Po_name Ypsilanti
State MI
Pop1999 51095
Zipcode 48197