Po_name Tipton
State MI
Pop1999 1907
Zipcode 49287