y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue dn:  c:aðri Aaòr p:Øel:s:
by  kÙs:Øm: j:òn:
(used with the author's permission)

To
glossed version.
                     ( s:Øb:h 5 b:j:ð )
      s:m:ir H  s:im:a,  uYað !   uYað !  j:ldi s:ð uYað !
       s:im:a H  h_b:_a kr uYt:i hò )  Vy:a hØAa ?  Et:n:ð G:b:ray:ð Vy:aðø hað ?
      s:m:ir H  uY kr b:ahr t:að AaAað.  c:aðri hað g:I hò G:r m:ðø.
    s:im:a H  Vy:a
?  (  b:ahr l:aôb:i m:ðø Aat:i hò )  khaú ?
      s:m:ir H  RÓaôEøg: -m: m:ðø dðK:að.  v:i0 s:i0 Aar0 ^:ay:b: hò.  Xi0 v:i0 ka erm:aðX B:i n:hiø hò.
    s:im:a H  t:að Xi0 v:i0 Vy:aðø Cað_ g:y:ð
?
      s:m:ir H  b:_a Aaòr B:ari-B:rkm: haðg:a.  uYa kr l:ð j:a n:hiø p:aO haðøg:ð.
    s:im:a H  haú
,  Et:n:i b:_i c:iz: CØp:a kr kós:ð l:ð j:at:ð ?  dðK:að,  s:ari c:in:i K:an:ð ki m:ðz: p:r
            eb:K:ri p:_i hò.  l:g:t:a hò c:aúdi kñ Xi s:òX ki c:in:idan:i m:ðø s:ð c:in:i b:ahr en:kal: kr
            l:ð g:y:ð hòø.  dÜD:dan:i B:i.
   s:m:ir H  m:ðrð km:rð m:ðø m:ðri daðn:aðø G:e_y:aú n:hiø hòø.  raðl:òVs: v:al:i Aaòr XaIXn: v:al:i. b:XØAa B:i
            n:hiø hò.
    s:im:a H  daðn:aðø G:e_y:aú m:òøn:ð t:Ømhðø edl:v:aI T:iø.  Ok l:ødn: s:ð
,  dÜs:ri edll:i s:ð.  t:Øm: b:_i
            l:ap:rv:ahi s:ð rK:t:ð hað m:ðri edl:v:aI c:iz:ðø.  qdÓ n:hiø krt:ð.
   s:m:ir H  s:b: km:raðø m:ðø Alm:aery:aðø kñ drv:az:ð Aaòr draz:ðø K:Øl:i p:_i hòø.
    s:im:a H  s:ari c:iz:ðø uT:l:
-p:ØT:l: hað rhi hòø.  c:aðr G:r m:ðø G:Øs:ð kós:ð ?
     s:m:ir H  y:h dðK:að n:.  drv:az:ð kñ s:aT: v:al:i l:k_i ki div:ar m:ðø s:ð S:iS:a en:kal:a.  ePr eg:Òl:
            en:kal:i Xð`i krkñ.  b:s: Aødr Aa g:y:ð.
    s:im:a H  t:að c:aðr kaðI p:t:l:a s:a CaðXa s:a haðg:a j:að Et:n:i CaðXi s:i j:g:h m:ðø s:ð en:kl: Aay:a.
   s:m:ir H  Aaòr Aødr G:Øs: kr us:n:ð drv:az:ð ki c:XK:n:i K:aðl: di.  t:b: b:aqi B:i Aødr.
    s:im:a H  Es:ka m:t:l:b: hò ek un:kñ p:as: Aaòz:ar haðøg:ð.  p:Üri t:òy:ari s:ð Aay:ð T:ð.  Aap:
            b:al:
-b:al: b:c: g:O.  j:òs:ð Aap: en:kl:ð T:ð t:að Aap: p:r hi v:ar kr dðt:ð.
   s:m:ir H  Aaòr haú
,  b:òR-m: ki c:XK:n:i B:i t:að Andr s:ð b:ød n:hiø T:i.  khiø v:að K:aðl:t:ð t:að s:iD:ð
            Aødr hi Aa g:y:ð haðt:ð Aaòr daðn:aðø kað hi m:ar edy:a haðt:a.
    s:im:a H  AcCa
,  p:hl:ð p:Øel:s: kað faðn: kr dað.
   s:m:ir H  100 n:øb:r p:r p:hl:ð hi faðn: kr edy:a hò.
    s:im:a H  y:h CaðXÜ khaú T:a rat: B:r
?  v:að Up:r s:ie`y:aðø p:r hi s:aðt:a hò.
   s:m:ir H  v:að t:að s:að hi rha hò.  l:að
,  p:Øel:s: Aa g:y:i.  ---   AaEO Ensp:òVXr s:ahb:.
 Eøsp:òVXr H  b:t:aEy:ð Vy:a hØAa
?
     s:m:ir H  s:ara b:y:an: krt:a hØAa )  s:Øb:h uYa t:að dðK:a ek b:ahr ka drv:az:a K:Øl:a p:_a hò.
                     S:iS:a, eg:Òl: en:kl:ð hØO hòø.  Aaòr s:arð G:r m:ðø c:iz:ðø ED:r-uD:r p:_i hòø.
 Eøsp:òVXr H  Aap:ka Vy:a s:am:an: c:aðri hØAa hò
?  Vy:a g:hn:ð,  s:aðn:a c:aðri hØAa hò ?
     s:m:ir H  j:i n:hiø.  s:am:an: m:ðø v:i0 s:i0 Aar0,  G:e_y:aú dað ),  c:aúdi kñ b:t:ün:,  erm:aðX,  5 hz:ar kñ
            l:g:B:g: ,p:O.  AB:i t:að y:ð hi c:iz:ðø Dy:an: m:ðø AaI hòø.
 Eøsp:òVXr H  Aap:ki EøSy:aðròøs: hò Vy:a
?
     s:m:ir H  j:i n:hiø.
   s:im:a H  Eøsp:òVXr s:ahb:
,  Aap:kað t:að c:aðr ka Aaòr s:am:an: ka p:t:a krn:a hò.  Vy:a p:Øel:s:
            EøSy:aðròøs: dðt:i hò
?
 Eøsp:òVXr H  j:i n:hiø.  Oðs:ð hi p:ÜCa T:a ek Aap:kað EøSy:aðròøs: s:ð p:òs:a t:að em:l: hi j:aOg:a.  Aap:kñ
            n:ØVs:an: ki B:rp:aI hað j:aOg:a.
   s:im:a H  s:am:an: ki B:rp:aI s:ð zy:ada ec:øt:a hò ek Es: t:rh c:aðery:aú haðn:ð l:g:iø t:að l:aðg:aðø kað
            p:Øel:s: ki s:Ørx:a khaú
?  Vy:a Aap: haT:aðø kñ en:S:an: n:hiø l:ðøg:ð ?
 Eøsp:òVXr H  n:hiø,  l:k_i l:aðhð v:^:òra p:r en:S:an: Aat:ð n:hiø.
   s:im:a H  t:að S:iS:ð p:r s:ð l:ð l:iej:O.  y:h S:iS:a c:aðraðø n:ð ekt:n:i s:faI s:ð en:kal:a hò.  b:_ð
            kÙS:l: t:rK:an: haðøg:ð.
 Eøsp:òVXr H  AcCa
,  kaøsXðb:l:,  z:ra y:h S:iS:a ka^:z: m:ðø l:p:ðX kr l:ð c:l:að.  en:S:an: dðK: l:ðn:a.
   s:im:a H  Aap:kað t:að p:t:a haðg:a ek kaòn: kaòn: s:ð g:òøg: Es: t:rh ki c:aðri krt:ð hòø
?
 Eøsp:òVXr H  Ab: t:að kaðI c:aðr p:k_a g:y:a Aaòr us:kñ p:as: Aap:ka s:am:an: em:l:a t:B:i hað s:kt:a hò.
   s:im:a H  Ag:r Aap: uúg:el:y:aðø kñ en:S:an: n:hiø l:ðøg:ð t:að Aag:ð kós:ð c:aðery:aú raðkñøg:ð Aaòr c:aðraðø ka
            p:t:a krðøg:ð
?
 Eøsp:òVXr H  Vy:a Aap:kað eks:i p:r S:k hò ?
      s:im:a H  S:k t:að Aap:kað krn:a c:aehy:ð.  Aas:p:as: s:b:s:ð p:ÜCt:aC,  t:hqiqat: krn:i c:aehy:ð.
 Eøsp:òVXr H  dðK:ðøg:ð.  AcCa
,  y:h erp:aðXü el:K: l:i hò.  T:an:ð Aakr Of0 AaI0 Aar0 ki kap:i l:ð
            j:an:a.

To glossed version.

To next episode.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Composed 21-22 May 2001. Posted 23 May 2001.