y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

b:_ð B:aI s:ahb:

Go to line  25  50  75  100  125  150  175  200  225

            m:ðrð B:aI s:ahb: m:ØJ:s:ð p:aúc: s:al: b:_ð T:ð;  l:ðekn: kñv:l: t:in: drj:ð Aag:ð. unhaðøn:ð B:i us:i um:Ò m:ðø p:`n:a S:Ø- eky:a T:a j:b: m:òøn:ð S:Ø- eky:a;  l:ðekn: t:al:im: j:òs:ð m:htv: kñ m:am:l:ð m:ðø v:h j:ldb:az:i s:ð kam: l:ðn:a p:s:nd n: krt:ð T:ð. Es: B:av:n:a ki b:Øen:y:ad Q:Üb: m:z:b:Üt: Ral:n:i c:aht:ð T:ð,  ej:s: p:r Aal:iS:an: m:hl: b:n: s:kñ. Ok s:al: ka kam: dað s:al: m:ðø krt:ð T:ð. kB:i-kB:i t:in: s:al: B:i l:g: j:at:ð T:ð.  [5] b:Øen:y:ad B:i p:ØQt:a n: hað,  t:að m:kan: kós:ð p:ay:ðdar b:n:ð !

    m:òø CaðXa T:a,  v:h b:_ð T:ð. m:ðri um:Ò n:aò s:al: ki T:i,  v:h c:aòdh s:al: kñ T:ð. unhðø m:ðri t:mb:ih Aaòr en:g:ran:i ka p:Üri Aaòr j:nm:es:¹ AeD:kar T:a. Aaòr m:ðri S:al:in:t:a Es:i m:ðø T:i ek un:kñ hØVm: kað kan:Ün: s:m:J:Üú.  [10]

    v:h sv:B:av: s:ð b:_ð ADy:y:n:S:il: T:ð. hrdm: ekt:ab: K:aðl:ð b:òYð rht:ð. Aaòr S:ay:d edm:ag: kað Aaram: dðn:ð kñ el:O kB:i kap:i p:r,  kB:i ekt:ab: kñ haðeS:y:aðø p:r ec:e_y:aðø,  kÙ¶:aðø,  eb:¡ll:y:aðø ki t:sv:irðø b:n:ay:a krt:ð T:ð. kB:i-kB:i Ok hi n:am: y:a S:bd y:a v:aVy: ds:-b:is: b:ar el:K: Ral:t:ð. kB:i Ok S:ðr kað b:ar-b:ar s:Øndr Ax:raðø m:ðø n:kl: krt:ð.  [15] kB:i S:bd-rc:n:a krt:ð,  ej:s:m:ðø n: kaðI AT:ü haðt:a,  n: kaðI s:am:øj:sy:. m:s:l:n: Ok b:ar un:ki kap:i p:r m:òøn:ð y:h Eb:art: dðK:i---  sp:ðS:l:,  Am:i n:a,  B:aEy:aðø-B:aEy:aðø,  dr-As:l:,  B:aI-B:aI,  raD:ðSy:am:-Â:iy:ØVt: raD:ðSy:am:,  Ok G:NXð t:k-  Es:kñ b:ad Ok Aadm:i ka c:ðhra b:n:a hØAa T:a. m:òøn:ð b:hØt: c:ð\Xa ki ek Es: p:hðl:i ka kaðI AT:ü en:kal:Üú,  l:ðekn: As:Pl: rha. Aaòr un:s:ð p:ÜCn:ð ka s:ahs: n: hØAa. v:h n:v:iø j:m:at: m:ðø T:ð,  m:òø p:aúc:v:iø m:ðø.  [20] un:ki rc:n:aAaðø kað s:m:J:n:a m:ðrð el:O CaðXa m:Øúh b:_i b:at: T:i.

    m:ðra j:i p:`n:ð m:ðø eb:l:kÙl: n: l:g:t:a T:a. Ok G:NXa B:i ekt:ab: l:ðkr b:òYn:a p:ha_ T:a. m:aòka p:at:ð hi haðsXl: s:ð en:kl:kr m:òdan: m:ðø Aa j:at:a,  Aaòr kB:i kùkery:aú uCal:t:a,  kB:i kag:j: ki et:t:el:y:aú u_at:a,  Aaòr khiø kaðI s:aT:i em:l: g:y:a,  t:að p:ÜCn:a hi Vy:a. kB:i c:adriv:ari p:r c:`-kr n:ic:ð kÝd rhð hòø,  kB:i PaXk p:r s:v:ar,  us:ð Aag:ð-p:iCð c:l:at:ð hØO m:aðXrkar ka Aan:nd uYa rhð hòø,  l:ðekn: km:rð m:ðø Aat:ð hi B:aI s:ahb: ka v:h ,dÔÎ--p: dðK:kr )aN: s:ÜK: j:at:ð !  [25] un:ka p:hl:a s:v:al: y:h haðt:a-----  ' khaú T:ð ?' hm:ðS:a y:hi s:v:al:,  Es:i Dv:en: m:ðø hm:ðS:a p:ÜCa j:at:a T:a Aaòr Es:ka j:v:ab: m:ðrð p:as: kñv:l: m:aòn: T:a. n: j:an:ð m:ðrð m:Øúh s:ð y:h b:at: Vy:aðø n: en:kl:t:i ek z:ra b:ahr K:ðl: rha T:a. m:ðra m:aòn: kh dðt:a T:a ek m:ØJ:ð Ap:n:a Ap:raD: sv:ikar hò Aaòr B:aI s:ahb: kñ el:O Es:kñ es:v:a Aaòr kaðI El:aj: n: T:a ek sn:ðh Aaòr rað\: s:ð em:l:ð hØO S:bdaðø m:ðø m:ðra s:tkar krðø.

    Es: t:rh Aøg:Òðj:i p:`aðg:ð,  t:að ej:ndg:i B:r p:`t:ð rhaðg:ð Aaòr hPý n: Aay:ðg:a.  [30] Aøg:Òðj:i p:`n:a kaðI hús:i-K:ðl: n:hiø hò ek j:að c:ahð,  p:` l:ð;  n:hiø Oðra-g:òra n:tT:Ü-Q:òra s:B:i Aøg:Òðj:i kñ ev:¾an: hað j:at:ð. y:haú rat:-edn: AaúK:ðø Pað_n:i p:_t:i hòø Aaòr K:Ün: j:l:an:a p:_t:a hò,  t:b: khiø y:h ev:½a Aat:i hò. Aaòr Aat:i Vy:a hò,  haú khn:ð kað Aa j:at:i hò. b:_ð-b:_ð ev:¾an: B:i S:ع Aøg:Òðj:i n:hiø el:K: s:kt:ð,  b:aðl:n:a t:að dÜr rha. Aaòr m:òø kht:a hÜú,  t:Øm: ekt:n:ð G:aðøG:a hað ek m:ØJ:ð dðK:kr B:i s:b:k n:hiø l:ðt:ð.  [35] m:òø ekt:n:i em:hn:t: krt:a hÜú,  y:h t:Øm: Ap:n:i AaúK:aðø s:ð dðK:t:ð hað,  Ag:r n:hiø dðK:t:ð,  t:að y:h t:Ømhari AaúK:aðø ka ks:Ür hò,  t:Ømhari b:Øe¹ ka ks:Ür hò. Et:n:ð m:ðl:ð-t:m:aS:ð haðt:ð hòø,  m:ØJ:ð t:Øm:n:ð kB:i dðK:n:ð j:at:ð dðK:a hòraðj: hi e#kñX Aaòr haki-m:òc: haðt:ð hòø. m:òø p:as: n:hiø PXkt:a. hm:ðS:a p:`t:a rht:a hÜú.  [40] us: p:r B:i Ok-Ok drj:ð m:ðø dað-dað,  t:in:-t:in: s:al: p:_a rht:a hÜú;  ePr B:i t:Øm: kós:ð AaS:a krt:ð hað ek t:Øm: y:aðø K:ðl:-kÝd m:ðø v:Vt: g:úv:akr p:as: hað j:aAaðg:ðm:ØJ:ð t:að dað hi t:in: s:al: l:g:t:ð hòø,  t:Øm: um:Ò-B:r Es:i drj:ð m:ðø p:_ð s:_t:ð rhaðg:ðAg:r t:Ømhðø Es: t:rh um:Ò g:úv:an:i hò t:að b:ðht:r hò;  G:r c:l:ð j:aAað Aaòr m:j:ð s:ð g:Øll:i-RNRa K:ðl:að. dada ki g:a`i km:aI kñ ,p:y:ð Vy:aðø b:rb:ad krt:ð hað ?'

    m:òø y:h l:t:a_ s:Øn:kr Aaús:Ü b:han:ð l:g:t:a.  [45] j:v:ab: hi Vy:a T:a. Ap:raD: t:að m:òøn:ð eky:a,  l:t:a_ kaòn: s:hðB:aI s:ahb: up:dðS: ki kl:a m:ðø en:p:ØN: T:ð. Oðs:i-Oðs:i l:g:t:i b:at:ðø kht:ð,  Oðs:ð-Oðs:ð s:Ø¡Vt:-b:aN: c:l:at:ð,  ek m:ðrð ej:g:r kñ XØk_ð-XØk_ð hað j:at:ð Aaòr ehmm:t: XÜX j:at:i. Es: t:rh j:an: t:að_kr m:ðhn:t: krn:ð ki S:¡Vt: m:òø Ap:n:ð m:ðø n: p:at:a T:a Aaòr us: en:raS:a m:ðø z:ra dðr kñ el:O m:òø s:aðc:n:ð l:g:t:a--  Vy:aðø n: G:r c:l:a j:aUú.  [50] j:að kam: m:ðrð b:Üt:ð kñ b:ahr hò,  us:m:ðø haT: Ral:kr Vy:aðø Ap:n:i ej:ndg:i K:rab: k-ú. m:ØJ:ð Ap:n:a m:ÜK:ü rhn:a m:øj:Ür T:a,  l:ðekn: ut:n:i m:ðhn:t:m:ØJ:ð t:að c:Vkr Aa j:at:a T:a;  l:ðekn: G:NXð-dað-G:NXð kñ b:ad en:raS:a kñ b:adl: PX j:at:ð Aaòr m:òø Erada krt:a ek Aag:ð s:ð K:Üb: j:i l:g:akr p:`Üúg:a. c:Xp:X Ok XaEm:-Xðeb:l: b:n:a Ral:t:a. eb:n:a p:hl:ð s:ð n:VS:a b:n:ay:ð,  kaðI skim: t:òy:ar eky:ð kam: kós:ð S:Ø- k-ú. XaEm:-Xðeb:l: m:ðø K:ðl:-kÝd ki m:d eb:l:kÙl: u_ j:at:i. )at:H-kal: uYn:a;  CH b:j:ð m:Øúh-haT: D:að,  n:aSt:a kr,  p:`n:ð b:òY j:an:a. CH s:ð AaY t:k Aøg:Òðj:i,  AaY s:ð n:aò t:k ehs:ab:,  n:aò s:ð s:a`ð n:aò t:k Eet:has:,  ePr B:aðj:n: Aaòr skÝl:. s:a`ð t:in: b:j:ð skÝl: s:ð v:ap:s: haðkr AaD: G:NXa Aaram:,  c:ar s:ð p:aúc: t:k B:Üg:aðl:,  p:aúc: s:ð CH t:k g:Òam:r;  AaD: G:NXa haðsXl: kñ s:am:n:ð hi Xhl:n:a,  s:a`ð CH s:ð s:at: t:k Aøg:Òðj:i kmp:aðj:iS:n:,  ePr B:aðj:n: krkñ AaY s:ð n:aò t:k An:Øv:ad,  n:aò s:ð ds: t:k ehndi,  ds: s:ð gy:arh t:k ev:ev:D:-ev:\:y:,  ePr ev:Â:am:.

    m:g:r XaEm:-Xðeb:l: b:n:a l:ðn:a Ok b:at: hò,  us: p:r Am:l: krn:a dÜs:ri b:at:.  [60] p:hl:ð hi edn: us:ki Av:hðl:n:a S:Ø- hað j:at:i. m:òdan: ki v:h s:ØK:d hery:al:i,  hv:a kñ hl:kñ-hl:kñ J:aðøkñ,  PÙXb:al: ki v:h uCl:kÝd,  kb:RÎRi kñ v:h daúv:-G:at:,  b:al:ib:al: ki v:h t:ðj:i Aaòr PÙrt:i,  m:ØJ:ð AW:at: Aaòr Aen:v:ay:ü -p: s:ð K:iøc: l:ð j:at:i Aaòr v:haú j:at:ð hi m:òø s:b:kÙC B:Ül: j:at:a. v:h j:an:l:ðv:a XaEm:-Xðeb:l:,  v:h AaúK:Pað_ p:Øst:kñù,  eks:i ki y:ad n: rht:i,  Aaòr B:aI s:ahb: kað n:s:iht: Aaòr Pj:iht: ka Av:s:r em:l: j:at:a. m:òø un:kñ s:ay:ð s:ð B:ag:t:a,  un:ki AaúK:aðø s:ð dÜr rhn:ð ki c:ð\Xa krt:a,  km:rð m:ðø Es: t:rh db:ð p:aúv: Aat:a ek unhðø K:b:r n: hað. un:ki n:z:r m:ðri Aaðr uYi Aaòr m:ðrð )aN: en:kl:ð.  [65] hm:ðS:a es:r p:r Ok n:øg:i t:l:v:ar-s:i l:Xkt:i m:al:Üm: haðt:i. ePr B:i j:òs:ð m:aòt: Aaòr ev:p:e¶: kñ b:ic: B:i Aadm:i m:aðh Aaòr m:ay:a kñ b:nD:n: m:ðø j:k_a rht:a hò,  m:òø PXkar Aaòr G:Ø_eky:aú K:akr B:i K:ðl:-kÝd ka et:rskar n: kr s:kt:a.

2

s:al:an:a Emt:han: hØAa. B:aI s:ahb: Pñl: hað g:y:ð,  m:òø p:as: hað g:y:a Aaòr drj:ð m:ðø )T:m: Aay:a. m:ðrð Aaòr un:kñ b:ic: m:ðø kñv:l: dað s:al: ka Ant:r rh g:y:a.  [70] j:i m:ðø Aay:a,  B:aI s:ahb: kað Aa_ð haT:aðø l:Üú--  Aap:ki v:h G:aðr t:p:sy:a khaú g:y:im:ØJ:ð dðeK:O,  m:j:ð s:ð K:ðl:t:a B:i rha Aaòr drj:ð m:ðø Aaòv:l: B:i hÜú. l:ðekn: v:h Et:n:ð dØK:i Aaòr udas: T:ð ek m:ØJ:ð un:s:ð edl:i hmddiü hØI Aaòr un:kñ G:av: p:r n:m:k eC_kn:ð ka ev:c:ar hi l:jj:asp:d j:an: p:_a. haú,  Ab: m:ØJ:ð Ap:n:ð Up:r kÙC AeB:m:an: hØAa Aaòr Aatm:s:mm:an: B:i b:`a. B:aI s:ahb: ka v:h raðb: m:ØJ: p:r n: rha.  [75] Aaj:adi s:ð K:ðl:kÝd m:ðø S:rik haðn:ð l:g:a. edl: m:j:b:Üt: T:a. Ag:r unhaðøn:ð ePr Pj:iht: ki,  t:að s:aP kh dÜúg:a--  Aap:n:ð Ap:n:a K:Ün: j:l:akr kaòn:-s:a t:ir m:ar el:y:a. m:òø t:að K:ðl:t:ð-kÝdt:ð drj:ð m:ðø Aaòv:l: Aa g:y:a. j:b:an: s:ð y:h hðk_i j:t:an:ð ka s:ahs: n: haðn:ð p:r B:i m:ðrð røg:-`øg: s:ð s:aP j:aehr haðt:a T:a ek B:aI s:ahb: ka v:h Aat:øk m:ØJ: p:r n:hiø T:a.  [80] B:aI s:ahb: n:ð Es:ð B:aúp: el:y:a---  un:ki s:hj:-b:Øe¹ b:_i t:iv:Ò T:i Aaòr Ok edn: j:b: m:òø B:aðr ka s:ara s:m:y: g:Øll:i-RNRð ki B:ðøX krkñ Yik B:aðj:n: kñ s:m:y: l:aòXa t:að B:aI s:ahb: n:ð m:an:að t:l:v:ar K:iøc: l:i Aaòr m:ØJ: p:r XÜX p:_ð--  dðK:t:a hÜú,  Es: s:al: p:as: hað g:y:ð Aaòr drj:ð m:ðø Aaòv:l: Aa g:y:ð,  t:að t:Ømhðø edm:ag: hað g:y:a hò;  m:g:r B:aIj:an:,  G:m:NR t:að b:_ð-b:_aðø ka n:hiø rha,  t:Ømhari Vy:a hst:i hòEet:has: m:ðø rav:N: ka hal: t:að p:`a hi haðg:a. us:kñ c:er*: s:ð t:Øm:n:ð kaòn:-s:a up:dðS: el:y:ay:a y:aðø hi p:` g:y:ðm:hj: Emt:han: p:as: kr l:ðn:a kaðI c:ij: n:hiø,  As:l: c:ij: hò b:Øe¹ ka ev:kas:.  [85] j:að kÙC p:`að,  us:ka AeB:)ay: s:m:J:að. rav:N: B:Üm:NRl: ka sv:am:i T:a. Oðs:ð raj:aðø kað c:#v:t:iü kht:ð hòø. Aaj:kl: Aøg:Òðj:aðø kñ rajy: ka ev:st:ar b:hØt: b:`a hØAa hò;  p:r Enhðø c:#v:t:iü n:hiø kh s:kt:ð s:øs:ar m:ðø An:ðkaðø ra\XÎÔ Aøg:Òðj:aðø ka AaeD:p:ty: sv:ikar n:hiø krt:ð,  eb:l:kÙl: sv:aD:in: hòø. rav:N: c:#v:t:iü raj:a T:a,  s:øs:ar kñ s:B:i m:hip: us:ð kr dðt:ð T:ð.  [90] b:_ð-b:_ð dðv:t:a us:ki g:Øl:am:i krt:ð T:ð. kam: Aaòr p:an:i kñ dðv:t:a B:i us:kñ das: T:ð. m:g:r us:ka Ant: Vy:a hØAaG:m:NR n:ð us:ka n:am:að-en:S:an: t:k em:Xa edy:a,  kaðI us:ð Ok c:Øll:Ü p:an:i dðn:ðv:al:a B:i n: b:c:a. Aadm:i Aaòr j:að kÙkm:ü c:ahð krð;  p:r AeB:m:an: n: krð,  Et:ray:ð n:hiø.  [95] AeB:m:an: eky:a,  Aaòr din:-dØen:y:a daðn:aðø s:ð g:y:a. S:òt:an: ka hal: B:i p:`a hi haðg:a. us:ð y:h AeB:m:an: hØAa T:a ek ISv:r ka us:s:ð b:`kr s:cc:a B:Vt: kaðI hò hi n:hiøAnt: m:ðø y:h hØAa ek sv:g:ü s:ð n:rk m:ðø Zkñl: edy:a g:y:a. S:ahð-m: n:ð B:i Ok b:ar Ahøkar eky:a T:a.  [100] B:iK: m:aúg:-m:aúg:kr m:r g:y:a. t:Øm:n:ð t:að AB:i kñv:l: Ok drj:a p:as: eky:a hò,  Aaòr AB:i s:ð t:Ømhara es:r ePr g:y:a,  t:b: t:að t:Øm: Aag:ð p:` c:Økñ. y:h s:m:J: l:að ek t:Øm: Ap:n:i m:ðhn:t: s:ð n:hiø p:as: hØO,  AnD:ð kñ haT: b:Xðr l:g: g:y:i. m:g:r b:Xðr kñv:l: Ok b:ar haT: l:g: s:kt:i hò,  b:ar-b:ar n:hiø l:g: s:kt:i. kB:i-kB:i g:Øll:i-RNRð m:ðø B:i AnD:a-c:aðX en:S:an:a p:_ j:at:a hò.  [105] Es:s:ð kaðI s:Pl: eK:l:a_i n:hiø hað j:at:a. s:Pl: eK:l:a_i v:h hò,  ej:s:ka kaðI en:S:an:a K:al:i n: j:ay:ð. m:ðrð Pñl: haðn:ð p:r m:t: j:aAað. m:ðrð drj:ð m:ðø AaAaðg:ð,  t:að daút:aðø p:s:in:a Aa j:ay:g:a,  j:b: Al:j:b:ra Aaòr j:am:ðXÎÔi kñ l:aðhð kñ c:n:ð c:b:an:ð p:_ðøg:ð,  Aaòr Eøg:el:st:an: ka Eet:has: p:`n:a p:_ðg:a. b:adS:ahaðø kñ n:am: y:ad rK:n:a Aas:an: n:hiø.  [110] AaY-AaY hðn:ri hi g:Øj:rð hòø. kaòn:-s:a kaNR eks: hðn:ri kñ s:m:y: m:ðø hØAa,  Vy:a y:h y:ad kr l:ðn:a Aas:an: s:m:J:t:ð haðhðn:ri s:at:v:ðø ki j:g:h AaYv:aú el:K:a Aaòr s:b: n:mb:r g:ay:b:s:Pac:X. es:Pr B:i n:a em:l:ðg:a,  es:Pr B:i !  [115] hað eks: K:y:al: m:ðø. drj:n:aðø t:að j:ðsm: hØO hòø,  drj:n:aðø ev:el:y:m:,  kaðe_y:aðø c:als:üedm:ag: c:Vkr K:an:ð l:g:t:a hò. AaúD:i raðg: hað j:at:a hò. En: AB:ag:aðø kað n:am: B:i n: j:Ø_t:ð T:ð.  [120] Ok hi n:am: kñ p:iCð daðy:m:,  s:aðy:m:,  c:ha,m:,  p:øc:Øm: l:g:at:ð c:l:ð g:y:ð. m:ØJ:s:ð p:ÜCt:ð,  t:að ds: l:aK: n:am: b:t:a dðt:a Aaòr j:am:ðXÎÔi t:að b:s: K:Øda ki p:n:ahAb: j: ki j:g:h Aj:b: el:K: edy:a Aaòr s:arð n:mb:r kX g:y:ð. kaðI En: en:düy:i m:Øm:t:ehn:aðø s:ð n:hiø p:ÜCt:a ek AaeK:r Ab:j: Aaòr Aj:b: m:ðø Vy:a Pký hò,  Aaòr vy:T:ü ki b:at: kñ el:O Vy:aðø Ca*:aðø ka K:Ün: krt:ð hað. dal:-B:at:-raðXi K:ay:i y:a B:at:-dal: raðXi K:ay:i,  Es:m:ðø Vy:a rK:a hò,  m:g:r En: p:rix:kaðø kað Vy:a p:rv:ah.  [125] v:h t:að v:hi dðK:t:ð hòø j:að p:Øst:k m:ðø el:K:a hò. c:aht:ð hòø ek l:_kñ Ax:r-Ax:r rX Ral:ðø. Aaòr Es:i rXnt: ka n:am: eS:x:a rK: Cað_a hò. Aaòr AaeK:r En: b:ð-s:r-p:òr ki b:at:aðø kñ p:`n:ð s:ð Pay:daEs: rðK:a p:r v:h l:mb: eg:ra dað,  t:að AaD:ar l:mb: s:ð dØg:Øn:a haðg:a.  [130] p:ÜeCO,  Es:s:ð )y:aðj:n:dØg:Øn:a n:hiø,  c:aòg:Øn:a hað j:ay:,  y:a AaD:a hi rhð,  m:ðri b:l:a s:ð;  l:ðekn: p:rix:a m:ðø p:as: haðn:a hò,  t:að y:h s:b: K:ØraPat: y:ad krn:i p:_ðg:ikh edy:a--  ' s:m:y: ki p:ab:ndi ' p:r Ok en:b:nD: el:K:að,  j:að c:ar p:nn:aðø s:ð km: n: hað. Ab: Aap: kap:i s:am:n:ð K:aðl:ð,  kl:m: haT: m:ðø el:y:ð us:kñ n:am: kað raðEO. kaòn: n:hiø j:an:t:a ek s:m:y: ki p:ab:ndi b:hØt: AcCi b:at: hò,  Es:s:ð Aadm:i kñ j:iv:n: m:ðø s:øy:m: Aa j:at:a hò,  dÜs:raðø ka us: p:r sn:ðh haðn:ð l:g:t:a hò Aaòr us:kñ karaðb:ar m:ðø unn:et: haðt:i hò;  l:ðekn: Es: z:ra-s:i b:at: p:r c:ar p:nn:ð kós:ð el:K:ðø.  [135] j:að b:at: Ok v:aVy: m:ðø khi j:a s:kñ,  us:ð c:ar p:nn:aðø m:ðø el:K:n:ð ki j:-rt:m:òø t:að Es:ð ehm:akt: kht:a hÜú. y:h t:að s:m:y: ki ekPay:t: n:hiø;  b:¡lk us:ka dØ,p:y:aðg: hò ek vy:T:ü m:ðø eks:i b:at: kað YÜús: edy:a j:ay:. hm: c:aht:ð hòø,  Aadm:i kað j:að kÙC khn:a hað,  c:Xp:X kh dð,  Ap:n:i rah l:ð. m:g:r n:hiø,  Aap:kað c:ar p:nn:ð rúg:n:ð p:_ðøg:ð;  c:ahð j:òs:ð el:eK:O.  [140] Aaòr p:nn:ð B:i p:Ürð PÙl:s:kñp: kñ Aakar kñ. y:h Ca*:aðø p:r Aty:ac:ar n:hiø t:að Aaòr Vy:a hòAn:T:ü t:að y:h hò ek kha j:at:a hò,  s:øx:ðp: m:ðø el:K:að. s:m:y: ki p:ab:ndi p:r s:øx:ðp: m:ðø Ok en:b:nD: el:K:að,  j:að c:ar p:nn:að s:ð km: n: hað. Yik. s:øx:ðp: m:ðø t:að c:ar p:nn:ð hØO n:hiø S:ay:d s:aò-dað-s:aò p:nn:ð el:K:v:at:ð. t:ðj: B:i daòe_O Aaòr D:irð-D:irð B:i hò.  [145] ul:Xi b:at: hò y:a n:hiøb:al:k B:i Et:n:i-s:i b:at: s:m:J: s:kt:a hò;  l:ðekn: En: ADy:ap:kaðø kað Et:n:i t:m:ij: B:i n:hiø. us: p:r dav:a hò ek hm: ADy:ap:k hòø. m:ðrð drj:ð m:ðø AaAaðg:ð l:al:a,  t:að y:ð s:arð p:ap:_ b:ðl:n:ð p:_ðøg:ð Aaòr t:b: AaXð-dal: ka B:av: m:al:Üm: haðg:a. Es: drj:ð m:ðø Avv:l: Aa g:y:ð hað,  t:að j:m:in: p:r p:aúv: n:hiø rK:t:ð.  [150] Es:el:O m:ðra khn:a m:aen:O. l:aK: Pñl: hað g:y:a hÜú,  l:ðekn: t:Øm:s:ð b:_a hÜú,  s:øs:ar ka m:ØJ:ð t:Øm:s:ð khiø jy:ada An:ØB:v: hò. j:að kÙC kht:a hÜú,  us:ð eg:rh b:aúeD:O,  n:hiø p:Ct:aEy:ðg:a.

    skÝl: ka s:m:y: en:kX T:a,  n:hiø ISv:r j:an:ð y:h up:dðS:-m:al:a kb: s:m:apt: haðt:i. B:aðj:n: Aaj: m:ØJ:ð en:Hsv:ad-s:a l:g: rha T:a.  [155] j:b: p:as: haðn:ð p:r y:h et:rskar hað rha hò,  t:að Pñl: hað j:an:ð p:r t:að S:ay:d )aN: hi l:ð el:y:ð j:ay:ú. B:aI s:ahb: n:ð Ap:n:ð drj:ð ki p:`aI ka j:að B:y:økr ec:*: K:iøc:a T:a;  us:n:ð m:ØJ:ð B:y:B:it: kr edy:a. skÝl: Cað_kr G:r n:hiø B:ag:a,  y:hi t:ajj:Øb: hò;  l:ðekn: Et:n:ð et:rskar p:r B:i p:Øst:kaðø m:ðø m:ðri A,ec: jy:aðø-ki-ty:aðø b:n:i rhi. K:ðl:-kÝd ka kaðI Av:s:r haT: s:ð n: j:an:ð dðt:a. p:`t:a B:i;  m:g:r b:hØt: km:,  b:s: Et:n:a ek raðj: ka Xask p:Üra hað j:ay: Aaòr drj:ð m:ðø j:l:il: n: haðn:a p:_ð. Ap:n:ð Up:r j:að ev:Sv:as: p:òda hØAa T:a,  v:h ePr l:Øpt: hað g:y:a Aaòr ePr c:aðraðø ka-s:a j:iv:n: kXn:ð l:g:a.

3

ePr s:al:an:a Emt:han: hØAa,  Aaòr kÙC Oðs:a s:øy:aðg: hØAa ek m:òø ePr p:as: hØAa Aaòr B:aI s:ahb: Pñl: hað g:y:ð. m:òøn:ð b:hØt: m:ðhn:t: n:hiø ki;  p:r n: j:an:ð kós:ð drj:ð m:ðø Avv:l: Aa g:y:a. m:ØJ:ð K:Ød Ac:rj: hØAa. B:aI s:ahb: n:ð )aN:aøt:k p:erÂ:m: eky:a T:a.  [165] kaðs:ü ka Ok-Ok S:bd c:aX g:y:ð T:ð,  ds: b:j:ð rat: t:k ED:r,  c:ar b:j:ð B:aðr s:ð uD:r,  CH s:ð s:a`ð n:aò t:k skÝl: j:an:ð kñ p:hl:ð. m:ØdÎÔa ka¡nt:hin: hað g:y:i T:i;  m:g:r b:ðc:arð Pñl: hað g:y:ð. m:ØJ:ð un: p:r dy:a Aat:i T:in:t:ij:a s:Øn:ay:a g:y:a,  t:að v:h rað p:_ð Aaòr m:òø B:i raðn:ð l:g:a. Ap:n:ð p:as: haðn:ð ki K:ØS:i AaD:i hað g:y:i !  [170] m:òø B:i Pñl: hað g:y:a haðt:a,  t:að B:aI s:ahb: kað Et:n:a dØHK: n: haðt:a,  l:ðekn: ev:eD: ki b:at: kaòn: Xal:ð.

    m:ðrð Aaòr B:aI s:ahb: kñ b:ic: m:ðø Ab: kñv:l: Ok drj:ð ka Ant:r Aaòr rh g:y:a. m:ðrð m:an: m:ðø Ok kÙeXl: B:av:n:a udy: hØI ek khiø B:aI s:ahb: Ok s:al: Aaòr Pñl: hað j:ay:ú,  t:að m:òø un:kñ b:rab:r hað j:aUú,  ePr v:h eks: AaD:ar p:r m:ðri Pj:iht: kr s:kñùg:ð,  l:ðekn: m:òøn:ð Es: km:in:ð ev:c:ar kað edl: s:ð b:l:p:Üv:ük en:kal: Ral:a. AaeK:r v:h m:ØJ:ð m:ðrð eht: kñ ev:c:ar s:ð hi t:að RaúXt:ð hòø. m:ØJ:ð Es: v:Vt: Ae)y: l:g:t:a hò Av:Sy:,  m:g:r y:h S:ay:d un:kñ up:dðS:aðø ka hi As:r hað ek m:òø dn:adn: p:as: hað j:at:a hÜú Aaòr Et:n:ð AcCð n:mb:raðø s:ð.

    Ab: B:aI s:ahb: b:hØt: kÙC n:m:ü p:_ g:y:ð T:ð.  [175] kI b:ar m:ØJ:ð RaúXn:ð ka Av:s:r p:akr B:i unhaðøn:ð D:irj: s:ð kam: el:y:a. S:ay:d Ab: v:h K:Ød s:m:j:n:ð l:g:ð T:ð ek m:ØJ:ð RaúXn:ð ka AeD:kar unhðø n:hiø rha,  y:a rha B:i,  t:að b:hØt: km:. m:ðri sv:cCndt:a B:i b:`i. m:òø un:ki s:eh\N:Øt:a ka An:Øec:t: l:aB: uYan:ð l:g:a. m:ØJ:ð kÙC Oðs:i D:arN:a hØI ek m:òø p:as: hi hað j:aUúg:a,  p:`úÜ y:a n: p:`Üú,  m:ðri t:kdir b:l:v:an: hò;  Es:el:O B:aI s:ahb: kñ Rr s:ð j:að T:að_a-b:hØt: p:` el:y:a krt:a T:a,  v:h B:i b:nd hØAa.  [180] m:ØJ:ð kn:kiO u_an:ð ka n:y:a S:aòk p:òda hað g:y:a T:a Aaòr Ab: s:ara s:m:y: p:t:øg:b:aj:i ki hi B:ðX haðt:a T:a;  ePr B:i m:òø B:aI s:ahb: ka Adb: krt:a T:a,  Aaòr un:ki n:j:r b:c:akr kn:kaòO u_at:a T:a. m:aúJ:a dðn:a,  kn:ð b:aúD:n:a,  p:t:øg: XÜrn:am:ðøX ki t:òy:aery:aú Aaed s:m:sy:aOú s:b: g:Øpt: -p: s:ð hl: ki j:at:i T:iø. m:òø B:aI s:ahb: kað y:h s:ndðh n: krn:ð dðn:a c:aht:a T:a ek un:ka s:mm:an: Aaòr el:haj: m:ðri n:j:raðø m:ðø km: hað g:y:a hò.

    Ok edn: s:øDy:a s:m:y:,  haðsXl: s:ð dÜr m:òø Ok kn:kaòAa l:ÜXn:ð b:ðt:haS:a daò_a j:a rha T:a. AaúK:ðø Aas:m:an: ki Aaðr T:iø Aaòr m:n: us: AakaS:g:am:i p:eT:k ki Aaðr,  j:að m:nd g:et: s:ð J:Üm:t:a p:t:n: ki Aaðr c:l:a Aa rha T:a,  m:an:að kaðI Aatm:a sv:g:ü s:ð en:kl:kr ev:rVt: m:n: s:ð n:y:ð s:øskar g:ÒhN: krn:ð Aa rhi hað.  [185] b:al:kaðø ki p:Üri s:ðn:a l:gg:ð Aaòr J:a_dar b:aús: el:y:ð En:ka sv:ag:t: krn:ð kað daò_i Aa rhi T:i. eks:i kað Ap:n:ð Aag:ð-p:iCð ki K:b:r n: T:i. s:B:i m:an:að us: p:t:øg: kñ s:aT: hi AakaS: m:ðø u_ rhð T:ð,  j:haú s:b:-kÙC s:m:t:l: hò,  n: m:aðXrkarðø hòø,  XÎÔam:,  n: g:ae_y:aú.

    s:hs:a B:aI s:ahb: s:ð m:ðri m:ØYB:ð_ hað g:y:i,  j:að S:ay:d b:az:ar s:ð l:aòX rhð T:ð. unhaðøn:ð v:hiø haT: p:k_ el:y:a Aaòr ug:Ò B:av: s:ð b:aðl:ð --  En: b:aj:ari l:aòø_aðø kñ s:aT: D:ðl:ð kñ kn:kaòO kñ el:O daò_t:ð t:Ømhðø S:m:ü n:hiø Aat:i ?   [190] t:Ømhðø Es:ka B:i kÙC el:haj: n:hiø ek Ab: n:ic:i j:m:aAt: m:ðø n:hiø hað;  b:¡lk AaYv:iø j:m:aAt: m:ðø Aa g:y:ð hað Aaòr m:ØJ:s:ð kñv:l: Ok drj:a n:ic:ð hað. AaeK:r Aadm:i kað kÙC t:að Ap:n:ð p:aðj:iS:n: ka K:y:al: krn:a c:aehO. Ok j:m:an:a T:a ek l:aðg: AaYv:aú drj:a p:as: krkñ n:ay:b: t:hs:il:dar hað j:at:ð T:ð. m:òø ekt:n:i hi em:eRl:ec:y:aðø kað j:an:t:a hÜú,  j:að Aaj: Avv:l: drj:ð kñ eRpXi m:òej:sXðÎÔX y:a s:Øp:erXðNRðX hòø. ekt:n:ð hi AaYv:iø j:m:aAt:v:al:ð hm:arð l:iRr Aaòr s:m:ac:arp:*:aðø kñ s:mp:adk hòø.  [195] b:_ð-b:_ð ev:¾an: un:ki m:at:ht:i m:ðø kam: krt:ð hòø. Aaòr t:Øm: us:i AaYv:ðø drj:ð m:ðø Aakr b:aj:ari l:aòøRaðø kñ s:aT: kn:kaòO kñ el:O daò_ rhð hað. m:ØJ:ð t:Ømhari Es: km:Akl:i p:r dØHK: haðt:a hò. t:Øm: j:hin: hað,  Es:m:ðø S:k n:hiø,  l:ðekn: v:h j:ðhn: eks: kam: ka,  j:að hm:arð Aatm:-g:aòrv: ki hty:a kr Ral:ð. t:Øm: Ap:n:ð edl: m:ð s:m:J:t:ð haðg:ð,  m:òø B:aI s:ahb: s:ð m:hj: Ok drj:a n:ic:ð hÜú,  Aaòr Ab: unhðø m:ØJ:kað kÙC khn:ð ka hk n:hiø hò;  l:ðekn: y:h t:Ømhari g:l:t:i hò.  [200] t:Øm:s:ð p:aúc: s:al: b:_a hÜú Aaòr c:ahð Aaj: t:Øm: m:ðri hi j:m:aAt: m:ðø Aa j:aAað--  Aaòr p:rix:kaðø ka y:hi hal: hò,  t:að en:ss:ndðh Ag:l:ð s:al: t:Øm: m:ðri s:m:kx: hað j:aAaðg:ð Aaòr S:ay:d Ok s:al: b:ad m:ØJ:s:ð Aag:ð B:i en:kl: j:aAað--  l:ðekn: m:ØJ:m:ðø Aaòr t:Øm:m:ðø j:að p:aúc: s:al: ka Ant:r hò;  us:ð t:Øm: Vy:a;  K:Øda B:i n:hiø em:Xa s:kt:a. m:òø t:Øm:s:ð p:aúc: s:al: b:_a hÜú Aaòr hm:ðS:a rhÜúg:a. m:ØJ:ð dØen:y:a ka Aaòr ej:ndg:i ka j:að t:j:rb:a hò,  t:Øm: us:ki b:rab:ri n:hiø kr s:kt:ð,  c:ahð t:Øm: Om:& O& Aaòr Ri& ePl:& hi Vy:aðø n: hað j:aAað. s:m:J: ekt:ab:ðø p:`n:ð s:ð n:hiø Aat:i,  dØen:y:a dðK:n:ð s:ð Aat:i hò. hm:ari Amm:aú n:ð kaðI drj:a n:hiø p:as: eky:a,  Aaòr dada B:i S:ay:d p:aúc:v:i CYi j:m:aAt: kñ Aag:ð n:hiø g:y:ð;  l:ðekn: hm: daðn:aðø c:ahð s:ari dØen:y:a ki ev:½a p:` l:ðø,  Amm:aú Aaòr dada kað hm:ðø s:m:J:an:ð Aaòr s:ØD:arn:ð ka AeD:kar hm:ðS:a rhðg:a. kñv:l: Es:el:O n:hiø ek v:ð hm:arð j:nm:dat:a hòø;  b:¡lk Es:el:O ek unhðø dØen:y:a ka hm:s:ð jy:ada t:j:rb:a hò Aaòr rhðg:a. Am:ðerka m:ðø eks: t:rh raj:-vy:v:sT:a hò,  Aaòr AaYv:ðø hðn:ri n:ð ekt:n:ð by:ah eky:ð Aaòr AakaS: m:ðø ekt:n:ð n:x:*: hòø,  y:h b:at:ðø c:ahð unhðø n: m:al:Üm: haðø;  l:ðekn: hj:araðø Oðs:i b:at:ðø hòø,  ej:n:ka W:an: unhðø hm:s:ð Aaòr t:Øm:s:ð jy:ada hò.  [205] dòv: n: krð,  Aaj: m:ò b:im:ar hað j:aUú,  t:að t:Ømharð haT:-p:aúv: PÝl: j:ay:ðøg:ð. dada kað t:ar dðn:ð kñ es:v:a t:Ømhðø Aaòr kÙC n: s:ÜJ:ðg:a;  l:ðekn: t:Ømhari j:g:h dada haðø,  t:að eks:i kað t:ar n: dðø,  n: G:b:ray:ðø,  n: b:dhv:as: haðø. p:hl:ð K:Ød m:rj: p:hc:an:kr El:aj: krðg:ð,  us:m:ð s:Pl: n: hØO,  t:að eks:i RaVXr kað b:Øl:ay:ðøg:ð. b:im:ari t:að K:òr b:_i c:iz: hò. hm: t:Øm: t:að Et:n:a B:i n:hiø j:an:t:ð ek m:hin:ð-B:r ka K:c:ü m:hin:a-B:r kós:ð c:l:ð.  [210] j:að kÙC dada B:ðj:t:ð hòø,  us:ð hm: b:is:-b:aIs: t:k K:c:ü kr Ral:t:ð hòø,  Aaòr ePr p:òs:ð-p:òs:ð kað m:Øht:aj: hað j:at:ð hòø. n:aSt:a b:nd hað j:at:a hò,  D:aðb:i Aaòr n:aI s:ð m:Øúh c:Øran:ð l:g:t:ð hòø,  l:ðekn: ej:t:n:a Aaj: hm: Aaòr t:Øm: K:c:ü kr rhð hòø,  us:kñ AaD:ð m:ðø dada n:ð Ap:n:i um:Ò b:_a B:ag: Ejj:t: Aaòr n:ðkn:am:i kñ s:aT: en:B:ay:a hò Aaòr Ok kÙXØmb: ka p:al:n: eky:a hò ej:s:m:ðø s:b: em:l:akr n:aò Aadm:i T:ð. Ap:n:ð hðRm:asXr s:ahb: hi kað dðK:að. Om:& O& hòø ek n:hiø;  Aaòr y:haú kñ Om:& O& n:hiø AaVs:PaðRü kñ. Ok hz:ar ,p:y:ð p:at:ð hòø;  l:ðekn: un:kñ G:r ka Ent:j:am: kaòn: krt:a hò ?  [215] un:ki b:Ü`i m:aú. hðRm:asXr s:ahb: ki eRg:Òi y:haú b:ðkar hað g:y:i. p:hl:ð K:Ød G:r ka Ent:j:am: krt:ð T:ð. K:c:ü p:Üra n: p:_t:a T:a. krj:dar rht:ð T:ð.  [220] j:b: s:ð un:ki m:at:aj:i n:ð )b:nD: Ap:n:ð haT: m:ðø l:ð el:y:a hò,  j:òs:ð G:r m:ðø l:xm:i Aa g:y:i hò. t:að B:aI j:an:,  y:h j:-r edl: s:ð en:kal: Ral:að ek t:Øm: m:ðrð s:m:ip: Aa g:y:ð hað Aaòr Ab: sv:t:n*: hað. m:ðrð dðK:t:ð t:Øm: b:ðrah n: c:l:n:ð p:aAaðg:ð. Ag:r t:Øm: y:aðø n: m:an:aðg:ð t:að m:òø ( T:pp:_ edK:akr ) Es:ka )y:aðg: B:i kr s:kt:a hÜú. m:òø j:an:t:a hÜú,  t:Ømhðø m:ðri b:at:ðø j:hr l:g: rhi hòø.&&&  [225]

    m:òø un:ki Es: n:y:i y:Ø¡Vt: s:ð n:t:-m:st:k hað g:y:a. m:ØJ:ð Aaj: s:c:-m:Øc: Ap:n:i l:G:Øt:a ka An:ØB:v: hØAa Aaòr B:aI s:ahb: kñ )et: m:ðrð m:n: m:ðø Â:¹a utp:nn: hØI. m:òøn:ð s:j:l: AaúK:aðø s:ð kha--  hreg:j: n:hiø. Aap: j:að kÙC Prm:a rhð hòø,  v:h eb:l:kÙl: s:c: hò Aaòr Aap:kað us:kñ khn:ð ka AeD:kar hò.

    B:aI s:ahb: n:ð m:ØJ:ð g:l:ð s:ð l:g:a el:y:a Aaòr b:aðl:ð--  m:òø kn:kaòO u_an:ð kað m:n:a n:hiø krt:a.  [230] m:ðra B:i j:i l:l:c:t:a hò;  l:ðekn: k-ú Vy:a,  K:Ød b:ðrah c:l:Üú,  t:að t:Ømhari rx:a kós:ð k-úy:h kt:üvy: B:i t:að m:ðrð es:r hò !

    s:øy:aðg: s:ð us:i v:Vt: Ok kXa hØAa kn:kaòAa hm:arð Up:r s:ð g:Øj:ra. us:ki Raðr l:Xk rhi T:i. l:_kaðø ka Ok g:aðl: p:iCð-p:iCð daò_a c:l:a Aat:a T:a.  [235] B:aI s:ahb: l:mb:ð hòø hi. uCl:kr us:ki Raðr p:k_ l:i Aaòr b:ðt:haS:a haðsXl: ki t:rP daò_ð. m:òø p:iCð-p:iCð daò_ rha T:a !

To index of  m:lhar.

Index to works of Pre-Independence prose.

Coded in March 2004 by ev:v:ðk Ag:rv:al:. Posted 30 Mar 2004.