Po_name Farmington
State MI
Pop1999 20326
Zipcode 48331