y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue dq:  c:aðri (4)
by  kÙs:Øm: j:òn:
(used with author's permission)

To
glossed version.

                  (   )
  g:Øpt:a H  s:im:a,  m:ðra Ok daðst: m:ðrð El:aqñ kñ T:an:ð m:ðø hò.  Ag:r CaðXÜ un:kað c:aðraðø ka p:t:a-eYkan:a
          edK:a dð Aaòr p:k_v:a dð t:að kam: hað s:kt:a hò.
  s:im:a H  b:aðl:
,  CaðXÜ.  m:dd krðg:a ?
   CaðXÜ H  haú,  k-úg:a,  b:ib:ij:i.
  g:Øpt:a H  m:ðra daðst: kh rha T:a ek c:aðr c:aðri kr
-kra kñ s:Øb:h 4 b:j:ð t:k Ap:n:ð eYkan:ð Aa
           j:at:ð hòø.  t:að hm:ðø 4 b:j:ð kñ b:ad hi
- m:t:l:b: s:Øb:h AúD:ðrð hi - un:kñ ARÎRð p:r p:hØúc:n:a
           haðg:a.  hm: Aag:ð Aaòr p:Øel:s: p:iCð.
  s:im:a H  y:h t:að AcCa pl:òn: hò
,  t:að kl: s:Øb:h hi hað j:ay:ð.
  g:Øpt:a H  Yik hò.  m:òø AB:i faðn: kr dðt:a hÝû Aaòr p:Vka kr l:ðt:a hÝû.
         
Ag:l:ð edn: pl:òn: kñ m:Øt:aeb:q daðn:aðø c:aðr p:k_ el:y:ð j:at:ð hòø Aaòr T:an:ð m:ðø b:ød kr edO
           j:at:ð hòø.  s:m:ir
- s:im:a kñ G:r Xðl:ifaðn: ki G:øXi b:j:t:i hò.  )
  s:im:a H  hðl:að.  j:i,  m:òø em:s:z: m:ðhra b:aðl: rhi hÝû.
Aav:az: H  m:òø Ensp:òVXr es:ùha T:an:ð s:ð b:aðl: rha hÝû.  c:aðraðø n:ð c:aðri kb:Ül: kr l:i hò.  Ab: b:s: Aap:
          Ap:n:ð RÔÎaEv:r kað B:ðj: diej:y:ð t:að us:kñ s:aT: c:aðraðø kñ eYkan:ð p:r s:ara s:am:an: em:l:
          j:aOg:a.
  s:im:a H  Vy:a p:Øel:s: ki g:a_i Yik n:hiø rhðg:i
?
Aav:az: H  Aap:ki g:a_i s:ð kam: j:ldi hað j:aOg:a.  n:hiø t:að p:rem:X v:g:òrh b:n:v:an:ð m:ðø dðr hað j:ay:ð.
  s:im:a H  Yik hò
,  m:òø m:aðhn: kað B:ðj: dðt:i hÜú T:an:ð m:ðø.
         
m:aðhn: rat: kað 10 b:j:ð en:raS: T:ka hØAa v:ap:s: G:r Aat:a hò. )
   s:im:a H  khaú rhð s:ara edn: ?  Vy:a hØAa ?
  m:aðhn: H  Vy:a b:t:aUû,  b:ib:ij:i ?  s:ara kam: eb:g:_ g:y:a.  kÙC s:am:an: n:hiø em:l:a.
  s:im:a H  S:Ø- s:ð b:t:aAað.  Vy:a hØAa
?
  m:aðhn: H  j:b: m:òø T:an:ð p:hÜúc:a t:að v:haú dað c:aðr T:ð.  unhaðøn:ð s:b: kb:Ül: kr el:y:a T:a ek v:að kós:ð
          AaO Aaòr Vy:a
-Vy:a s:am:an: el:y:a Aaòr kós:ð g:O.  unhaðøn:ð kha ek t:Ømharð hi m:ðz:p:aðS:
          m:ðø s:am:an: b:aúD: kr l:ð g:y:ð T:ð.
  s:im:a H  AcCa.  ePr v:að s:hi c:aúdi v:al:i kñt:l:i Vy:aðø Cað_ g:O
?
  m:aðhn: H  haú,  b:ib:ij:i.  m:òøn:ð j:b: y:hi s:v:al: eky:a t:að b:aðl:ð ek c:m:kn:ð v:al:ð b:rt:n: eg:l:ðX kñ
          haðt:ð hòø
,  Es:el:O n:hiø el:y:a.
  s:im:a H  haú
,  v:að b:ab:Üj:i AB:i c:m:kv:a kr l:aO T:ð t:að Es:el:O b:c: g:y:i.  ePr ?
  m:aðhn: H  hm: v:haú s:ð g:a_i m:ðø b:òYð Aaòr j:haú c:aðr b:t:at:ð v:hiø j:at:ð.  ePr Ok j:g:h Ok G:r
          m:ðø p:hØúc:ð.  v:haú p:r us: El:aqñ kñ T:an:ð v:al:ð Aa g:y:ð.  v:haú s:ari khan:i b:dl: g:I.
  s:im:a H  kós:ð
?
  m:aðhn: H  j:að p:Øel:s:v:al:a hm:ðø l:ð g:y:a T:a v:h khn:ð l:g:a n:ic:ð ut:rkr ek Enhaðøn:ð c:aðri n:hiø ki hò.
  s:im:a H  t:að v:að db:av: m:ðø Aa g:y:a.
 m:aðhn: H  b:ib:ij:i
,  n:ic:ð v:al:ð p:_aðs:i kh rhð T:ð ek Es: G:r m:ðø t:að raðz: p:Øel:s: Aat:i hò Aaòr y:haú
          t:að raðz: c:aðri ka s:am:an: Aat:a hò.  n:I
-n:I G:e_y:aú p:hn:t:ð hòø y:ð l:aðg:.
  s:im:a H  Es:s:ð t:að l:g:t:a hò ek c:aðery:aú krv:aI j:at:i hòø
,  Aaòr l:aðg:aðø kað c:aðr b:n:v:ay:a j:at:a hò.
          j:al: Pól:aO j:at:ð hòø
,  p:Øel:s: kñ p:Ürð s:ørx:N: m:ðø.  y:h hò As:el:y:t:.

            (to be continued)

To glossed version.

To next episode.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 6-7 June 2001. Posted 8 June 2001.