Po_name Farmington
State MI
Pop1999 27588
Zipcode 48336