Po_name Clarkston
State MI
Pop1999 19996
Zipcode 48346