Po_name Lewiston
State MI
Pop1999 3757
Zipcode 49756