Po_name Farmington
State MI
Pop1999 21163
Zipcode 48335