y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialog de:  m:aú Aaòr b:ðXi;  B:aI Aaòr b:hn:
by  kÙs:Øm: j:òn:

To
glossed version.

 AaS:a H   m:aú,  t:Øm: khaú hað ?  m:ØJ:ð b:_i B:ÜK: l:g:i hò.  rs:aðI m:ðø B:i n:hiø hað.
   m:aú H   Aat:i hÜú
,  z:ra ^:Øs:l:Q:an:ð m:ðø hÜú.  l:að Aa g:I.  Aat:ð hi B:ÜK: B:ÜK: ka S:aðr m:c:at:i hò.
          l:ðekn: Aaj: kal:ðj: s:ð Aan:ð m:ðø Et:n:i dðr kós:ð hØI
?
 AaS:a H  Arð m:aú,  m:af krn:a.  m:òø t:Ømhðø b:t:an:a hi B:Ül: g:I.
          l:ðekn: s:Øb:h ep:t:aj:i kað t:að b:t:ay:a T:a.  Aaj: hm:arð kal:ðj: m:ðø RÔam:a T:a.  b:hØt: hi AcCa.
   m:aú H  AcCa t:að T:a.  l:ðekn: m:òø t:að ec:nt:a kñ m:arð m:ri j:a rhi T:i.
          dað b:ar )dip: kað B:ðj:a t:Ømhðø dðK:n:ð kñ el:O.  t:Ømharð ep:t:a j:i n:ð B:i m:ØJ:s:ð kÙC n:hiø kha.
          AcCa Aag:ð s:ð kh kr j:an:a.  l:_eky:aðø ka dðr t:k G:r s:ð b:ahr rhn:a m:ØJ:ð p:s:nd n:hiø.
          s:Ürj: eCp:n:ð s:ð p:hl:ð G:r Aa j:aAað.  m:aðhll:ð v:al:ð dðK:ðøg:ð t:að Vy:a khðøg:ð ek fl:an:ð ki
          l:_ki Et:n:i dðr s:ð G:r Aat:i hò.
 AaS:a H  AcCa
,  m:aú,  Ab: j:ldi s:ð K:an:a dað.  B:ÜK: kñ m:arð dm: en:kl: rha hò.
    m:aú H  K:an:a t:òy:ar hò.  Vy:a Aaj: kp:_ð n:hiø b:dl:t:ð
?  t:Øm: Et:n:ð m:ðø kp:_ð b:dl: kr AaAað.
          m:òø K:an:a l:g:at:i hÜú.
 AaS:a H  m:aú
,  )dip: Aaòr S:b:n:m: khaú hòø ?  y:haú edK:aI n:hiø dð rhð.
    m:aú H  y:hiø z:ra Aaúg:n: m:ðø K:ðl: rhð haðøg:ð.  un:kað B:i Aav:az: l:g:a l:að.  v:að B:i K:a l:ðøg:ð.
 AaS:a H  AB:i l:g:at:i hÜú.  y:ð t:að b:t:aAað ek Aaj: b:n:ay:a Vy:a hò
?
      m:aú H  rs:ð kñ m:Xr-Aal:Ü,  s:ÜK:i eB:ùRi Aaòr K:irð ka ray:t:a.  PÙlka b:n:aUú y:a p:raúYi ?
 AaS:a H  PÙlka.  s:ebz:y:aú py:az: ki hòø n: ?
      m:aú H  haú.
S:b:n:m: H  hm: b:ahr K:ðl: rhð T:ð.  Amm:aú
,  dðK:að B:òyy:a m:ØJ:ð Ap:n:ð s:aT: n:hiø eK:l:at:a.
    m:aú H  Vy:aðø )dip:
?  y:h t:að Yik n:hiø.  v:h t:að t:Ømhari CaðXi b:hn: hò.
          us:ð s:aT: eK:l:ay:a krað.
 )dip: H  v:að m:ØJ:ð t:øg: krt:i hò.
S:b:n:m: H  n:hiø
,  m:òø t:að t:øg: n:hiø krt:i.  Amm:aú,  B:òyy:a s:ð khað t:að m:ØJ:ð kl: eK:l:aOg:a.
    m:aú H  haú
,  kl: eK:l:aOg:a.  Ab: haT: D:aðkr K:an:ð AaAað.
 AaS:a H  t:Øm: daðn:aðø n:ð skÜl: ka s:ara kam: Q:tm: kr el:y:a
?
S:b:n:m: H  haú,  didi,  m:òøn:ð s:ara kam: Q:tm: kr el:y:a.  B:òyy:a n:ð n:hiø eky:a.
 )dip: H  dðK:að Amm:aú.  y:ð hrdm:
c:Ø^:l:i K:at:i hò.  didi,  m:òøn:ð B:i kr el:y:a.
 AaS:a H  AcCa
,  t:Øm: daðn:aðø J:g:_a n: krað.  m:ØJ:ð Ok py:ari s:i p:pp:i t:að dað.
    m:aú H  K:an:a kós:a b:n:a hò
?
   t:in:aðø H  b:hØt: AcCa b:n:a hò.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 3 May 2001.