y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue du:  c:aðri (3)
by  kÙs:Øm: j:òn:
(used with author's permission)

To glossed version.

                   ( b:_ð T:an:ð m:ðø )
     s:im:a H  B:aI s:ahb:,  m:ØJ:ð kem:Sn:r s:ahb: s:ð em:l:n:a hò.
 p:i0 O0 H  AB:i dðeK:y:ð
,  s:ahb: AB:i m:ieXøg: m:ðø hòø.  eb:z:i hòø.
   s:im:a H  unhaðøn:ð m:ØJ:ð 11 b:j:ð b:Øl:ay:a T:a.  m:ØJ:ð Ok G:øXa hað g:y:a hò Eøt:z:ar krt:ð
-krt:ð.
          
 ( T:að_i dðr b:ad,  kem:Sn:r kñ Aaôefs: m:ðø )
     s:im:a H  n:m:st:ð,  kem:Sn:r s:ahb:.  m:ðrð G:r c:aðri hØI T:i 10 edn: p:hl:ð.  m:òøn:ð t:Ørøt: p:Øel:s: kað
            Q:b:r ki T:i.  El:aqñ ki p:Øel:s: n:ð AB:i t:k kÙC n:hiø eky:a hò.  m:ðrð G:r m:ðø Ok
            l:_ka kam: krt:a hò
,  v:að c:aðri kñ b:arð m:ðø s:b: kÙC j:an:t:a hò.
kem:Sn:r H  Vy:a Aap:n:ð Ap:n:ð El:aqñ kñ T:an:ð m:ðø y:h b:t:ay:a
?
     s:im:a H  El:aqñ kñ T:an:ð v:al:aðø kað B:i b:t:ay:a,  Os:0 Oc:0 Aað0 s:ahb: kað B:i.  t:að v:að kht:ð hòø ek
            m:ðrð edm:a^: ki eT:y:aðri hò.  m:ðrð b:hØt: khn:ð p:r unhaðøn:ð Ok s:b:
-Ensp:ðVXr kað B:ðj:a T:a.
            l:_kñ kað B:i l:ð g:y:ð p:ÜCt:aC kñ el:O.  b:s: Aakr kh edy:a ek y:ð p:øj:ab: kñ
            ug:Òv:aedy:aðø ka haT: b:t:a rha hò.
kem:Sn:r H  AcCa Oðs:a kha
?  hm: dðK:t:ð hòø.  l:ðekn: Aap: us: n:aòkr kað Ap:n:ð p:as: G:r m:ðø Vy:aðø rK:ð
            hØO hòø
,  AB:i t:k ?
     s:im:a H  t:að Vy:a us:ð G:r kñ b:ahr kr dÜú ?  ej:s:s:ð Ok Aaòr p:Øel:s: kað B:¶:a dðn:ð v:al:a b:n: j:ay: ?
                    v:h c:aðr n:hiø hò.  us:ð t:að Pûs:ay:a g:y:a hò.  p:Øel:s: kað t:að Oðs:aðø kað s:ØD:arn:ð ki kaðeS:S:
            krn:i c:aehy:ð
,  ul:Xð c:aðr b:n:n:ð kað m:j:b:Ür krt:i hò.
kem:Sn:r H  Vy:a Aap:kað us:s:ð Rr n:hiø l:g:t:a
?
     s:im:a H  j:að s:c: b:aðl: rha hað,  j:að Q:Ød j:Øm:ü ka ehss:ðdar b:n:n:ð p:r m:j:b:Ür eky:a j:a rha hað,
            us:s:ð Rr kós:a
?  Rr t:að m:ØJ:ð p:Øel:s: kñ s:ørx:N: m:ðø c:l: rhi j:Øem:üy:aðø s:ð hò.
kem:Sn:r H  
   s:im:a H  m:òø Oðs:a s:aðc:n:ð p:r l:ac:ar hÜú.  p:Øel:s: CaðXÜ ki m:dd s:ð c:aðraðø kað p:k_n:ð ki b:j:ay: us:ð
            hi l:av:aers: b:n:an:a c:aht:i hò.  g:òøg: s:ð us:ki j:an: kað Q:t:ra hò.  m:ØJ:ð Ap:n:i ehfaz:t:
            krn:i p:_ rhi hò.  Ok c:aòkidar rK:a hò.
kem:Sn:r H  AcCa
,  y:h m:am:l:a #aEm: b:Òaúc: kað dð dðt:ð hòø.
   s:im:a H  j:òs:a Aap: Yik s:m:J:ðø
,  b:_i m:ðhrb:an:i haðg:i.
kem:Sn:r H  Vy:a Aap:ki b:hØt: b:_i c:aðri hØI hò
?
     s:im:a H  j:i haú,  p:Øel:s: p:r hm:ara ev:Sv:as:,  j:að b:hØt: qim:t:i hò.  us:ð Aap:kað hm:ðø l:aòXan:a hò.

                    (to be continued)

To glossed version.

To next episode.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 17-18 June 2001. Posted 19 June 2001.