Mr. Jugghead Green

The Deceptiquan

Megatron

Green Lantern


My name is Quan..... J. Quan.