y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue dv:  Uûc:i dØkan: Pika p:kv:an:
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

raðehN:i H  Aaj: Aap: kÙC udas:,  p:rðS:an: s:ð G:r l:aòXð hòø.  kÙC hað g:y:a Vy:a ?
 raðeht: H  kaðI ec:nt:a ki b:at: n:hiø.  b:s: y:hi s:aðc: rha T:a ek y:ð b:_ð b:_ð l:aðg: ekt:n:ð hl:kñ
          Aaòr CaðXðp:n: p:r ut:r Aay:ð hòø.
raðehN:i H  Aap: eks:ki b:at: kr rhð hòø.  Vy:a j:að EXl:i s:ð Aap:ka vy:ap:ari Aay:a hò us:ki t:rf
           ES:ara hò
?  haú,  Aaj: t:að Aap:kað us:ð faIv: sXar m:ðø eRn:r eK:l:an:ð l:ð j:an:a T:a.
 raðeht: H  haú
,  v:hiø s:ð Aa rha hÝú.  b:at: faIv: sXar v:al:aðø ki hò.  p:aúc: es:t:ara haðXl:aðø ki.
           l:aðrðøz:að ki n:hiø.  K:an:ð kñ b:ad j:b: eb:l: p:ð krn:ð kñ el:O j:ðb: m:ðø haT: Ral:a t:að dðK:a
           v:al:ðX n:hiø hò.  Aaefs: m:ðø hi B:Ül: g:y:a c:l:n:ð s:ð p:hl:ð.
raðehN:i H  y:h t:að g:_b:_ hað g:y:i.  t:að Aap:ka CaðXa B:aI B:i t:að s:aT: T:a.  Vy:a us:n:ð p:ð eky:a
?
 raðeht: H  n:hiø.  v:að t:að v:òs:ð hi l:ap:rv:ah hò.  p:òs:ð rK:t:a hi n:hiø.  us:n:ð s:aðc:a m:òø j:að hÝú.
raðehN:i H  t:að Vy:a l:aðrðnz:að n:ð p:ð eky:a
?
 raðeht: H  n:hiø B:aI.  us:kað t:að p:t:a B:i n:hiø c:l:n:ð edy:a.  m:òø c:Øp:kñ s:ð uYkr m:òn:ðj:r kñ p:as: g:y:a.
          Aaòr us:ð b:t:ay:a ek m:òø Ap:n:a v:al:ðX B:Ül: Aay:a hÝú.
raðehN:i H  us:n:ð Vy:a kha
?
 raðeht: H  v:að s:al:a m:Øúh b:n:an:ð l:g:a j:òs:ð m:òø J:ÜY b:aðl: rha haðUû.  m:ðri b:at: m:an:n:ð s:ð Aan:akan:i
           krn:ð l:g:a.
raðehN:i H  b:_a s:e_y:l: en:kl:a.
raðeht: H  us:s:ð kha ek m:òø kl: s:Øb:h s:Øb:h us:ð p:ðm:òøX kr j:aUûg:a.  us:ð Ap:n:a s:ara At:a
-p:t:a edy:a.
raðehN:i H  t:að Vy:a v:að m:an: g:y:a
?
 raðeht: H  Arð khaú ?  v:að en:kmm:a m:an:n:ð kñ el:O t:òy:ar hi n:hiø T:a.
raðehN:i H  t:að ePr eb:l: ka p:ðm:òøX kós:ð hØAa
?
 raðeht: H  m:òøn:ð p:ÜCa ek  " hm: Vy:a krðø ?  Aap: Vy:a c:aht:ð hòø ?"  t:að p:t:a hò us:n:ð Vy:a kha ek
                   Ap:n:i kaðI qim:t:i c:iz: rK:kñ j:aAað -- kl: j:b: eb:l: p:ð kr daðg:ð t:að l:ð l:ðn:a. "
 raðehN:i H  t:b: Aap:n:ð Vy:a edy:a rK:n:ð kñ el:O ?  Aúg:ÜYi v:g:òrð t:að Aap: p:hn:t:ð n:hiø.
 raðeht: H  Ap:n:i G:_i di.  Aaòr Vy:a
?
raðehN:i H  Et:n:a b:_a faIv: sXar haðXl: Aaòr 1500 ,p:O kñ el:O Et:n:a G:eXy:ap:n: edK:ay:a.
 raðeht: H  l:aK:aðø ,p:y:a Ap:n:ð OðRÏz: p:r Q:c:ü kr Ral:t:ð hòø.  Aaòr Ap:n:ð g:òsX kað 1500 kñ el:O
           z:l:il: krn:ð s:ð n:hiø c:Ükt:ð
!
raðehN:i H  l:g:t:a hò ek S:raft: ki t:hz:ib: s:ð kaðs:aðø dÜr hòø.  m:ØJ:s:ð t:að s:bz:i v:al:ð B:i kh dðt:ð hòø
                 " b:hn:j:i,  Aap: s:bz:i l:ð j:aAað.  p:òs:ð Aat:ð rhðøg:ð. "  m:ðrð s:aT: t:að b:hØt: b:ar Oðs:a haðt:a hò.
 raðeht: H  Es:ð kht:ð hòø Uûc:i dØkan: Pika p:kv:an:.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 28-29 May 2001. Posted 2 June 2001.