y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue da:  dað p:_aðs:n:aðø ki b:at:c:it:
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

 ev:n:aðd ki m:aú H  S:b:n:m: ki m:aú !   G:r m:ðø hað Vy:a ?
S:b:n:m: ki m:aú H  AB:i drv:az:a K:aðl:t:i hÜú.  (  drv:az:a K:aðl:t:i hò. )  AaAað,  Andr AaAað,  b:òYað.
 ev:n:aðd ki m:aú H  Vy:a kr rhi T:iø t:Øm:
?  K:an:a t:að b:n:a c:Øki haðg:i ?
S:b:n:m: ki m:aú H  haú,  K:an:a t:að kr c:Øki. b:s: Up:r ka kam: en:b:Xa rhi T:i.
 ev:n:aðd ki m:aú H  m:òøn:ð t:að s:aðc:a T:a ek t:Øm: fÙrs:t: m:ðø haðg:i.
S:b:n:m: ki m:aú H  fÙrs:t:
-v:Ørs:t: khaú em:l:t:i hò ?  AB:i T:að_i dðr m:ðø b:cc:ð skÝl: s:ð Aat:ð haðøg:ð.
                 AB:i kp:_ð D:aðn:ð kað p:_ð hòø.  ePr S:am: kñ K:an:ð ka s:m:y: hað j:aOg:a.  b:s: y:Üú hi
                 c:aòkñ
-c:Ülhð m:ðø,  G:r kñ D:øD:aðø m:ðø hi edn: b:it: j:at:a hò.  t:Øm: en:b:X c:Økiø Vy:a ?
 ev:n:aðd ki m:aú H  haú,  Aaj: un:ka Aaòr m:ðra t:að OkadS:i ka v:Òt: hò.  ev:n:aðd n:ð Ap:n:ð el:O dal:-
                 c:av:l: b:n:a el:y:ð T:ð.  AB:i S:am: kñ el:y:ð Aal:Ü ki s:bz:i c:`a kr AaI hÜú.
S:b:n:m: ki m:aú H  Vy:a ev:n:aðd kað dðK:n:ð kaðI Aa rhð hòø
?
 ev:n:aðd ki m:aú H  t:Ømhðø eks:n:ð b:t:ay:a ?
S:b:n:m: ki m:aú H  s:v:ðrð ev:n:aðd kñ b:ab:Üj:i En:s:ð kÙC kh rhð T:ð.
 ev:n:aðd ki m:aú H  haú
,  Ok j:g:h b:at: t:að c:l: rhi hò.  l:_kñ kñ b:ap: n:ð En:s:ð kha hò ek
                 p:hl:ð v:að l:_ki dðK:n:a c:aht:ð hòø.
S:b:n:m: ki m:aú H  Ag:r un:ki kÙC raz:i dðK:að t:að edK:a dað l:_ki.  Vy:a hz:ü hò
?
 ev:n:aðd ki m:aú H  kh rhð T:ð ek l:_ka B:i dðK:n:a c:aht:a hò.
S:b:n:m: ki m:aú H  B:I
,  Ab: t:að z:m:an:a b:dl: g:y:a hò.  Aaj:kl: kñ l:_kñ l:_ki dðK: kr hi
                 S:adi krt:ð hòø.
 ev:n:aðd ki m:aú H  y:hi m:òø B:i s:aðc:t:i hÜú.  l:ðekn: Enhðø p:s:nd n:hiø.
S:b:n:m: ki m:aú H  t:Øm: unhðø s:m:J:at:i Vy:aðø n:hiø
?
 ev:n:aðd ki m:aú H  m:òø t:að un:s:ð b:hØt:ðra kht:i hÜú ek Oðs:i Uûc:i n:ak v:al:ð b:n:ð rhð t:að l:_ki kað
                 j:nm: B:r G:r m:ðø hi b:òYay:ð rhaðg:ð.
S:b:n:m: ki m:aú H  l:_ka Vy:a krt:a hò
?  khaú t:k p:`a-el:K:a hò ?  dðK:n:ð s:Øn:n:ð m:ðø kós:a hò ?
 ev:n:aðd ki m:aú H  Om:0 O0 p:as: hò.  b:òøk m:ðø kam: krt:a hò.  c:ar hz:ar ,p:y:ð l:at:a hò.
                 Enhaðøn:ð hi dðK:a hò.  kh rhð T:ð AcCa hò.
S:b:n:m: ki m:aú H  l:_ka t:að AcCa hò.  b:òøk m:ðø t:r]qi B:i j:ldi haðt:i hò.  t:Øm: ev:n:aðd ki faðXað
                 Vy:aðø n:hiø B:ðj: dðt:iø
?  Aaòr t:Øm: B:i un:s:ð l:_kñ ki faðXað m:aúg: l:að.
 ev:n:aðd ki m:aú H  haú
,  y:h Yik rhðg:a.  dðK:n:a,  z:ra um:r en:kl:n:ð l:g:t:i hò t:að l:aðg: l:_ki kað hi
                 c:ar Oðb: l:g:a dðt:ð hòø.
S:b:n:m: ki m:aú H  haú
,  z:m:an:a b:_a Q:rab: Aa g:y:a hò.
 ev:n:aðd ki m:aú H  rat:
-edn: y:hi ec:nt:a l:g:i rht:i hò ek j:ldi s:ð l:_ki kñ haT: p:il:ð haðø Aaòr v:að
                 Ap:n:ð G:r j:ay:ð.  AcCa Ab: c:l:Üú.  s:bz:i B:i dðK:n:i hò.  v:að B:i kc:hri s:ð Aaj:
                 j:ldi Aay:ðøg:ð.
S:b:n:m: ki m:aú H  AcCa
,  j:að b:at: hað s:að b:t:an:a.

To glossed version.

To suggestions for essays.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 11 May 2001.