y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Key to exercise on V- n:ð p:r and V- n:ð s:ð.

1a.   p:et: dðv: khan:i Cp:an:ð s:ð m:n:a krt:ð hòø.    or :
1b.   p:et: dðv: n:ð khan:i Cp:an:ð s:ð m:n:a eky:a hò.

2.   dada hm:ari j:an: l:ðn:ð p:r ut:a- hòø !

3.   t:Øm: n:ak kXan:ð p:r l:g:i hØI hað !

4.   haú, us:ki s:hðel:y:aðø n:ð Q:ridn:ð p:r uks:a edy:a haðg:a.

5.   haú,   j:ðb: kXn:ð ka Rr hò !     or   n:hiø,   j:ðb: kXn:ð ka Rr n:hiø hò.

6.   haú,   Enhðø hm:ara s:ara m:al: m:arn:ð s:ð Ab: kaòn: raðkðg:a ?

7.   un:kñ b:cc:ð m:ðz: p:r c:`n:ð s:ð b:az: n:hiø Aat:ð !

8a.   m:z:dÜr l:aðg: kam: krn:ð s:ð En:kar kr dðt:ð hòø.    or:
8b.   m:z:dÜr l:aðg:aðø n:ð kam: krn:ð s:ð En:kar kr edy:a hò.

Back to exercise on V- n:ð p:r and V- n:ð s:ð.

Back to notes on V- n:ð p:r and V- n:ð s:ð.

Back to index of grammatical notes.

Back to index of Mellon Project.

Drafted and posted 15-17 Jan 2001.