü`ð haem:d ka p:aXü K:ðl:a T:a.  b:Øe`y:a Am:in:a b:ael:ka Am:in:a b:n: g:y:i.  [65]  v:h raðn:ð l:g:i.  dam:n: Pól:a kr haem:d kað dØAaOú dðt:i j:at:i T:i Aaòr Aaús:Ü ki b:_i-b:_i b:Üûdðø eg:rat:i j:at:i T:i.  haem:d Es:ka rhsy: Vy:a s:m:J:t:a !

To glossed version.

To index of texts.

To index of  m:lhar.

Keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al:  June 2001.  Posted 12 Oct 2001. Proofed and corrected 12-13 Oct 2001. Quintilineated by  ev:v:ðk Ag:rv:al: 8-9 July 2002.