y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue dx:  c:aðri (6)
by  kÙs:Øm: j:òn:
(used with author's permission)

To
glossed version.

                ( Eøsp:òVXr ISv:r es:ùh Aaòr hv:al:dar ez:ll:ð es:ùh kñ j:an:ð kñ b:ad  )
 s:m:ir H  y:ð CaðXÜ n:ð Ap:n:a b:y:an: b:dl: kós:ð edy:a ?
  s:im:a H  us:ð z:-r Rra-D:m:ka kr b:dl:v:ay:a haðg:a.
 m:aðhn: H  b:aUj:i
,  Aap:n:ð dðK:a n:hiø ek kós:ð Es:kñ p:ðX m:ðø m:ar rha T:a v:að j:ll:ad ez:ll:ð es:øh ?
 s:m:ir H  haú, CaðXÜ b:ðc:arð s:ð t:að b:aðl:a B:i n:hiø j:a rha T:a.
 m:aðhn: H  Es:i t:rh y:ð c:aðery:aú krv:at:ð haðøg:ð Aaòr c:aðraðø kað b:c:at:ð haðøg:ð.  Et:n:a s:b: t:að CaðXÜ n:ð
          b:t:ay:a T:a Aap:kað Aaòr m:ØJ:ð.
 s:im:a H  CaðXÜ n:ð hi t:að c:aðraðø kað p:k_v:ay:a hò.  t:B:i t:að v:að j:ðl: m:ðø b:ød hòø.
 s:m:ir H  t:að Es:iel:O v:að y:haú s:ð us:ð l:ð g:y:ð haðøg:ð ek CaðXÜ ki g:v:ahi hi b:dl: dað c:aðraðø kað
          CØ_v:an:ð kñ el:O.  l:ðekn: t:Øm: rað Vy:aðø rhi hað
?
  s:im:a H  ekt:n:a D:aðK:a hað rha hò l:aðg:aðø kñ s:aT:.  hm: l:aðg: ekt:n:ð D:aðK:ð m:ðø j:i rhð hòø.  s:ara
          ev:Sv:as: hi l:ØX g:y:a
,  c:iz:aðø s:ð zy:ada qim:t:i.
 m:aðhn: H  b:ib:ij:i
, CaðXÜ rað rha hò.  K:an:a B:i n:hiø K:a rha.
 s:m:ir H  t:Ømhara raðn:a s:m:J: Aa rha hò l:ðekn: Es:ka n:hiø.
 s:im:a H  CaðXÜ
, Vy:a b:at: hò, b:ðXa ?
                 ( CaðXÜ c:Øp: )
  s:im:a H  b:ðXa,  b:t:aAað n:.  t:Øm: t:að Ab: y:h kh kr CÜX hi g:O ek t:Øm:n:ð kÙC dðK:a hi n:hiø.  Ab:
          t:að t:Ømhari kaðI ^:l:t:i n:hiø.
         
( CaðXÜ Aaòr z:aðr z:aðr s:ð raðn:ð l:g:t:a hò. )
  s:im:a H  us:ð g:l:ð s:ð l:g:at:i hò. )  CaðXÜ,  b:t:a n:.  b:at: Vy:a hò ?
 s:m:ir H  b:t:aAað,  b:ðXa.  Ag:r t:Øm: n:hiø b:t:aAaðg:ð t:að hm:ðø kós:ð p:t:a c:l:ðg:a ?
  CaðXÜ H  ( raðt:ð-raðt:ð )   b:ib:ij:i,  Vy:a Aap:n:ð hm:ðø m:rn:ð kñ el:O B:ðj:a T:a ?
 s:im:a H  y:ð Vy:a kh rha hò ?  Oðs:a kós:ð s:aðc: s:kt:a hò ?  b:ab:Üj:i n:ð,  m:òøn:ð t:ØJ:ð kB:i haT: n:hiø l:g:ay:a.
          AcCa p:hl:ð K:an:a K:a.
  CaðXÜ H  m:òø n:hiø j:in:a c:aht:a.
 s:im:a H  Oðs:a n:hiø kht:ð.  b:t:a
,  b:ðXa,  b:t:a.  unhaðøn:ð Vy:a eky:a t:ðrð s:aT: ?  y:haú b:òY.
  CaðXÜ H  b:ib:ij:i
,  unhaðøn:ð b:hØt: s:t:ay:a.  m:ØJ:ð Aaòr Ok Aaòr m:ðrð g:aúv: kñ l:_kñ kað km:rð m:ðø b:nd
          kr edy:a.  v:að p:ÜCt:ð ek
b:aðl:  t:Ün:ð Vy:a dðK:a ?  t:Ü s:b: J:ÜY b:aðl: rha hò. "
  s:im:a H  dðK:að,  s:m:ir,  En: j:ll:adaðø kað !  haú,  CaðXÜ,  ePr ?
  CaðXÜ H  Ag:l:ð edn: ePr y:hi eky:a.  Ok m:aðXð-s:ð n:ð m:ðrð haT: p:k_ð,  dÜs:rð n:ð p:òr,  Aaòr t:is:rð n:ð
          b:alXi B:r kr p:an:i Ral:a m:ðrð m:Øúh p:r.  m:ðra dm: G:ØXn:ð l:g:a.
 s:im:a H  Arð b:ap: rð
!  Et:n:a z:Ølm: s:ha t:Ün:ð ?
  CaðXÜ H  khn:ð l:g:ð ek s:c: b:aðl: !  t:Ün:ð kÙC n:hiø dðK:a.  n:hiø t:að t:ðri AaúK:aðø m:ðø em:c:ü v:al:a p:an:i
          Ral:ðøg:ð.
"  Ag:l:ð edn: B:i y:hi eky:a.  l:at:aðø s:ð m:art:ð.  j:b: m:ðrð m:Øúh s:ð en:kl: g:y:a ek
          m:òøn:ð kÙC n:hiø dðK:a t:b: kha
, " haú,  y:hi y:ad rK:n:a ! "
  s:im:a H  CaðXÜ,  m:ØJ:ð m:af kr.  B:g:v:an:Î ka l:aK: S:Ø# hò ek t:Ü s:hi-s:l:am:t: Aa g:y:a.  Vy:a p:aúc:aðø
          edn: y:hi hØAa t:ðrð s:aT:
?
  CaðXÜ H  b:ad kñ dað edn: b:s: D:m:eky:aú dðt:ð rhð.  b:nd hi rK:a.  b:ib:ij:i,  v:að t:að m:ØJ:ð y:haú l:a hi
          n:hiø rhð T:ð.  m:òøn:ð b:ar
-b:ar kha ek m:òø t:að b:ib:ij:i kñ p:as: hi j:aUûg:a.
 s:im:a H  Vy:aðø
?  Vy:aðø n:hiø l:a rhð T:ð ?
  CaðXÜ H  kht:ð T:ð, " b:ib:ij:i t:ØJ:ð es:K:at:i hòø.  Aaòr t:Ü v:hi b:aðl:t:a rht:a hò t:aðt:ð ki t:rh.  t:Ü Vy:a
          krðg:a v:haú j:akr
? "  m:òøn:ð kha, " m:òø t:að v:hiø j:aUûg:a. "
 s:im:a H  us:ð g:l:ð s:ð l:g:at:i hò. )  CaðXÜ,  t:Ün:ð b:_a AcCa eky:a.  y:ð t:ØJ:ð m:ðrð eQ:l:af B:_ka kr
          khiø B:Xka dðt:ð.  un:ki kaðeS:S: hò ek c:aðraðø kñ eQ:l:af s:b:Üt: hi ^:ay:b: hað j:ay:ðø.
  CaðXÜ H  b:ib:ij:i
,  c:aðr un:kñ hi B:aIb:nd haðøg:ð.  m:òøn:ð Aap:kað m:Øs:ib:t: m:ðø Ral: edy:a.
 s:im:a H  CaðXÜ
,  t:Ün:ð t:að m:ðri AaúK:ðø hi K:Øl:v:a di hòø.  Ab: As:el:y:t: s:am:n:ð AaI hò.  j:að s:rkar
          j:n:t:a kñ p:òs:ð s:ð j:n:t:a kñ el:y:ð c:l:t:i hò v:hi l:aðg:aðø kað l:aðg:aðø kñ eQ:l:af krt:i hò.
          ^:rib:aðø ki ^:rib:i ka Est:ðm:al: kr un:s:ð p:òs:ð v:al:aðø kñ eQ:l:af z:Øm:ü krv:at:i hò.  Am:iraðø
          s:ð kht:i hò ^:rib: c:aðr hòø
,  ^:rib:aðø s:ð kht:i hò Am:ir.  Ok b:_i l:_aI hò hm:arð s:am:n:ð.
  CaðXÜ H  t:að Ab: hm: Vy:a krðøg:ð
?
  s:im:a H  Vy:a t:Ü y:ð s:b: b:at:ðø b:_ð Afs:r kað b:t:aOg:a j:að t:ðrð s:aT: hØI hòø ?
   CaðXÜ H  j:i,  b:ib:ij:i.
 s:im:a H  AcCa Ab: t:Ü p:hl:ð K:an:a
-p:in:a K:a,  Aaòr Aaram: s:ð s:að.
                 (to be continued)

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 9-10 June 2001. First part posted 11 June 2001. Second part posted 18 June 2001.