Po_name Ypsilanti
State MI
Pop1999 43681
Zipcode 48198