Po_name Manitou Beach
State MI
Pop1999 3214
Zipcode 49253