Unit 11

 

after (prep)

age (n)

air (n)

another (det/pron)

aspirin (n)

at home (prep)

bad (adj)

bills (n)

bus (n)

buy (v)

cash machine (n)

cleanerís (n)

cut (v)

dangerous (adj)

drill (n)

drink (v)

drive (v)

electricity (n)

empty (adj)

evenings (n pl)

expensive (adj)

far (adj)

foreign (adj)

friend (n)

full (adj)

have to (v)

headache (n)

hit (v)

hot (adj)

impossible (adj)

increase (v)

know (v)

licence plate (n)

long (adj)

lose (v)

mean (v)

meter (parking meter) (n)

motorways (n pl)

necessary (adj)

Norway (n)

overtake (v)

park (v)

pollution (n)

reduce (v)

remember (v)

restrict (v)

restricted (adj)

short (adj)

side (n)

sign (n)

sleep (v)

sleepy (adj)

slow (adj)

slow down (v)

stay (v)

street (n)

strong (adj)

suggest (v)

terrible (adj)

tests (n pl)

Thursday (n)

times (n pl)

top shelf (n)

traffic (n)

turn left (v)

turn right (v)

U-turn (n)

visitor (n)

wear (v)

Wednesday (n)

 

Useful phrases

get a ride

Hurry up!

Iím feeling Ö

Itís no good.

mph (miles per hour)

Watch out for Ö

What happens Ö?

Whatís wrong with it?

Whatís wrong with Ö?

Write it down