y:Ün:iv:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue dy:  b:at: ka m:aðl:
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

                  ( n:ðha Ap:n:i b:_i n:nd m:ael:n:i kñ G:r p:hØúc:t:i hò.  CaðXi n:nd )m:aðd B:i v:haú hò. )
m:ael:n:i H  n:ðha B:aB:i,  t:Ømhðø p:hØúc:n:ð m:ðø Et:n:i dðr kós:ð hØI ?
   )m:aðd H  S:Ø# krað,  p:hØúc: g:I n:ðha B:aB:ij:i.  Aaj:kl: t:að y:ð kaðXü m:ðø Et:n:i eb:z:i rht:i hòø ek
           Enhðø fÙrs:t: hi n:hiø eks:i s:ð em:l:n:ð ki.
   n:ðha H  B:I haIkaðXü s:ð kaðI skÝXr n:hiø em:l: rha T:a.  s:b: s:dr b:az:ar ka n:am: s:Øn: kñ
           B:ag: j:at:ð.
m:ael:n:i H  ePr kós:ð Aao t:Øm:
?
     n:ðha H  b:s: Ok skÝXr m:ðø eb:n:a kÙC p:ÜCð p:hl:ð b:òY g:I.  ePr kha us:s:ð s:dr b:az:ar c:l:n:ð
           kñ el:O.  y:ð t:að Q:òr raðz:m:raü ki b:at: hò.  Ab: Aag:ð s:Øn:að.  Aaj: Ok g:hri s:c:aI
           s:m:J:n:ð kað em:l:i.
m:ael:n:i H  b:t:aAað.
   n:ðha H  skÝXr v:al:a n:y:a T:a.  l:g:t:a hò kB:i p:hl:ð s:dr b:az:ar Aay:a n:hiø T:a.  Aaòr n:
           Aaj: kñ b:ad kB:i Aay:ð S:ay:d.
m:ael:n:i H  Vy:aðø
?
     n:ðha H  j:b: efelm:st:an: p:hØúc:ð Aaòr s:dr ki t:rf m:Ø_ð t:b: v:h CaðXi s:_k p:r Et:n:i B:i_
           p:òdl: c:l:n:ð v:al:aðø ki Aaòr erVS:a
,  t:aøg:ð,  Yðl:ð,  s:aEekl:,  skÝXr v:al:aðø ki,  p:Xery:aðø kñ
           ekn:arð K:aðm:c:ðv:al:aðø Aaòr rð`iv:al:aðø kñ j:al: m:ðø y:a c:#vy:Üh m:ðø j:òs:ð Pûs:
-s:a g:y:a hað.
           v:h eb:l:kÙl: G:b:ra g:y:a T:a.
m:ael:n:i H  t:að y:ð t:að kaðI n:I b:at: n:hiø hØI.
   n:ðha H  us:kñ el:O T:i.  v:að hòran:i m:ðø m:ØJ:p:r t:rs: K:at:a hØAa b:aðl:a
,  "  b:hn:j:i,  Aap: y:haú
           kós:ð rht:i hòø
?  y:ð B:i kaðI j:g:h hò rhn:ð ki?   y:haú t:að dm: G:ØXt:a hò.   ( T:að_a c:ØXki
           l:ðt:ð hØO
 )  s:aðc: l:að,  As:l: m:ðø y:ð t:Øm: l:aðg:aðø kñ b:arð m:ðø kh rha T:a. m:òø t:að y:haú kB:i
           rh hi n:hiø s:kt:a.
"
m:ael:n:i H  b:ahr v:al:ð Oðs:a hi s:aðc:t:ð hòø s:dr v:al:aðø kñ b:arð m:ðø.
   n:ðha H  m:òøn:ð kha
, " B:I,  y:haú b:hØt: krað_p:et: rht:ð hòø.  s:dr b:az:ar u¶:r B:art: kñ T:aðk,  y:an:i
           haðl:s:ðl: vy:ap:ar ka b:_a B:ari kñndÓ hò.  raðz: krað_aðø ka vy:ap:ar haðt:a hò y:haú.
"  us:ð
           y:qin: hi n:hiø hað rha T:a.  es:r ehl:akr khn:ð l:g:a ek
krað_p:et: Vy:a Oðs:ð El:aqñ
           m:ðø rht:ð hòø
?  v:að t:að b:_i-b:_i kaðeYy:aðø m:ðø rht:ð hòø ! "  b:_i Ak_ m:ðø b:aðl: rha T:a.
m:ael:n:i H  As:l:i b:at: b:t:aAað n:
!
     n:ðha H  t:Øm: l:aðg:aðø m:ðø s:b:Ò n:hiø s:Øn:n:ð ka.  m:òø us:ð y:haú kñ l:aðg:aðø Aaòr j:iv:n: Aaòr Eet:has: kñ b:arð
           m:ðø kÙC b:t:an:ð l:g:i ek Et:n:ð m:ðø t:Ømhara G:r Aa g:y:a.  40 ,p:O b:n:ð.  m:òøn:ð us:ð p:c:as:
           ka n:aðX edy:a.  us:kñ p:as: b:is: ka n:aðX T:a.  m:ðrð p:as: B:i 10 ka n:aðX n:hiø T:a.
  )m:aðd H  t:að Vy:a hØAa.  eks:i s:ð B:i t:Ø_v:a l:ðt:a.
   n:ðha H  y:hiø s:ð t:að As:el:y:t: s:am:n:ð AaI.  m:ðrð khn:ð p:r us:n:ð daðn:aðø t:rf kñ rð`i v:al:aðø Aaòr
           Cab:_i v:al:aðø s:ð p:ÜCa.  Aaòr en:raS:a s:ð es:r ehl:at:a hØAa l:aòX Aay:a m:ðrð p:as: ek
           n:hiø em:l:a.  m:ðri kÙC s:m:J: n:hiø Aay:a.  Oðs:a kós:ð ek eks:i s:ð b:is: ka n:aðX n:hiø XÜXa
?
m:ael:n:i H  y:ð t:að,  s:c:,  hòran:i ki b:at: hò.  t:að t:Øm: Up:r s:ð m:úg:v:a l:ðt:iø.
   n:ðha H  t:Ømhara G:r c:aòT:i m:øez:l: p:r.  eb:lkÙl: j:òs:ð kÙt:Øb: m:in:ar p:r c:` rhð hað.  haú t:að
           m:òøn:ð us:s:ð kha ek t:Øm: s:am:n:ð v:al:i dØkan: s:ð m:aúg: l:að.  v:h v:haú s:ð B:i Q:al:i haT:
           l:aòX kr m:ØJ:ð s:Øn:at:a hò ek
Aap: t:að kh rhi T:iø ek y:haú krað_p:et: rht:ð hòø.  y:ð b:is:
           ,p:O ka CØXÎXa t:að dð n:hiø s:kt:ð
! "
m:ael:n:i H  m:ØJ:ð B:i p:hðl:i s:i l:g: rhi hò.
   n:ðha H  m:òø B:i b:hØt: p:rðS:an: T:i.  v:h m:ðri b:at: kað J:ÜYi s:aeb:t: kr rha T:a.  m:òø y:ð j:an:n:ð kñ
           el:O ek dal: m:ðø kal:a Vy:a hò
,  Q:Ød ut:r p:_i.  p:hl:ð us:i s:am:n:ð v:al:i dØkan: p:r g:I.
           kha ek
B:aI s:ahb:,  Vy:a y:ð 20 ,p:O kñ dað n:aðX dðøg:ð ?  b:_i m:ðhrb:an:i haðg:i. "  us:n:ð
           K:Xak s:ð Ap:n:ð m:Øn:im: s:ð kha ek
b:hn: j:i kað b:is: ka n:aðX t:að_ dað. "  Ab: m:òø Aaòr
           B:i hòran:.  m:òø us:s:ð p:ÜCÜú ek Aap:n:ð skÝXr v:al:ð kað Vy:aðø m:n:a eky:a
?  us:n:ð Q:Ød hi
           kha ek
b:hn:j:i,  skÝXr v:al:ð kað b:at: krn:i n:hiø Aat:i.  b:_i Ak_ m:ðø b:aðl: rha T:a.
           us: m:ðø t:m:iz: n:hiø hò b:at: krn:ð ki.

  )m:aðd H  t:að y:ð T:i raz: ki b:at:.
    n:ðha H  haú
,  p:hðl:i ka j:v:ab:.  Ab: m:òø skÝXr v:al:ð kñ p:as: AaI.  kha ek l:að em:l: g:O.  Ab:
           v:h hòran:
,  p:ÜCn:ð l:g:a ek m:ØJ:ð kós:ð em:l: g:y:ð ?  t:b: m:òøn:ð kha ek y:haú kñ rhn:ðv:al:aðø kñ el:O
           p:òs:ð s:ð zy:ada b:at: ka m:aðl: haðt:a hò.  kb:ir das: n:ð Oðs:ð n:hiø kha T:a
?

kag:a kakað dðt: hò,  kaðy:l: kas:að l:ðt:.     
m:iYi v:aN:i b:aðl: kñ
,  j:g: b:s: m:ðø kr l:ðt:.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 13-14 June 2001. Posted 18-19 June 2001.