Word  Unit 2

Example sentence

Arabic

academic (adj)

 

تقريباً

accident (n)

 

 

according to (prep)

 

 

actor (n)

 

 

airport (n)

 

 

assistant manager (n)

 

 

attend (v)

 

 

author (n)

 

 

breakfast (n)

 

 

breaks (n pl)

 

 

burning (adj)

 

 

business (n)

 

 

business studies (n)

 

 

busy (adj)

 

 

canteen (n)

 

 

capital letters (n pl)

 

 

catch (v)

 

 

change (v)

 

 

chemical engineering (n)

 

 

clearly (adv)

 

 

coffee (n)

 

 

coffee shop (n)

 

 

collect (v)

 

 

college (n)

 

 

common (adj)

 

 

company (n)

 

 

computer (n)

 

 

computer (v)irus (n)

 

 

customers (n pl)

 

 

dangerous (adj)

 

 

direction (n)

 

 

drive (v)

 

 

early (adj)

 

 

email (n)

 

 

essay (n)

 

 

exams (n pl)

 

 

face (v)

 

 

fill in (v)

 

 

finally (adv)

 

 

firstly (adv)

 

 

fit (adj)

 

 

fireman (n)

 

 

fires (n pl)

 

 

florist (n)

 

 

flowers (n pl)

 

 

following (adj)

 

 

form (v)

 

 

guests (n pl)

 

 

handwriting (n)

 

 

head (of a company) (n)

 

 

healthy (adj)

 

 

however (conj)

 

 

husband (n)

 

 

important (adj)

 

 

indented (adj)

 

 

in order to

 

 

Internet (n)

 

 

interpreter (n)

 

 

journalist (n)

 

 

keep fit (v)

 

 

leave (v)

 

 

left-handed (adj)

 

 

link (v)

 

 

long (adj)

 

 

lose weight (v)

 

 

lucky (adj)

 

 

lunch (n)

 

 

main (adj)

 

 

manager (n)

 

 

managing director (n)

 

 

mark (v)

 

 

market (n)

 

 

Masterís degree (n)

 

 

MD (n)

 

 

meeting (n)

 

 

next (adv)

 

 

notes (n pl)

 

 

nutritionist (n)

 

 

office (n)

 

 

oil (n)

 

 

overseas (adv)

 

 

passengers (n pl)

 

 

perfect (adj)

 

 

personal trainer (n)

 

 

pick-up truck (n)

 

 

picnics (n pl)

 

 

plan (n)

 

 

plants (n pl)

 

 

point (v)

 

 

points (n pl)

 

 

predict (v)

 

 

prepare (v)

 

 

problems (n pl)

 

 

procedure (n)

 

 

put out (v)

 

 

quiet (adj)

 

 

reasons (n pl)

 

 

relatives (n pl)

Example sentence

Arabic

relaxing (adj)

 

 

revise (v)

 

 

routine (n)

 

تقريباً

run (a company) (v)

 

 

salary (n)

 

 

save (v)

 

 

scan (v)

 

 

scientist (n)

 

 

search (n)

 

 

secondary school (n)

 

 

semester (n)

 

 

send (v)

 

 

sequencing words

 

 

(n pl)

 

 

shopkeeper (n)

 

 

show (v)

 

 

snack bar (n)

 

 

space (n)

 

 

spend (v)

 

 

staff (n)

 

 

start up (v)

 

 

steps (n pl)

 

 

stress (n)

 

 

stressful (adj)

 

 

studies (n pl)

 

 

summary (n)

 

 

survey (n)

 

 

syllabus (n)

 

 

taxi (n)

 

 

taxi driver (n)

 

 

tea (n)

 

 

telephone calls (n pl)

 

 

tell (v)

 

 

toast (n)

 

 

too (adv)

 

 

traffic (n)

 

 

traffic jam (n)

 

 

traffic lights (n pl)

 

 

traffic warden (n)

 

 

train (v)

 

 

unhealthy (adj)

 

 

visit (v)

 

 

weather (n)

 

 

weekend (n)

 

 

well-paid (adj)

 

 

while (conj)

 

 

worry (n)