y:Ün:iv:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Key to translation exercise on linking verb to verb with V-n:ð ka and V-n:ð ki.

1  eks:an:aðø n:ð b:rs:at: kñ p:hl:ð kÙOû s:af krn:ð ki kaðeS:S: ki.

2A s:ðn:a kað s:b: XÜersX raðkn:ð ka hØVm: em:l:a hò.

2b: s:ðn:a kað s:b: XÜersXaðø kað raðkn:ð ka hØVm: em:l:a hò.

3  unhðø n:av: B:rn:ð ki j:ldi haðg:i.

4  s:hi ( or Yik ) G:_i Aan:ð ka Ent:z:ar ( or Aan:ð ki )t:ix:a ) krað.  t:b: hm: Ap:n:i t:aqt: edK:aOûg:ð.

5  S:ay:d kaðI y:haú n:I dØkan: K:aðl:n:ð ki s:aðc: rha hað ( or  ) .

6A us:ð v:haú rhn:ð ka Afs:aðs: haðn:ð l:g:a.

6b: v:h v:haú rhn:ð ka Afs:aðs: m:hs:Üs: krn:ð l:g:i.

Back to English => Hindi translation exercise.

To cloze exercise.

Back to notes on linking verb to verb with V-n:ð ka.

To index of grammatical notes.

To index of  m:lhar.

Posted 3 September 2001.