Po_name Farmington
State MI
Pop1999 18618
Zipcode 48334