y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Idg:ah: Part One

Go to line  25    50    75    100    125    150    175    200

         rm:z:an: kñ p:Ürð t:is: raðz:aðø kñ b:ad Id Aay:i hò.  ekt:n:a m:n:aðhr,  ekt:n:a s:Øhav:n:a )B:at: hò.  v:àx:aðø p:r kÙC Aj:ib: hery:al:i hò,  K:ðt:aðø m:ðø kÙC Aj:ib: raòn:k hò,  Aas:m:an: p:r kÙC Aj:ib: l:ael:m:a hò.  Aaj: ka s:Üy:ü dðK:að,  ekt:n:a py:ara,  ekt:n:a S:it:l: hò m:an:að s:øs:ar kað Id ki b:D:aI dð rha hò.  g:aúv: m:ðø ekt:n:i hl:c:l: hò.  [5]  Idg:ah j:an:ð ki t:òy:aery:aú hað rhi hòø.  eks:i kñ kÙrt:ð m:ðø b:Xn: n:hiø hò.  p:_aðs: kñ G:r s:ð s:ØI-t:ag:a l:ðn:ð daò_a j:a rha hò.  eks:i kñ j:Üt:ð k_ð hað g:y:ð hòø;  un:m:ðø t:ðl: Ral:n:ð kñ el:O t:ðl:i kñ G:r B:ag:a j:at:a hò.  j:ldi-j:ldi b:òl:aðø kað s:an:i-p:an:i dð dðø.  [10]  Idg:ah s:ð l:aòXt:ð-l:aòXt:ð daðp:hr hað j:ay:g:a.  t:in: kaðs: ka p:òdl: rast:a,  ePr s:òk_aðø Aadem:y:aðø s:ð em:l:n:a-B:ðøXn:a,  daðp:hr kñ p:hl:ð l:aòXn:a As:mB:v: hò.  l:_kñ s:b:s:ð zy:ada )s:À hòø.  eks:i n:ð Ok raðz:a rK:a hò,  v:h B:i daðp:hr t:k,  eks:i n:ð v:h B:i n:hiø;  l:ðekn: Idg:ah j:an:ð ki Q:ØS:i un:kñ ehss:ð ki c:iz: hò.  raðz:ð b:_ð-b:Ü`aðø kñ el:O haðøg:ð.  [15]  En:kñ el:O t:að Id hò.  raðz: Id ka n:am: rXt:ð T:ð;  Aaj: v:h Aa g:y:i.  Ab: j:ldi p:_i hò ek l:aðg: Idg:ah Vy:aðø n:hiø c:l:t:ð.  Enhðø g:àhsT:i ki ec:øt:aAaðø s:ð Vy:a )y:aðj:n: !  s:ðv:òy:aðø kñ el:O dÜD: Aaòr S:Vkr G:r m:ðø hò y:a n:hiø,  En:ki b:l:a s:ð,  y:ð t:að s:ðv:òy:aú K:ay:úg:ð.  [20]  v:h Vy:a j:an:ðø ek Abb:aj:an: Vy:aðø b:dhv:as: c:aòD:ri qaEm:-Al:i kñ G:r daò_ð j:a rhð hòø.  unhðø Vy:a Q:b:r ek c:aòD:ri Aaj: AaúK:ðø b:dl: l:ðø,  t:að y:h s:ari Id m:Øhrüm: hað j:ay:.  un:ki Ap:n:i j:ðb:aðø m:ðø t:að kÙb:ðr ka D:n: B:ra hØAa hò.  b:ar-b:ar j:ðb: s:ð Ap:n:a Q:z:an:a en:kal: kr eg:n:t:ð hòø Aaòr Q:ØS: hað kr ePr rK: l:ðt:ð hòø.  m:hm:Üd eg:n:t:a hò,  Ok-dað,  ds:-b:arh !  [25]  us:kñ p:as: b:arh p:òs:ð hòø.  m:aðhes:n: kñ p:as: Ok,  dað,  t:in:,  AaY,  n:aò,  p:ødÓh p:òs:ð hòø.  Enhiø An:eg:n:t:i p:òs:aðø m:ðø An:eg:n:t:i c:iz:ðø l:ay:ðøg:ð  ---  eK:l:aòn:ð,  em:YaEy:aú,  eb:g:Øl:,  g:ðød Aaòr j:an:ð Vy:a-Vy:a.  Aaòr s:b:s:ð zy:ada )s:À hò haem:d.  v:h c:ar-p:aúc: s:al: ka ^:rib:-s:Ürt:,  dØb:l:a-p:t:l:a l:_ka,  ej:s:ka b:ap: g:t: v:\:ü hòz:ð ki B:ðøX hað g:y:a Aaòr m:aú n: j:an:ð Vy:aðø p:il:i haðt:i-haðt:i Ok edn: m:r g:y:i.  [30]  eks:i kað p:t:a n: c:l:a,  Vy:a b:im:ari hò.  kht:i t:að kaòn: s:Øn:n:ðv:al:a T:a.  edl: p:r j:að kÙC b:it:t:i T:i,  v:h edl: m:ðø hi s:ht:i T:i Aaòr j:b: n: s:ha g:y:a t:að s:øs:ar s:ð ev:da hað g:y:i.  Ab: haem:d Ap:n:i b:Ü`i dadi Am:in:a ki g:aðd m:ðø s:aðt:a hò Aaòr ut:n:a hi )s:À hò.  us:kñ Abb:aj:an: ,p:y:ð km:an:ð g:y:ð hòø.  [35]  b:hØt:-s:i T:òel:y:aú l:ð kr Aay:ðøg:ð.  Amm:ij:an: All:ah em:y:aú kñ G:r s:ð us:kñ el:O b:_i AcCi-AcCi c:iz:ðø l:an:ð g:y:i hòøEs:el:O em:d )s:nn: hò.  AaS:a t:að b:_i c:iz: hò,  Aaòr ePr b:cc:aðø ki AaS:a !  un:ki klp:n:a t:að raI ka p:v:üt: b:n:a l:ðt:i hò.  haem:d kñ p:aúv: m:ðø j:Üt:ð n:hiø hòø,  es:r p:r Ok p:Øran:i-D:Øran:i Xaðp:i hò,  ej:s:ka g:aðXa kal:a p:_ g:y:a hò,  ePr B:i v:h )s:nn: hò.  [40]  j:b: us:kñ Abb:aj:an: T:òel:y:aú Aaòr Amm:ij:an: en:y:am:t:ðø l:ð kr Aay:ðøg:i,  t:að v:h edl: kñ Arm:an: en:kal: l:ðg:a.  t:b: dðK:ðg:a m:hm:Üd,  m:aðhes:n:,  n:Ürð Aaòr s:mm:i khaú s:ð ut:n:ð p:òs:ð en:kal:ðøg:ð.  AB:aeg:n: Am:in:a Ap:n:i kaðYri m:ðø b:òYi rað rhi hò.  Aaj: Id ka edn: Aaòr us:kñ G:r m:ðø dan:a n:hi&h248; !  Aaj: Aaeb:d haðt:a t:að Vy:a Es:i t:rh Id Aat:i Aaòr c:l:i j:at:i !  [45]  Es: AøD:kar Aaòr en:raS:a m:ðø v:h RÜb:i j:a rhi hòø.  eks:n:ð b:Øl:ay:a T:a Es: en:g:að_i Id kað ?  Es: G:r m:ðø us:ka kam: n:hiø;  l:ðekn: haem:d !  us:ð eks:i kñ m:rn:ð-j:in:ð s:ð Vy:a m:t:l:b:?   us:kñ Aødr )kaS: hò,  b:ahr AaS:a.  [50]  ev:p:e¶: Ap:n:a s:ara dl:b:l: l:ð kr Aay:ð,  haem:d ki Aan:ød-B:ri ec:t:v:n: us:ka ev:Dv:øs: kr dðg:i.
 
     haem:d B:it:r j:a kr dadi s:ð kht:a hò --- t:Øm: Rrn:a n:hiø Amm:aú,  m:òø s:b:s:ð p:hl:ð AaUûg:a.  eb:l:kÙl: n: Rrn:a.
 
     Am:in:a ka edl: kc:aðX rha hò.  g:aúv: kñ b:cc:ð Ap:n:ð
-Ap:n:ð b:ap: kñ s:aT: j:a rhð hòø.  [55]  haem:d ka b:ap: Am:in:a kñ es:v:a Aaòr kaòn: hò !  us:ð kós:ð Akñl:ð m:ðl:ð j:an:ð dð ?  us: B:i_-B:a_ m:ðø b:cc:a khiø K:að j:ay: t:að Vy:a hað ?  n:hiø,   Am:in:a us:ð y:aðø n: j:an:ð dðg:i.  n:nhiø s:i j:an: !  [60]  t:in: kaðs: c:l:ðg:a kós:ð !  p:òr m:ðø Cal:ð p:_ j:ay:úg:ð.  j:Üt:ð B:i t:að n:hiø hòø.  v:h T:að_i-T:að_i >Ür p:r us:ð g:aðd l:ð l:ðg:i;  l:ðekn: y:haú s:ðv:òy:aú kaòn: p:kay:ðg:a ?  p:òs:ð haðt:ð t:að l:aòXt:ð-l:aòXt:ð s:b: s:am:g:Òi j:m:a krkñ c:Xp:X b:n:a l:ðt:i.  [65]  y:haú t:að G:øXaðø c:iz:ðø j:m:a krt:ð l:g:ðøg:ð.  m:aúg:ð hi ka t:að B:raðs:a Yhra.  us: edn: fhim:n: kñ kp:_ð es:l:ð T:ð.  AaY Aan:ð p:òs:ð em:l:ð T:ð.  us: AYnn:i kað Im:an: ki t:rh b:c:at:i c:l:i Aat:i T:i Es:i Id kñ el:O l:ðekn: kl: gv:al:n: es:r p:r s:v:ar hað g:y:i t:að Vy:a krt:i !  [70]  haem:d kñ el:O kÙC n:hiø hò,  t:að dað p:òs:ð ka dÜD: t:að c:aehO hi.  Ab: t:að kÙl: dað Aan:ð p:òs:ð b:c: rhð hòø.  t:in: p:òs:ð haem:d ki j:ðb: m:ðø,  p:aúc: Am:in:a kñ b:XØv:ð m:ðø.  y:hi t:að eb:s:at: hò Aaòr Id ka ty:aðhar,  All:ah hi b:ð_a p:ar l:g:ay:ð.  D:aðb:n: Aaòr n:aEn: Aaòr m:ðht:ran:i Aaòr c:Üe_haern: s:B:i t:að Aay:ðøg:i.  [75]  s:B:i kað s:ðv:òy:aú c:aehO Aaòr T:að_a eks:i ki AaúK:aðø n:hiø l:g:t:a.  eks:-eks: s:ð m:Øúh c:Øray:ðg:i.  Aaòr m:Øúh Vy:aðø c:Øray:ð ?  s:al:-B:r ka ty:aðhar hò.  ez:ødg:i Q:òery:t: s:ð rhð,  un:ki t:qdir B:i t:að us:i kñ s:aT: hò.  [80]  b:cc:ð kað Q:Øda s:l:am:t: rK:ð,  y:ð edn: B:i kX j:ay:úg:ð.
 
     g:aúv: s:ð m:ðl:a c:l:a.  Aaòr b:cc:aðø kñ s:aT: haem:d B:i j:a rha T:a.  kB:i s:b: kñ s:b: daò_ kr Aag:ð en:kl: j:at:ð.  ePr eks:i p:ð_ kñ n:ic:ð K:_ð hað kr s:aT:v:al:aðø ka Eøt:z:ar krt:ð.  [85]  y:ð l:aðg: Vy:aðø Et:n:a D:irð-D:irð c:l: rhð hòø !  haem:d kñ p:òraðø m:ðø t:að j:òs:ð p:r l:g: g:y:ð hòø.  v:h kB:i T:k s:kt:a hò !  S:hr ka dam:n: Aa g:y:a.  s:_k kñ daðn:aðø Aaðr Am:iraðø kñ b:^:ic:ð hòø.  [90]  p:Vki c:ar-div:ari b:n:i hØI hò.  p:ð_aðø m:ðø Aam: Aaòr l:iec:y:aú l:g:i hØI hòø.  kB:i-kB:i kaðI l:_ka kúk_i uYa kr Aam: p:r en:S:an:a l:g:at:a hò.  m:al:i Aødr s:ð g:al:i dðt:a hØAa en:kl:t:a hò.  l:_kñ v:haú s:ð Ok Pl:aþg: p:r hòø.  [95]  Q:Üb: hús: rhð hòø.  m:al:i kað kós:ð ull:Ü b:n:ay:a hò.
 
     b:_i-b:_i Em:art:ðø Aan:ð l:g:iø.  y:h Adal:t: hò,  y:h kal:ðj: hò,  y:h Vl:b:-G:r hò !  Et:n:ð b:_ð kal:ðj: m:ðø ekt:n:ð l:_kñ p:`t:ð haðøg:ð ?  [100]  s:b: l:_kñ n:hiø hòø j:i !  b:_ð-b:_ð Aadm:i hòø,  s:c: !  us:ki b:_i-b:_i m:ÜúCðø hòø.  Et:n:ð b:_ð hað g:y:ð,  AB:i t:k p:`t:ð j:at:ð hòø.  n: j:an:ð kb: t:k p:`ðøg:ð Aaòr Vy:a krðøg:ð Et:n:a p:` kr !  [105]  haem:d kñ m:drs:ð m:ðø dað-t:in: b:_ð-b:_ð l:_kñ hòø,  eb:l:kÙl: t:in: kaò_i kñ.  raðz: m:ar K:at:ð hòø,  kam: s:ð j:i c:Øran:ðv:al:ð.  Es: j:g:h B:i us:i t:rh kñ l:aðg: haðøg:ð Aaòr Vy:a.  Vl:b:-G:r m:ðø j:adÜ haðt:a hò.  s:Øn:a hò,  y:haú m:Ørdð ki K:aðp:e_y:aú daò_t:i hòø.  [110]  Aaòr b:_ð-b:_ð t:m:aS:ð haðt:ð hòø,  p:r eks:i kað Aødr n:hiø j:an:ð dðt:ð.  Aaòr y:haú S:am: kað s:ahb: l:aðg: K:ðl:t:ð hòø.  b:_ð-b:_ð Aadm:i K:ðl:t:ð hòø,  m:ÜúCaðø-da`iv:al:ð.  Aaòr m:ðm:ðø B:i K:ðl:t:i hòø,  s:c: !  hm:ari Amm:aú kað v:h dð dað,  Vy:a n:am: hò,  b:òX,  t:að us:ð p:k_ hi n: s:kñö.  [115]  G:Øm:at:ð hi l:Ø`k n: j:ay:ú.
 
     m:hm:Üd n:ð kha --- hm:ari Amm:ij:an: ka t:að haT: kaúp:n:ð l:g:ð,  All:a qs:m:.
 
     m:aðhes:n: b:aðl:a --- c:l:að,  m:n:aðø AaXa p:is: Ral:t:i hòø.  z:ra-s:a b:òX p:k_ l:ðøg:i,  t:að haT: kaúp:n:ð l:g:ðøg:ð.  s:òk_aðø G:_ð p:an:i raðj: en:kal:t:i hòø.  [120]  p:aúc: G:_ð t:að t:ðri B:òøs: p:i j:at:i hò.  eks:i m:ðm: kað Ok G:_a p:an:i B:rn:a p:_ð t:að AaúK:aðø t:l:ð AúD:ðra Aa j:ay:.
 
     m:hm:Üd --- l:ðekn: daò_t:iø t:að n:hiø,  uCl:-kÝd t:að n:hiø s:kt:i.
 
     m:aðhes:n: --- haú,  uCl:-kÝd n:hiø s:kt:i;  l:ðekn: us: edn: m:ðri g:ay: K:Øl: g:y:i T:i Aaòr c:aòD:ri kñ K:ðt: m:ðø j:a p:_i T:i,  Amm:aú Et:n:i t:ðz: daò_iø ek m:òø unhðø n: p:a s:ka,  s:c: !
 
     Aag:ð c:l:ð.  [125]  hl:v:aEy:aðø ki dÜkan:ðø S:Ø- hØo.  Aaj: Q:Üb: s:j:i hØI T:iø.  Et:n:i em:YaEy:aú kaòn: K:at:a hò ?  dðK:að n:,  Ok-Ok dÜkan: p:r m:n:aðø haðøg:i.  s:Øn:a hò,  rat: kað ej:nn:at: Aa kr Q:rid l:ð j:at:ð hòø.  [130]  Abb:a kht:ð T:ð ek AaD:i rat: kað Ok Aadm:i hr dÜkan: p:r j:at:a hò Aaòr ej:t:n:a m:al: b:c:a haðt:a hò,  v:h t:Øl:v:a l:ðt:a hò Aaòr s:c:m:Øc: kñ ,p:y:ð dðt:a hò,  eb:l:kÙl: Oðs:ð hi ,p:y:ð.
 
     haem:d kað y:qin: n: Aay:a --- Oðs:ð ,p:y:ð ej:nn:at: kað khaú s:ð em:l: j:ay:ûg:ð ?
 
     m:aðhes:n: n:ð kha --- ej:nn:at: kað ,p:y:ð ki Vy:a km:i ?   ej:s: Q:j:an:ð m:ðø c:ahðø c:l:ð j:ay:ú.  l:aðhð kñ drv:az:ð t:k unhðø n:hiø raðk s:kt:ð j:n:ab:,  Aap: hòø eks: Pðr m:ðø !  [135]  hirðj:v:ahrat: t:k un:kñ p:as: rht:ð hòø.  ej:s:s:ð Q:ØS: hað g:y:ð us:ð Xaðkraðø j:v:ahrat: dð edy:ð.  AB:i y:hiø b:òYð hòø,  p:aúc: em:n:X m:ðø kl:k¶:a p:hØúc: j:ay:ú.
 
    haem:d n:ð ePr p:ÜCa --- ej:nn:at: b:hØt: b:_ð-b:_ð haðt:ð hòø ?
     m:aðhes:n: --- Ok-Ok Aas:m:an: kñ b:rab:r haðt:a hò j:i.  [140]  z:m:in: p:r K:_a hað j:ay: t:að us:ka es:r Aas:m:an: s:ð j:a l:g:ð,  m:g:r c:ahð t:að Ok l:aðXð m:ð G:Øs: j:ay:.
     haem:d --- l:aðg: unhðø kós:ð K:ØS: krt:ð haðøg:ð.  kaðI m:ØJ:ð v:h m:øt:r b:t:a dð t:að Ok ej:nn: kað K:ØS: kr l:Üú.
     m:aðhes:n: ---- Ab: y:h t:að m:òø n:hiø j:an:t:a,  l:ðekn: c:aòD:ri s:ahb: kñ kab:Ü m:ðø b:hØt: s:ð ej:nn:at: hòø.  kaðI c:ij: c:aðri hað j:ay:c:aòD:ri s:ahb: us:ka p:t:a l:g:a dðøg:ð Aaòr c:aðr ka n:am: B:i b:t:a dðøg:ð.  [145]   j:Øm:rat:i ka b:Cv:a us: edn: K:að g:y:a T:a.   t:in: edn: hòran: hØO,  khiø n: em:l:a t:b: J:k: m:ar kr c:aòD:ri kñ p:as: g:y:ð.   c:aòD:ri n:ð t:Ørøt: b:t:a edy:a ek m:v:ðS:iK:an:ð m:ðø hò,  Aaòr v:hiø em:l:a.  ej:nn:at: Aa kr unhðø s:arð j:han: ki Q:b:rðø dð j:at:ð hòø.
     Ab: us:ki s:m:J: m:ðø Aa g:y:a ek c:aòD:ri kñ p:as: Vy:aðø Et:n:a D:n: hò,  Aaòr Vy:aðø un:ka Et:n:a s:mm:an: hò.  [150]
     Aag:ð c:l:ð.  y:h p:Øel:s: l:aEn: hò.  y:hiø s:b: kaen:s:eXb:l: qv:ay:d krt:ð hòø.  ròXn: !  fay: Pað !  [155]  rat: kað b:ðc:arð G:Üm:-G:Üm: kr p:hra dðt:ð hò,  n:hiø c:aðery:aú hað j:ay:ú.  m:aðhes:n: n:ð p:Òet:v:ad eky:a ----- y:h kaen:s:eXeb:l: p:hra dðt:ð hòø !  t:B:i t:Øm: b:hØt: j:an:t:ð hað.  Aj:i hz:rt:,  y:hi c:aðri krat:ð hòø.  S:hr kñ ej:t:n:ð c:aðr-RakÝ hòø,  s:b: En:s:ð em:l:ð rht:ð hòø.  [160]  rat: kað y:ð l:aðg: c:aðraðø s:ð t:að kht:ð hòø,  c:aðri krað Aaòr Aap: dÜs:rð m:Øhll:ð m:ðø j:a kr j:ag:t:ð rhað !  j:ag:t:ð rhað ! p:Økart:ð hòø  j:B:i En: l:aðg:aðø kñ p:as: Et:n:ð ,p:y:ð Aat:ð hòø.  m:ðrð m:am:Üú Ok T:an:ð m:ðø kaen:s:eXeb:l: hòø.  [165]  b:is: ,p:y:ð m:hin:a p:at:ð hòø;  l:ðekn: p:c:as: ,p:y:ð G:r B:ðj:t:ð hòø.  All:a ks:m: !  m:òøn:ð Ok b:ar p:ÜCa T:a ek m:am:ÜúAap: Et:n:ð ,p:y:ð khaú s:ð p:at:ð hòø ?  hús: kr khn:ð l:g:ð --- b:ðXa All:ah dðt:a hò.  ePr Aap: hi b:aðl:ð ---- hm: l:aðg: c:ahðø t:að Ok edn: m:ðø l:aK:aðø m:ar l:ay:ðø.  [170]  hm: t:að Et:n:a hi l:ðt:ð hòøej:s:m:ðø Ap:n:i b:dn:am:i n: hað Aaòr n:aòkri n: c:l:i j:ay:.
     haem:d n:ð p:ÜCa --- y:h l:aðg: c:aðri krv:at:ð hòøt:að kaðI Enhðø p:k_t:a n:hiø ?
     m:aðhes:n: us:ki n:adan:i p:r dy:a edK:a kr b:aðl:a -- Arð p:ag:l:Enhðø kaòn: p:k_ðg:a ?  p:k_n:ðv:al:ð t:að y:h l:aðg: K:Ød hòøl:ðekn: All:ah Enhðø s:j:a B:i K:Üb: dðt:a hò.  hram: ka m:al: kram: m:ðø j:at:a hò.  [175]  T:að_ð hi edn: hØO m:am:Üú kñ G:r m:ðø Aag: l:g: g:y:i.  s:ari l:ðI-p:Üúj:i j:l: g:y:i.  Ok b:rt:n: t:k n: b:c:a.  kI edn: p:ð_ kñ n:ic:ð s:aðy:ðAll:a ks:m:p:ð_ kñ n:ic:ð !  ePr n: j:an:ð khaú s:ð Ok s:aò kj:ü l:ay:ð t:að b:rt:n:-B:a_ð Aay:ð.  [180]
     haem:d ---- Ok s:aò t:að p:c:as: s:ð jy:ada haðt:ð hòø ?
       ' khaú p:c:as: khaú Ok s:aò.  p:c:as: Ok T:òl:i-B:r haðt:a hò.  s:aò t:að dað T:òel:y:aðø m:ðø B:i n: Aav:ðø. '
 Ab: b:st:að G:n:i haðn:ð l:g:i.  [185]  Idg:ah j:an:ðv:al:aðø ki Xaðel:y:aú n:z:r Aan:ð l:g:iø.  Ok s:ð Ok B:_kil:ð v:s*: p:hn:ð hØO.  kaðI EVkð-t:aúg:ð p:r s:v:ar,  kaðI m:aðXr p:r,  s:B:i E*: m:ðø b:s:ð,  s:B:i kñ edl:aðø m:ðø um:øg:.  g:Òam:iN:aðø ka y:h CaðXa-s:a dl: Ap:n:i ev:p:nn:t:a s:ð b:ðK:b:r,  s:øt:að\: Aaòr D:òy:ü m:ðø m:g:n: c:l:a j:a rha T:a.  b:cc:aðø kñ el:O n:g:r ki s:B:i c:ij:ðø An:aðK:i T:iø.  [190]  ej:s: c:iz: ki Aaðr t:akt:ð,  t:akt:ð hi rh j:at:ð Aaòr p:iCð s:ð b:rab:r han:ü ki Aav:az: haðn:ð p:r B:i n: c:ðt:t:ð.  haem:d t:að m:aðXr kñ n:ic:ð j:at:ð-j:at:ð b:c:a.
        s:hs:a Idg:ah n:z:r Aay:a.  Up:r Em:l:i kñ G:n:ð v:àx:aðø ki Cay:a hò.  n:ic:ð p:Vka fS:ü hò,  ej:s: p:r j:aej:m: eb:Ca hØAa hò.  [195]  Aaòr raðz:ðdaraðø ki p:ø¡Vt:y:aú Ok kñ p:iCð Ok n: j:an:ð khaú t:k c:l:i g:y:i hòøp:Vki j:g:t: kñ n:ic:ð t:kj:haú j:aej:m: B:i n:hiø hò.  n:y:ð Aan:ðv:al:ð Aa kr p:iCð ki kt:ar m:ðø K:_ð hað j:at:ð hòø.  Aag:ð j:g:h n:hiø hò.  y:haú kaðI D:n: Aaòr p:d n:hiø dðK:t:a.  Esl:am: ki en:g:ah m:ðø s:b: b:rab:r hòø.  [200]  En: g:Òam:iN:aðø n:ð B:i v:z:Ü eky:a Aaòr ep:Cl:i p:ø¡Vt: m:ðø K:_ð hað g:y:ð.  ekt:n:a s:Øødr s:øc:al:n: hò,  ekt:n:i s:Øødr vy:v:sT:a !  l:aK:aðø es:r Ok s:aT: es:j:dð m:ðø J:Øk j:at:ð hòø,  ePr s:b: kñ s:b: Ok s:aT: K:_ð hað j:at:ð hòø,  Ok s:aT: J:Økt:ð hòø,  Aaòr Ok s:aT: G:ØXn:aðø kñ b:l: b:òY j:at:ð hòø.  kI b:ar y:hi e#y:a haðt:i hò,  j:òs:ð eb:j:l:i ki l:aK:aðø b:¡¶:y:aú Ok s:aT: )dipt: haðø Aaòr Ok s:aT: b:ØJ: j:ay:ú,  Aaòr y:hi #m: c:l:t:a rhð.  ekt:n:a Ap:Üv:ü dàSy: T:a,  ej:s:ki s:am:Üehk e#y:aOú,  ev:st:ar Aaòr An:øt:t:a Ædy: ki Â:¹a,  g:v:ü Aaòr Aatm:an:ød s:ð B:r dðt:i T:i,  m:an:að B:Òat:àtv: ka Ok s:Ü*: En: s:m:st: Aatm:aAaðø kað Ok l:_i m:ðø ep:raðy:ð hØO hò.  [205]

To Part Two.

To index of texts.

To index of  m:lhar.

Part 1 keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al: mid June 2001. First half of Part 1 posted 23 June 2001. Second half of Part 1 posted 16-17 and 23 July 2001. Corrected (in part) 21 Sep 2001. Quintilineated by  ev:v:ðk Ag:rv:al: in July 2002.