y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Av:a¡WCt:,  a short story by  *)¡nv:t:a *)bb:i

Go to line  25    50    75    100    125    150    175    200    225    250

  " eks:i kað m:ðri z:-rt: n:hiø hò.    ---  n:aðb:Ri n:iRÎs: m:i. "
       "
Vy:aðø,  Oðs:i B:i Vy:a m:Øs:ib:t: hò ?"
       "
eks:i kað t:Ømhari B:i z:-rt: n:hiø hò. "
       "
hÜú.  [5]  m:òø b:hØt: kÙC kr s:kt:a hÜú. "  us: m:ðø Aatm:-ev:Sv:as: T:a.
       "
t:b: n: j:b: t:Øm: s:ð kÙC krn:ð kað khð. "
       "
s:að j:aAað,  Vy:aðø b:ðkar p:rðS:an: haðt:i hað.  dðK:a j:ay:ðg:a. "  [10]
       "
v:h um:Ò g:Øz:r g:y:i j:b: Aen:Sc:y: ki ¡sT:et: m:ðø n:iød Aa j:ay:a krt:i T:i Aaòr B:Ül: j:at:i T:i ek kaðI s:m:sy:a B:i hò ez:ndg:i m:ðø. "
       "
,  t:Ømhðø n:iød n:hiø Aa rhi hò ?"  us:n:ð krv:X b:dl:i.
       "
m:t:l:b: ek t:Øm:n:ð m:ðri v:aVy: n:hiø s:Øn:a.  m:òø kh rhi T:i ek v:að um:Ò g:Øz:r&&& . "  [15]
       "
haú,  Yik hò.  kaðI b:at: n:hiø.  Ab: s:að j:aAað. "
       "
t:Øm: m:ØJ:ð b:cc:ð ki t:rh XÎÔiX krt:ð hað. "
       "
t:að Vy:a b:Ü`aðø ki t:rh XÎÔiX k-ú ?  [20]  b:at: hi Oðs:i kr rhi hað.  s:Øb:h uYn:a n:hiø hò ?"
       "
uYn:a es:fý uYn:ð-B:r kñ el:O hò.  uY kñ Vy:a krn:a hò,  y:h n:hiø s:aðc:a ?  kp:_ð p:hn: kr AK:b:ar K:rid kr l:an:ð Aaòr us: m:ðø es:fý  ' v:aøXðR '  kñ kal:m: p:`n:ð kað t:Øm: kam: kht:ð hað ?  [25]  us:i kñ el:O Et:n:i t:òy:ari ek Ab: s:að j:ay:ðø j:òs:ð s:Øb:h eks:i kam: p:r j:an:a hò !"
       "
-hÜú.  n: s:hi kam:,  j:ldi uY kr kÙC pl:an: t:að eky:a j:a s:kt:a hò. "
       "
es:fý pl:aen:øg: !  pl:aen:øg: s:ð t:Øm: b:aðr n:hiø hØO AB:i ?"  [30]
       "
pl:aen:øg: s:ð AB:i b:aðr n:hiø haðn:a c:aehO. "
       "
haðn:a c:aehO ka Vy:a m:t:l:b:.  j:b: haðAaðg:ð t:b: t:k hað c:Økaðg:ð.  haðn:a c:aehO D:ra ka D:ra rh j:ay:ðg:a. "
       "
s:Øn:að,  t:Øm: b:hs: kñ m:ÜR m:ðø l:g: rhi hað.  [35]  dðK:að,  s:ara kmb:l: t:Øm:n:ð K:iøc: el:y:a hò Aaò m:ØJ:ð s:diü&&& . "
       "
m:òø Vy:a k-ú,  t:Øm: K:Ød Et:n:i krv:Xðø b:dl:t:ð hað ek Ap:n:ð-Aap: kmb:l: kñ b:ahr en:kl: j:at:ð hað "
      
T:að_i dðr b:ad H  " Ab: Yik hò ?"  v:h us: kñ Aaòr p:as: eK:s:k g:y:i.
       "
n:aðb:Ri n:iRÎs: y:Ü. "  [40]
       "
n:aðb:Ri n:iRÎs: m:i. "
       "
ePr v:hi. "
       "
kós:i b:at:ðø krt:i hað,  m:ØJ:ð t:Ømhari z:-rt: hò.  m:òø t:ØJ:ð c:aht:a hÜú. "
       "
t:Øm: t:að c:aht:ð hi hað.  dðS: n:hiø c:aht:a.  [45]  j:an:t:ð hað ekt:n:i j:g:h m:òøn:ð Apl:aI eky:a hò ?  --- t:is: j:g:h.  ev:Sv:as: kr s:kt:ð hað ?  eks:i kað m:ðri z:-rt: n:hiø hò.  kam: Vy:a hò  ---  s:iD:a-s:ada.  [50]  Eet:has: p:`an:a c:aht:i hÜú.  kaðI b:Øri b:at: t:að n:hiø kr rhi. "
       "
kB:i s:aðc:a hò ek Vy:aðø p:`an:a c:aht:i hað ?"
       "
haú,  haú,  s:aðc:a Vy:aðø n:hiø hò.  m:n: hò Es: el:O p:`an:a c:aht:i hÜú.  [55]  Ap:n:ð-Aap: kað Es: kaeb:l: s:m:J:t:i hÜú Es: el:O p:`an:a c:aht:i hÜú  ---  AaeK:r Om:0 O0 eky:a hò,  kaðI m:z:ak t:að n:hiø !"
       "
s:ðkNR eRv:iz:n: m:ðø. "
       "
haú,  l:ðekn: un:s:Y p:aIøX s:at: p:rs:ðøX s:ð.  y:h B:i kaðI b:at: hò  ---  s:arð sXðX m:ðø es:fý dað hi fsXý Vl:as: T:iø.
       "
p:r Eet:has: p:`a kr Vy:a kraðg:i ?"  [60]
       "
s:Øn:að,  t:Øm: s:Øn:n:ð kñ m:ÜR m:ðø n:hiø hað.  t:Øm: s:aEøs: p:`a kr Vy:a kraðg:ð ?  ev:wan: n:ð ez:ndg:i dÜB:r kr di hò !"
       "
m:òø ev:wan: p:`an:a n:hiø,  us: s:ð kÙC krn:a c:aht:a hÜú.  Ap:n:ð haT:aðø s:ð kÙC b:n:an:a c:aht:a hÜú.  [65]  m:òø b:hØt: kam: ka vy:¡Vt: hÜú.  dðS: n:ð AB:i m:ØJ:ð p:hc:an:a n:hiø hò. "
       "
dðS: kað t:Ømhari z:-rt: n:hiø hò.  p:hc:an:n:ð-n: p:hc:an:n:ð ka kaðI s:v:al: n:hiø hò.  s:al:ð s:b: Ap:n:ð p:hc:an:n:ð v:al:aðø kað n:aòkri dðt:ð hòø.  [70]  m:Øs:ib:t: y:h hò ek n: hm:ari eks:i kað z:-rt: hò Aaòr n: hm:ðø kaðI j:an:t:a hò&&& "
       "
Aaòr n: kaðI p:hc:an:n:ð ki kaðeS:S: hi krt:a&&& "
       "
kaðeS:S:,  hÜú.  m:ØJ:ð Es:i S:bd s:ð ec:` hað g:y:i hò.  kB:i n: K:tm: haðn:ð v:al:a up:#m:.  [75]  Pl: ki AaS:a m:t: rK:að,  es:Pý kaðeS:S: eky:ð j:aAað j:òs:ð kaðlhÜ ka b:òl:&&& "
       "
s:aðn:ð ki kaðeS:S: krað. "
       "
s:Øn:að,  t:Øm:,  t:Øm: z:-r ec:`aAaðg:ð. "
       "
t:að s:að j:aAað n: !  rat: kñ ZaI b:j: rhð hòx. "  [80]
       "
j:b: Ag:l:ð edn: ka p:t:a n: hað,  kÙC krn:a n: hað t:að ZaI b:j:ðø y:a Ch,  us: ka Vy:a AT:ü hò ?  G:_i ki dað s:ÜEy:aú j:að s:m:y: b:t:at:i hòø un: ka AT:ü eks:i n: eks:i s:ndB:ü m:ðø haðt:a hò.  j:b: v:h s:ndB:ü hi n: hað t:að s:m:y: b:ðkar hò. "
       "
s:m:y: B:ag:a j:a rha hò. "  us:n:ð krv:X l:i.  [85]
       "
kb: n:hiø B:ag:a T:a ?  j:að B:ag:ð v:hi s:m:y: hò.  j:að n: B:ag:ð v:h m:òø hÜú.  s:aðc:a T:a kB:i B:ag: l:Üúg:i,  p:r v:hiø ki v:hiø hÜú.  Yik us:i ¡sT:et: m:ðø j:að b:0 O0 kñ p:hl:ð T:i.  [90]  m:òø ,k g:y:i hÜú j:òs:ð Q:rab: G:_i.  c:ab:i t:að B:ri hØI hò p:r m:òø B:ag: n:hiø p:a rhi hÜú Aaòr m:ðrð s:aT: s:b: ,ka hò  ---  s:b: !  t:Øm: B:i.  t:Øm: v:hið kñ v:hiø hað,  eks:i kað t:Ømhari B:i z:-rt: n:hiø hò.  n:aðb:Ri n:iRÎs: y:Ü. "  [95]
       "
eb:z:n:ðs:m:òn: kað km: s:ð km: y: ef# t:að n:hiø haðt:i haðg:i.  us: kað khiø Apl:aI n:hiø krn:a haðt:a.  v:h z:-rt:ðø p:òda krt:a hò Aaòr hm: z:-rt:ðø ZÜú`t:ð hòø. "
       "
es:fý Et:n:a-s:a fký ?  c:l:að,  hm: B:i fóVXri K:aðl: l:ðø. "  [100]
       "
hÜú. "  T:að_i dðr m:aòn:.  " eks: ki ?"
       "
Eet:has:,  B:aòet:k Aaòr rm:ay:n:-S:as*: kñ n:aðXÎs: ki "  us:n:ð s:aðc:a T:a v:h us: ka v:aVy: s:Øn: kr hús:ðg:a,  p:r v:h g:mB:ir hað g:y:a.  kafi dðr ka m:aòn: !  [105]
       "
j:an:t:i hað,  dðS: c:ahð t:að m:ØJ:ð b:hØt: y:ÜeXl:aEz: kr s:kt:a hò.  m:òø dðS: ki raj:n:iet: b:dl: s:kt:a hÜú. "
       "
b:dl: s:kt:a hÜú  ---  ej:s: kað dðK:að v:hi s:m:aj: kað b:dl:n:ð kað t:òy:ar b:òYa hò.  m:ðrð ep:t:a j:i B:i y:hi kht:ð T:ð  ---  " m:òø s:m:aj: kað b:dl: Ral:Üúg:a. "  hØAa Vy:a ?  [110]  v:h v:hiø kñ v:hiø hòø Aaòr s:m:aj: ?  v:h z:-r Ap:n:i D:Øri s:ð eK:s:ka hò,  p:r us: t:rf n:hiø ej:s: t:rf v:h c:aht:ð T:ð.  hr b:dl: dðn:ð v:al:a Ant: m:ðø y:hi erOl:aEz: krt:a hò ek v:h b:dl:t:ð-b:dl:t:ð Q:Ød m:r g:y:a hò Aaòr s:m:aj: t:að s:m:aj:,  us: ka p:_aòs:i B:i bl:òk-m:akñýX m:ðø Raúl:r K:ridt:a hò. "
       "
m:òø v:akI b:hØt:kØC b:dl: s:kt:a hÜú,  m:ðrð p:as: kI m:h¶:p:ÜN:ü n:ØsK:ð hòø&&& "
       "
n:aðb:Ri n:iRÎs: y:Ü.  [115]  t:Øm: t:að b:hØt: kÙC kr s:kt:ð hað,  p:r eks:i kað t:Ømhari z:-rt: n:hiø. "
       "
eks:i s:øsT:a kað kB:i eks:i vy:¡Vt: ki z:-rt: n:hiø haðt:i,  hm:ðS:a vy:¡Vt: kað s:øsT:a ki z:-rt: rhi hò. "
       "
S:ay:d t:Øm: Yik kht:ð hað.  m:ØJ:ð n:aòkri ki z:-rt: hò. "
       "
t:Ømhðø n:aòkri ki z:-rt: hò Aaòr dðS: ki s:øsT:aOú t:Ømhðø n:aòkri n: dðø t:að Vy:a up:ay: hò ?"  [120]
       "
#a¡nt:,  erv:aðly:ÜS:n:. "
       "
#a¡nt: erv:aðly:ÜS:n: !  s:að j:aAað  ---  t:in: s:ð Up:r hað g:y:a hò "
      
Ok l:mb:i s:aús: Aaòr Zðr s:ari c:Øpp:i !  kmb:l: m:ðø kÙC hrkt:&&&  [125]
       "
m:ðrð p:òr b:hØt: YøRð hað rhð hòø  ---  dðK:Üú Vy:a t:Ømharð B:i b:hØt: YøRð hað rhð hòø ?  YøR l:g: rhi hò. "  v:h us: kñ p:òr p:r p:òr rK:t:ð hØO b:aðl:a.
       "
Ok kmb:l: Aaòr l:ð AaUú ?"
       "
n:hiø,  Oðs:ð hi Yik hò.  [130]  Aaòr p:as: s:rk AaAað. "
       "
s:bsXiXÎy:ÜX AcCa ZÜú`a hò. "
       "
AcCa,  Ab: s:að j:aAað. "
       "
n:iød t:Ømhðø B:i n:hiø Aa rhi hò  ---  s:að j:aAað,  s:að j:aAað kh-kh kr t:Øm: K:Ød Ap:n:ð ka B:i s:Øl:an:ð ki kaðeS:S: kr rhð hað. "
       "
m:ØJ:ð n:iød Aa rhi T:i,  s:b: t:Øm:n:ð B:g:a di. "  [135]
       "
Ab: m:ØJ:ð m:t: dað\: dað. "
       "
t:Ømhðø dað\: n:hiø dð rha hÜú,  Yik kh rha hÜú. "
       "
t:Øm: hr b:at: hr s:m:y: Yik kht:ð hað. "
       "
t:Øm: b:at:-b:at: p: K:iJ: rhi hað. "
      
t:Øm: s:að j:aAað. "  [140]
      
haú,  Ab: hØI n: b:at: !  Et:n:i dðr s:ð kh rha hÜú&&& "
      
AcCa Yik hò. "  us:n:ð krv:X b:dl:i.
      
Zðr s:ari c:Øpp:i Aaòr ePr  " hm: kað j:in:ð ka kaðI hq n:hiø hòø.  [145]  n:aðb:Ri n:iRÎs: As:. "
      
hm: t:að Ok-dÜs:rð ki z:-rt: hòø.  Vy:a y:h kafi n:hiø hò ?"
       "
kafi t:að n:hiø p:r g:Øz:arð l:ay:k Yik hò. "
       "
g:Øz:ara n:hiø,  Es:i karN: Ab: t:k hm: j:i rhð hòø.  [150]  Et:n:a B:i n:hiø haðt:a t:að Ab: t:k kB:i kñ XÜX g:y:ð haðt:ð. "
       "
n:iød Aa rhi hò. "
       "
s:að j:aAað n: !"  Aaòr v:h us: kñ b:al:aðø kað T:p:keky:aú dðn:ð l:g:a.
       "
s:Øn:að,  m:ØJ:ð Aaj: B:i n:hiø hØAa. "  [155]
       "
AB:i Aaòr Ent:z:ar krað,  t:Øm: b:hØt: j:ldi p:rðS:an: hað j:at:i hað. "
       "
n:hiø,  Aaj: ds: edn: s:ð Up:r hað g:y:ð hòø.  Es: t:rh hm: haðn:i kað Xal: n:hiø s:kt:ð.  m:òø Aaj: hi RaúVXr s:ð Op:aOøXm:ðøX l:ðt:i hÜú. "
       "
Yik hò.  [160]  ej:t:n:i j:ldi p:t:a c:l: j:ay:ð ut:n:a hi AcCa hò.  km: s:ð km: Aen:Sc:y: Aaòr Awan: ki ¡sT:et: s:ð t:að ub:raðg:i. "  Aaòr hØAa B:i v:hi ej:s: ka un: kað AndðS:a T:a.
       "
dðK:aðø,  m:òø kh rhi T:i,  m:ØJ:ð kÙC-kÙC l:g: rha T:a. "  us:ki Aav:az: m:ðø An:j:an:ð Ok B:raühX T:i.  [165]
       "
t:Øm: Vy:aðø G:b:ra rhi hað.  s:b: Yik haðg:a. "
       "
p:r t:Øm: B:l:i B:aúet: j:an:t:ð hað ek hm:n:ð Oðs:a pl:an: n:hiø eky:a T:a. "
       "
Vy:a dØen:y:a m:ðø hr c:iz: pl:aen:øg: s:ð c:l:t:i hò,  y:a haðt:i hò ?  pl:an: t:að hm:n:ð y:h B:i eky:a T:a ek m:ØJ:ð Aaj: s:ð dað s:al: p:hl:ð n:aòkri em:l: j:at:i Aaòr t:Ømhðø&&& "  [170]
       "
p:r y:h b:at: Aaòr hò,  ePr hm: AB:i AfaðRü B:i n:hiø kr s:kt:ð.  K:Ød ka p:t:a n:hiø,  Aan:ð v:al:ð ka Vy:a haðg:a,  kaòn: p:t:a krðg:a ?  b:aðl:að ?"
       "
kÙC n: kÙC haðg:a. "
       "
p:r Vy:a t:Øm: us: ka sv:ag:t:  ' kÙC n: kÙC '  s:ð krn:a c:ahaðg:ð ?  [175]  y:h j:an:t:ð hØO B:i ek us:ka haðn:a p:ÜN:ü -p: s:ð ^:l:t: v:Vt: p:r hò ?"
       "
us: kñ haðn:ð t:k v:Vt: Ap:n:ð Aap: Yik hað j:ay:ðg:a. "
       "
Es:i dS:ün: kñ p:øj:ð t:að s:ari j:n:t:a kað j:k_ð hØO hòø Aaòr t:Øm: B:i us:i m:ðø Pûs: rhð hað. "
       "
m:òø Pûs: n:hiø rha hÜú.  eks:i t:rh s:ð ^:l:t: kað s:hi krn:ð ki kaðeS:S: kr rha hÜú. "  [180]
       "
j:b: Ok b:ar t:Øm:n:ð m:an: el:y:a ek v:h ^:l:t: hò t:að us: kað sv:ikarn:ð s:ð v:h s:hið n:hiø hað j:at:a. "
       "
ePr Vy:a c:aht:i hað ?"
       "
Asv:ikáet:.  erj:ðVS:n:. "
       "
y:an:i us: kñ  ' haðn:ð '  kað  ' n: haðn:ð '  m:ðø b:dl:n:a c:aht:i hað ?"  [185]
       "
haú,  t:b: t:k j:b: t:k hm:ðø us: ka haðn:a s:hi n: l:g:n:ð l:g:ð.  y:a t:b: t:k j:b: t:k v:h v:aøeCt: n: hað. "
       "
v:h b:hØt: p:rðS:an: n:z:r Aa rha T:a.  " p:ÜN:ü -p: s:ð v:h Av:aøeCt: B:i n:hiø hò.  kB:i n: kB:i t:að haðn:a hi T:a.  [190]  kÙC p:hl:ð hi s:hi. "
       "
kB:i n: kB:i t:að kaðI c:iz:ðø haðt:i hòø,  p:r us: s:m:y: ej:s: s:m:y: t:Øm: c:aht:ð hað us: c:iz: kñ haðn:ð ka m:h¶v: Al:g: hò. "
       "
Yik hò,  us: m:h¶v: kñ b:arð m:ðø m:òø B:i j:an:t:a hÜú.  p:r y:h kaðI Aas:an: kam: n:hiø hò. "
      
Es: b:ar v:h p:rðS:an: n:z:r Aa rhi T:i.  [195]
       "
m:ØJ:ð n:hiø m:al:Üm:,  s:b: kÙC hm:iø l:aðg:aðø kað Vy:aðø s:hn:a p:_t:a hò ?  Aaòr B:i t:að b:hØt:-s:ð l:aðg: hòø dØen:y:a m:ðø. "  v:h ,Aaús:i hað Aay:i T:i.
       "
hm: l:aðg: Q:as: hòø,  sp:ðS:l:. "
      
Aaòr us: kñ l:Xkñ c:ðhrð p:r p:il:i m:Øskan: daò_ g:y:i.  [200]
       "
c:l:að,  T:að_a Xhl: Aat:ð hòø,  ePr s:aðc: l:ðøg:ð. "
       "
ePr ka v:Vt: n:hiø hò. "  RaúVXr kh rha T:a,  " em:s:ðz: v:m:aü,  y:ed en:N:üy:  ' n:a '  hað t:að j:ldi s:ð j:ldi b:t:a diej:Og:a,  us: kñ b:ad&&& "
       "
AcCa uYað t:að,  rast:ð m:ðø b:at: krðøg:ð. "
       "
Av:aøeCt:,  hr c:iz: Av:aøeCt: haðt:i j:a rhi hò.  [205]  eks:i kað eks:i ki z:-rt: n:hiø hò Aaòr j:b: z:-rt: n:hiø hò t:að Vy:aðø hað ?  us: kað p:Üra AeD:kar hò Ok sv:t:n*: Aaòr v:aøeCt: j:iv:n: j:in:ð ka.  us: kað p:Üra AeD:kar hò y:h khn:ð ka ek m:ðra A¡st:tv: v:aøeCt: hò  --  c:aha g:y:a T:a,  un: kñ ¾v:ara ej:nhaðøn:ð m:ØJ:ð rc:a hò.  us: kað kÙ¶:aðø ki ez:ndg:i hm: n:hiø dðøg:ð.  us: ka  ' haðn:a '  t:B:i haðg:a j:b: hm:-t:Øm: daðn:aðø c:ahðøg:ð.  [210]  t:b: j:b: t:Øm: us: ki b:aX j:aðhaðg:ð Aaòr m:òø rc:n:akar kñ -p: m:ðø p:Øl:ekt: hað rhi hÜúg:i. "
       "
m:Ø¡Skl: y:h hò ek t:Øm: j:að kÙC s:aðc: rhi hað us: s:ð m:òø s:hm:t: hÜú,  p:r s:hm:et: ka m:t:l:b: hò&& "
       "
Rðefen:X OðVS:n:.  Aaòr us: s:ð t:Øm: G:b:ra rhð hað "
       "
Yik kh rhi hað. "  [215]
       "
G:b:ran:a m:ØJ:ð c:aehO Aaòr G:b:ra t:Øm: rhð hað ?"
       "
haú,  Vy:aðøek s:hn: t:Øm: kað krn:a haðg:a,  ddü t:Ømhðø haðg:a  ---  Aaòr t:Ømhara ddü m:òø s:hn: n:hiø kr p:at:a. "
       "
Aaj: t:Øm: b:cc:aðøv:al:i b:at:ðø kr rhð hað. "
       "
y:h S:Ø# m:n:aAað ek t:Øm: Oðs:ð dðS: m:ðø hað j:haú t:Ømhðø c:Øn:av: ki sv:t:*:t:a hò,  n:hiø t:að&&& "
       "
us:i kað B:agy: m:an: l:ðt:ð. "  [220]
      
v:h us: kað Aøk m:ðø l:ðt:a hØAa b:aðl:a  ---  " s:h p:aAaðg:i ?  hm: l:aðg:aðø kað Aaòr s:t:ký rhn:a c:aehO T:a. "
       "
s:t:kýt:a km: n:hiø T:i !  j:b: s:arð kam: ulXð haðn:ð haðø t:b: Oðs:a hi haðt:a hò. "
       "
Es:i kað B:agy: kht:ð hòø. "  [225]
       "
B:agy: ki s:øwa dð kr t:Øm: m:ØJ:ð km:z:aðr b:n:a rhð hað. "
       "
km:z:aðr m:òø t:Øm: kað n:hiø b:n:a rha hÜú.  K:Ød km:z:aðr m:hs:Üs: kr rha hÜú. "
      
Aaòr v:ð G:Üm:n:ð j:an:ð kñ b:j:ay: dðr t:k eK:_ki kñ b:ahr u_t:ð p:¶:aðø kað dðK:t:ð rhð ek p:ð_ s:b: YÜúY b:n:ð j:a rhð T:ð.
       "
y:h dÜs:ra p:t:J:_ hò Aaòr hm: v:hiø kñ v:hiø hòø&&& "  [230]
       "
ev:d O el:Xl: OðRiS:n:  --- "  us:n:ð j:að_a.
       "
v:h B:i ^:òr-z:-ri !"
      
us:n:ð Ok b:ar us: ki Aaðr dðK:a.  us:n:ð j:ldi-j:ldi c:pp:l:ðø p:hn:iø Aaòr drb:az:ð ki Aaðr b:`a.
       "
khaú j:a rhð hað ?"  [235]  v:h G:b:ra-s:i g:y:i.
       "
RaúVXr kað faðn: krn:ð. "  v:h g:ðX hað g:y:a T:a.


 
us: kað v:aRü s:ð b:ahr en:kl:t:ð dðK: kr us: ki j:an: m:ðø j:an: Aay:i.  v:n:aü v:h ep:Cl:ð Ok G:øXð s:ð es:fý div:ar p:r l:Xki G:_i ki s:ØEy:aðø ki t:rf en:g:ah eky:ð b:òYa T:a.  [240]  j:s:ð us: ki AaúK:ðø s:ØEy:aðø p:r g:aðød ki t:rh ec:p:k g:y:i T:iø.  dað Aøkaðø kñ b:ic: ki dÜri us:ð m:il:aðø ki l:g: rhi T:i Aaòr Aaj: us:ð p:hl:i b:ar l:g: rha T:a ek ez:ndg:i m:ðø s:m:y: ,k g:y:a hò.  v:h B:ag: hi n:hiø rha j:òs:ð ek AVs:r B:ag:a krt:a hò.  s:m:y: ePr eK:s:ka hò Es: ka wan: us: kað us: ka p:il:a T:ka c:ðhra dðK: kr hØAa.  v:h us: s:ð el:p:X g:y:i T:i.  [245]
       "
b:hØt: ddü hØAa T:a ?"  v:h n: c:aht:ð hØO B:i p:ÜC b:òYa.
       "
b:hØt:. "  us: ki Aav:az: dÜr s:ð Aa rhi T:i.  v:h b:hØt: T:ki l:g: rhi T:i.  [250]  v:h us:ð s:hara dð kr b:ram:dð t:k l:ay:a.
       "
m:òø c:l:n:a n:hiø c:aht:i hÜú. "
       "
n:hiø,  c:l:að m:t:,  y:hiø b:òYað.  m:òø B:ag: kr XòVs:i l:at:a hÜú. "
       "
XòVs:i m:ðø Vy:aðø p:òs:ð b:rb:ad&&& "  [255]
       "
b:al:að m:t:.  Ap:n:i hal:t: dðK:að. "
      
us:ka m:Øúh k_v:a hað rha T:a.  XòVs:i m:ðø v:h rast:ð-B:r us: kñ knD:ð p:r es:r eXkay:ð b:òYi rhi.
      
G:r p:hØúc:t:ð hi us:n:ð us: s:ð l:ðXn:ð kað kha.  [260]
       "
b:hØt: T:k g:y:i hÜú.  n:iød Aa rhi hò.  Oðs:a l:g:t:a hò kI edn:aðø s:ð s:aðy:i n:hiø hÜú. "
       "
s:að j:aAað n:. "
       "
n:aðb:Ri n:iRðR ehm:. "  [265]
       "
Ab: s:að j:aAað.  hm: n:ð s:aðc: kr hi fós:l:a eky:a T:a.  Ab: us: kñ b:arð m:ðø m:t: s:aðc:að. "
       "
n:hiø,  Ab: Ap:n:ð b:arð m:ðø s:aðc: rhi hÜú.  n:aðb:Ri n:iRÎs: As:.  [270]  eks:i kað hm:ari z:-rt: n:hiø hò.  us: ki B:i z:-rt: hm:ðø n:hiø T:i Aaòr b:ðz:-rt: v:al:ð kB:i n:hiø haðt:ð.  un: ka g:l:a G:aðøX edy:a j:at:a hò.  un: ka A¡st:tv: hi n:hiø haðt:a. "

To index of post-Independence literature.

To index of  m:lhar.

Keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al: 26-27 Feb 2002. Posted 3 March 2002.