y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue dt:  B:aðl:i B:al:i b:at:ðø
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

1. B:g:v:an:Î ka ks:Ür

         p:a*: H  g:ØRÎRÜ  ( t:in: s:al: ka l:_ka,  rahØl:  ( p:aúc: s:al: ka l:_ka )  Aaòr un:ki m:aú ]
     m:aú H  g:ØRÎRÜ,  rahØl:,  Vy:a hað rha hò ?
 g:ØRÎRÜ H  m:aú,  m:aú,  rahØl: kh rha hò ek B:g:v:an:Î Up:r Aas:m:an: m:ðø rht:ð hòø.  t:Øm: b:t:aAað B:g:v:an:Î
         khaú rht:ð hòø.
   m:aú H  b:ðXa
,  B:g:v:an:Î s:b:kñ m:n: m:ðø rht:ð hòø.  AcCa,  m:ØJ:ð kam: krn:ð dað.  t:Øm: døg:a n: m:c:aAað.
 g:ØRÎRÜ H  m:aú
,  m:ðrð m:n: kñ Andr ka B:g:v:an:Î døg:a m:c:at:a hò.  m:òø n:hiø.  Aaòr t:b: t:Ømharð m:n: ka
         B:g:v:an:Î RaúX l:g:at:a hò.

2. S:adi m:ðø raðn:a

         Ok S:adi m:ðø l:_ki ki ev:daI kñ b:ad s:b: G:rv:al:aðø kað raðt:a dðK: g:ØRÎRÜ m:aú s:ð p:ÜCt:a hò. )
 g:ØRÎRÜ H  m:aú
,  y:ð s:b: rað Vy:aðø rhð hòø ?
     m:aú H  t:Ømhari S:aðB:a AaøXi Ab: s:b:kað Cað_kr j:a rhi hòø n: ?  Es:el:O G:rv:al:aðø kað dØK: hað rha hò.
         
g:ØRÎRÜ B:ag:a B:ag:a Andr km:rð m:ðø j:at:a hò j:haú s:b: b:hn:ðø B:aeB:y:aú udas: b:òYi rað rhi hòø
         Aaòr PXak s:ð kht:a hò
. . . )
 g:ØRÎRÜ H  j:b: hm:ari m:mm:i ki S:adi haðg:i t:b: hm: B:i raðOúg:ð j:i !
               ( s:b: raðn:a B:Ül:kr hús:n:ð l:g:t:ð hòø. )

3. c:aðri

 g:ØRÎRÜ H  m:aú,  c:aðri Vy:a haðt:i hò ?
     m:aú H  j:b: kaðI eks:i ki c:iz: eb:n:a p:ÜCð l:ðt:a hò.
 g:ØRÎRÜ H  m:aú
,  t:að l:aðg: p:ÜC kr Vy:aðø n:hiø l:ð l:ðt:ð ?

4. Ey:erøgz:

 g:ØRÎRÜ H  m:aú,  dðK:að,  m:òøn:ð t:Ømhari t:sv:ir b:n:aI hò.
   m:aú H  b:_i AcCi hò.  y:h m:ðrð kan:aðø m:ðø Vy:a b:n:ay:a hò
?
 g:ØRÎRÜ H  y:ð Ey:erøgz: hòø.  t:Ømhðø n:hiø p:t:a ?   kan:aðø m:ðø j:að Eøgz: p:hn:t:ð hòø,  unhðø Ey:erøgz: kht:ð hòø.

5. s:c:

 g:ØRÎRÜ H  g:Øe_y:a,  t:Ü raðz:raðz: m:ØJ:s:ð c:iz:ðø m:aúg:t:i rht:i hò.  kB:i c:aòk,  kB:i rb:_,  kB:i p:òøes:l:.
         Ap:n:ð m:mm:i p:ap:a s:ð Vy:aðø n:hiø m:aúg:t:i
?
g:Øe_y:a H  v:að hr raðz: kh dðt:ð hòø ek kl: l:ð l:ðn:a.
 g:ØRÎRÜ H  haú
,  s:b:kñ m:mm:i p:ap:a Oðs:ð hi b:cc:aðø s:ð J:ÜY b:aðl:t:ð hòø.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 29-30 May 2001. Posted 31 May 2001.