y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue dr:  s:Øn:il: Aaòr k,N:a
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

 s:Øn:il: H  k,N:a,  y:h raj:iv: g:aøD:i kñ s:aT: t:Øm: l:aðg:aðø ki faðXað kb: eK:úc:i ?
  k,N:a H  s:Øn:il:,  t:Ømhðø y:ad hò ek raj:iv: g:aøD:i kñ )D:an: m:ø*:i b:n:t:ð hi B:aðp:al: m:ðø z:b:rdst: g:òs:
           dØG:üXn:a hØI T:i.  y:Üen:y:n: kab:aýIR ki kóem:kl: fóVXÔi s:ð rat: m:ðø g:òs: en:kl:kr hz:araðø
           l:aðg: m:r g:y:ð T:ð Aaòr t:rh 2 ki m:Øs:ib:t:aðø kñ eS:kar hØO T:ð.
 s:Øn:il: H  us:ð kaòn: B:Ül: s:kt:a hò
?  us: s:al: t:að Ok kñ b:ad Ok XÔòj:ðRiz: hØO j:a rhi T:iø.  p:hl:ð
           Eendra g:aøD:i ki en:m:üm: hty:a n:ð s:arð dðS: kað ehl:a edy:a T:a.  raj:iv: g:aøD:i AB:i Ap:n:i
           m:aú ki hty:a ka s:dm:a J:ðl: B:i n:hiø p:ay:a T:a ek edll:i m:ðø es:VK:aðø p:r qy:am:t: XÜX p:_i.
  k,N:a H  haú
,  haú.  raj:iv: g:aøD:i El:òVS:n: m:ðø l:òøRsl:aER s:ð )D:an: m:n*:i b:n:a hi T:a Aaòr edll:i m:ðø
           hal:t: n:aôm:ül: hað hi p:aI T:i ek ed0 1984 m:ðø B:aðp:al: kñ g:òs: kaøR n:ð ePr s:ð s:b:kað
           J:kJ:aðr edy:a.
 s:Øn:il: H  s:b: l:aðg: CXp:Xat:ð hòø kÙC krn:ð kñ el:O Oðs:ð m:ðø.
 k,N:a H  hm: B:i un: Aaft: kñ m:arð l:aðg:aðø kñ el:y:ð kÙC krn:a c:ah rhð T:ð.  t:b: m:òø Aaòr m:ðrð daðst:
           Ok s:aðS:l: g:ÒØp: s:øsT:a kñ m:ðmb:r T:ð.  hm:n:ð ePr p:òs:ð hi EkXÎYð eky:ð.
 s:Øn:il: H  ekt:n:ð
?
  k,N:a H  y:hi kaðI 30,000 kñ qrib:.  p:òs:ð khaú dðø y:a B:ðj:ðø y:h s:v:al: uYa.  kÙC m:òmb:raðø n:ð kha ek
           s:aðS:l: g:ÒØp: Ok fùVS:n: krð Aaòr us:m:ðø raj:iv: g:aøD:i kað b:Øl:akr p:òs:ð dðø.
 s:Øn:il: H  kÙC l:aðg:aðø kað Ok n:ðk kam: m:ðø B:i edK:av:ð Aaòr n:am: ki hi p:_i rht:i hò.
 k,N:a H  m:òøn:ð Es: s:ØJ:av: ka ev:raðD: eky:a.  kha ek ej:t:n:ð p:òs:ð fùVS:n: krn:ð m:ðø l:g:ðøg:ð v:að erl:if fùR
           m:ðø hi Vy:aðø n: dð dðø
?  Aaòr es:fý p:òs:ð dðn:ð kñ el:O )D:an:m:ø*:i kað b:Øl:an:a kaðI Aql:m:ødi n:hiø.
 s:Øn:il: H  Es:s:ð un:ka s:m:y: hi b:rb:ad haðg:a.
 k,N:a H  l:ðekn: kÙC c:aòD:ri l:aðg: n:hiø m:an:ð.  dað m:hin:ð Eøt:z:ar kñ b:ad p:t:a c:l:a ek b:at: n:hiø b:n:i.
           kÙC l:aðg: Ap:n:i j:an:
-p:hc:an: l:g:a rhð T:ð.  m:ØJ:s:ð rha n:hiø g:y:a.  m:òøn:ð s:iD:ð raj:iv: g:aøD:i
           kñ G:r faðn: kr edy:a.
 s:Øn:il: H  b:_i ehmm:t: kri t:Øm:n:ð.  Vy:a kaðI B:i Oðs:ð kr s:kt:a hò
?
  k,N:a H  Vy:aðø n:hiø ?  faðn: RaEròVXri m:ðø s:b: kñ faðn: n:mb:r edy:ð haðt:ð hòø.  p:ebl:k kñ el:y:ð hòø t:að Vy:a
           p:ebl:k kað n:hiø p:t:a haðn:ð c:aehy:ðø
?
 s:Øn:il: H  t:að Vy:a t:Øm:n:ð s:iD:ð raj:iv: g:aøD:i s:ð b:at: ki ?
  k,N:a H  Arð B:aI,  n:hiø.  un:kñ Et:n:ð s:ò#ñXÔi eks:el:O haðt:ð hòø ?  s:ò#ñXÔi n:ð b:_i AcCi t:rh b:at: ki.
           Aaòr kha ek m:òø Ok ec:XÎYi m:ðø Ap:n:a m:qs:d v: Aan:ð v:al:ð l:aðg:aðø kñ n:am: el:K: kr n:aôT:ü
           bl:aôk kñ un:kñ Aaôefs: m:ðø dð dÜú.  ec:XÎYi em:l:t:ð hi v:að Ok
-dað edn: m:ðø faðn: krkñ b:t:a dðøg:ð.
 s:Øn:il: H  unhaðøn:ð faðn: eky:a Vy:a
?
  k,N:a H  45 edn: t:k faðn: hi n:hiø Aay:a.  m:òøn:ð ePr faðn: eky:a T:að_ð ^:Øss:ð s:ð ek raj:iv: g:aøD:i
           n:ð c:Øn:av: m:ðø
"Government that works"  kam: krn:ð v:al:i s:rkar b:n:an:ð ka v:ay:da eky:a T:a.
           l:ðekn: m:ØJ:ð Ok ec:XÎYi ka j:v:ab: hi n:hiø em:l:a.
 s:Øn:il: H  t:Øm:n:ð Oðs:ð hi b:aðl: edy:a
?
  k,N:a H  s:Øn:il:,  unhaðøn:ð Ok dm: m:afi m:aúg:i.  kha ek v:að ec:XÎYi ka p:t:a krkñ m:ØJ:ð faðn: krt:ð hòø
           AB:i.  Aaòr s:c: 10 em:n:X m:ðø hi faðn: Aa g:y:a.  khn:ð l:g:ð ek hm: kl: s:Øb:h 8 b:j:ð un:kñ
           G:r Aa j:ay:ðø.  m:òøn:ð un:s:ð kha ek m:ðrð p:as: c:òk B:i n:hiø b:n:a T:a Aaòr b:aqi m:òmb:raðø kað B:i
           faðn: krn:ð kñ el:O s:m:y: n:hiø T:a.
 s:Øn:il: H  t:Øm: B:i b:_ð n:Q:rð m:art:i hað.  AcCa
,  ePr ?
  k,N:a H  unhaðøn:ð kha raj:iv: g:aøD:i 45 edn: kñ el:O edll:i s:ð b:ahr j:a rhð hòø.  Ag:l:ð hFt:ð un:kñ
           Aat:ð hi v:að m:ØJ:ð faðn: krkñ edn: b:t:a dðøg:ð.  kha ek m:òø c:òk b:n:v:a kr t:òy:ar rK:Üú Vy:aðøek
           v:að rat: kað b:t:aOúg:ð Ag:l:ð edn: kñ el:y:ð.  m:òøn:ð unhðø S:am: kað b:t:an:ð ki erVv:òsX ki.
 s:Øn:il: H  v:að m:an: g:y:ð
?
  k,N:a H  haú.  j:b: hm: g:y:ð,  Vy:a dðK:a ek b:ahr b:^:ic:ð m:ðø p:ð_ kñ n:ic:ð hm:arð el:O kÙes:üy:aú eb:Ci hØI
           T:iø.  raj:iv: g:aøD:i m:Øskrat:ð hØO hm:arð p:as: Aay:ð.  eb:l:kÙl: s:hi XaIm: p:r.  b:_i AcCi
           t:rh s:ð em:l:ð.  b:_i AcCi t:rh ehødi m:ðø b:at: kr rha T:a.  hm:arð m:òmb:r Aúg:Òðz:i m:ðø b:at:
           krn:ð l:g:ð.
 s:Øn:il: H  Es: faðXað m:ðø t:að Oðs:a l:g: rha hò ek raj:iv: g:aøD:i t:Øm: l:aðg:aðø kñ s:aT: faðXað eK:úc:v:a rha hað.
 k,N:a H  s:c: B:i hò.  un:m:ðø z:ra B:i hv:a n:hiø T:i ek v:að )D:an: m:ø*:i hò.  b:_a hi em:l:n:s:ar sv:B:av:
           T:a.  us:n:ð S:Øe#y:a eky:a j:b: unhðø c:òk edy:a.  s:aT: m:ðø Ok m:òm:aðròøRm: B:i.  us:n:ð Ap:n:ð
           s:aeT:y:aðø s:ð kha ek hm:ari ec:XÎYi p:r ^:aòr eky:a j:ay:ð.  hm:ðø b:t:ay:a ek hm: Aaòr dÜs:rð
           kam:aðø m:ðø kós:ð m:dd kr s:kt:ð hòø.
 s:Øn:il: H  Vy:a v:haú es:fý t:Ømhiø l:aðg: T:ð
?
 k,N:a H  n:hiø,  Aaòr B:i g:ÒØp: Aaòr l:aðg: Aay:ð hØO T:ð Ap:n:i-Ap:n:i fery:adðø l:ðkr.
 s:Øn:il: H  raj:iv: g:aøD:i n:ð j:að kam: b:t:ay:a v:að eky:a Vy:a
?
 k,N:a H  khaú !  v:haú t:að m:ðmb:r b:_a b:`-b:` kr b:aðl: rhð T:ð.  b:ad m:ðø s:b: Ypp: !  m:òøn:ð kaðeS:S: ki
           l:ðekn: s:b: Xal:m:Xaðl: kr g:y:ð.  eks:i n:ð s:aT: hi n:hiø edy:a.  l:aðg: eb:n:a kam: kñ
           n:am: c:aht:ð hòø.
 s:Øn:il: H  Aaòr j:að kam: krt:ð hòø unhðø b:dn:am:i em:l:t:i hò.  s:aðc:ðøg:i ek t:Øm: p:òs:ð hi K:a g:y:i haðg:i
           b:ic: m:ðø.
 k,N:a H  m:òøn:ð s:b: p:òs:ð dðn:ð v:al:aðø ki el:sX b:n:a kr di T:i
 --  n:am:,  p:t:a Aaòr Am:aunX.
 s:Øn:il: H  y:h t:að AcCa eky:a.
 k,N:a H  unhaðøn:ð B:i p:ÜCa ek Ok hi rs:id c:aehy:ð y:a Al:g:
-Al:g: ?  m:òøn:ð kha ek Al:g:-Al:g:.
 s:Øn:il: H  t:að Vy:a s:b:kñ n:am: ki Al:g: rs:id b:n:a kr di
?
 k,N:a H  j:i haú.  v:h m:òøn:ð s:b:kað dð di. us:s:ð s:b:kað t:s:ll:i hað g:I ek un:kñ p:òs:ð s:hi j:g:h
           p:hØúc: g:y:ð.
 s:Øn:il: H  s:b: hòran: B:i Aaòr Q:ØS: B:i hað g:O haðøg:ð.  t:Øm:n:ð s:c:m:Øc: km:al: kr edy:a.
 k,N:a H  km:al: ki Vy:a b:at: hò Es:m:ðø
?
 s:Øn:il: H  G:r b:òYð-b:òYð em:l:n:ð ka b:ndaðb:st: kr el:y:a )D:an:m:ø*:i s:ð.  v:að B:i eb:n:a eks:i j:an:-p:hc:an:
           kñ.
 k,N:a H  s:hi kam: eb:n:a j:an: p:hc:an: kñ haðt:ð hòø.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 20-24 May 2001. Posted 25 May 2001.