Po_name Clarkston
State MI
Pop1999 17446
Zipcode 48348