Family Photo Album Page

Richard Amos Farley
(Photograph taken around 1920)


Return to OUR FAMILY PHOTO PAGE
Return to OUR FAMILY HOME PAGE


Up-dated: Dec. 28, 1998